no-img
ام ای پدیا

ارائه دهنده فایل های آموزشی


ام ای پدیا

مطالب

DOC
دانلود تحقیق در مورد افسردگی و طرحواره های ناسازگار اولیه
۷,۵۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد افسردگی و طرحواره های ناسازگار اولیه


دانلود تحقیق در مورد افسردگی و طرحواره های ناسازگار اولیه فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 75 صفحه  خلاصه ای از فایل خلق افسرده: تقريباً همه افراد افسرده، درجاتي از غمگيني شديد يا ناشادي را که دامنه آن از يک ماليخولياي (اندوهگيني) متوسط تا نااميدي شديد درنوسان است گزارش کرده­اند. اين نوع غمزدگي، ممکن است توسط فرد به صورت نااميدي شديد، تنهايي يا دلگيري ساده توصيف شود. کساني که افسردگي ملايم يا متوسط [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۴ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 3    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد جبران خسارت وارده از طرف مربیان ورزشی و موارد معافیت از مسئولیت
۲,۰۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد جبران خسارت وارده از طرف مربیان ورزشی و موارد معافیت از مسئولیت


دانلود تحقیق در مورد جبران خسارت وارده از طرف مربیان ورزشی و موارد معافیت از مسئولیت فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 18 صفحه  خلاصه ای از فایل در خصوص تعریف ضرر مادی می توان گفت در صورتی است که بر اثر تلف مال اعم از عین یا منفعت یا کاهش ارزش و قیمت مال به شخص وارد می شود. گروهی از حقوقدانان اعتقاد دارند که خسارت ناشی از صدمات جسمانی نیز مثلاً [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۲ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 4    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی و شرایط تحقق آن
۵,۰۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی و شرایط تحقق آن


دانلود تحقیق در مورد مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی و شرایط تحقق آن فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 50 صفحه  خلاصه ای از فایل طبع برخی از حقوق چنان است که از اجرای درست آن ها به دیگران زیان می رسد؛ یعنی اضرا به دیگران لازمۀ اعمال آن هاست، زیرا الزام به جبران زیان های ناشی از اجرای این گونه حقوق به منزلۀ نفی و انکار آن هاست. این حقوق در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۲ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 4    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد مسولیت مدنی مربیان ورزشی
۲,۵۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد مسولیت مدنی مربیان ورزشی


دانلود تحقیق در مورد مسولیت مدنی مربیان ورزشی فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 23 صفحه  خلاصه ای از فایل در حقوق انگلیس، تعریف مرسوم را «وینفیلد» ارائه می کند. در این حقوق، و به تبع آن در حقوق آمریکا، اصطلاح مسئولیّت با خطا و تقصیر در هم آمیخته و مسؤولیت ناشی از خطا یا به اختصار«حقوق خطاها» نامیده می شود. درکامن لا، این مسئولیّت با عنوانهای ویژه، مانند تجاوز و مزاحمت و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۱ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 6    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد اسناد و ادله الکترونیکی و اعتبار آنها
۱,۰۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد اسناد و ادله الکترونیکی و اعتبار آنها


دانلود تحقیق در مورد اسناد و ادله الکترونیکی و اعتبار آنها فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 11 صفحه  خلاصه ای از فایل       طبق ماده(1284) قانون مدنی ایران(سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد). در این ماده نوشته عبارت از( ... خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول، مانند رمزها و علاماتی که [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 4    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد ایجاب و قبول از طریق داده پیام
۳,۵۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد ایجاب و قبول از طریق داده پیام


دانلود تحقیق در مورد ایجاب و قبول از طریق داده پیام فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 31 صفحه  خلاصه ای از فایل       قانون تجارت الکترونیکی ایران درمورد امکان انجام ایجاب از طریق داده پیام نص صریحی ندارد. حتی کلمه ی ایجاب در سراسر آن به کار نرفته هر چند نویسندگان این قانون از قانون نمونه آنسیترال الگو گرفته اند اما حتی به تجویز امکان انجام ایجاب و قبول از طریق ایجاب [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 4    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد بررسی شرایط تشکیل قراردادهای الکترونیکی
۳,۰۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد بررسی شرایط تشکیل قراردادهای الکترونیکی


دانلود تحقیق در مورد بررسی شرایط تشکیل قراردادهای الکترونیکی فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 28 صفحه  خلاصه ای از فایل        اگر طرفین اراده خود را با ابزارهای ارتباطی همانند پست الکترونیک و اتق گفت و گو تبادل کنندکه در آن اراده طرفین در قالب داده پیام به یکدیگر منتقل می شود، مانعی نیست: و همانند این است که طرفین قصد خود را از طریق تلفن و یا نامه ابراز می دارند. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۸ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 4    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی
۲,۰۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی


دانلود تحقیق در مورد زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 20 صفحه  خلاصه ای از فایل  - برخی بر این عقیده هستند که این قاعده در تلاش است احتمال وقوع خطرات آتی را بر عهده طرفی قرار دهد که جهت کنترل آن در بهترین موقعیت قرار دارد. وقتی نامه قبول ارسال می شود، قبول کننده هیچ کنترلی بر خطرات حاصله از عدم وصول نامه یا مشکلات ایجاد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۸ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 4    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد بررسی عناصر جرم اسید پاشی
۴,۰۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد بررسی عناصر جرم اسید پاشی


دانلود تحقیق در مورد  بررسی عناصر جرم اسید پاشی فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 38 صفحه  خلاصه ای از فایل         رفتار فیزیکی هر جرم بسته به نوع جرم، ممکن است به صورت فعل یا ترک فعل باشد؛ رفتار فیزیکی لازم برای تحقق جرم اسید پاشی، همانگونه که در ماده واحده بیان شده است، فعل مثبت پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی می باشد، بنابراین ترک فعل ولو توام با سوءنیت، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۶ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 6    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد جرم اسیدپاشی
۲,۵۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد جرم اسیدپاشی


دانلود تحقیق در مورد جرم اسیدپاشی فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 21 صفحه  خلاصه ای از فایل         در بعضي از ادوار، از جمله در زمان حكومت ناصرالدين شاه قاجار، براي قاعده مند كردن نظام كيفري و تعديل مجازات ها و تشكيل دادگستري اقداماتي صورت گرفت كه نافرجام ماند. لردكرزن از جمله نويسندگاني كه در مورد سازمان قضايي ايران بحث كرده، به مجازات هاي سخت اين دوره اشاره دارد و جهت تعديل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۶ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 4    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد مجازات اسیدپاشی
۲,۵۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد مجازات اسیدپاشی


دانلود تحقیق در مورد مجازات اسیدپاشی فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 22 صفحه  خلاصه ای از فایل  وقتی به موضوع قصاص در اسلام می نگریم درمی یابیم که خداوند حتی نسبت به خود انسان برای او دلسوزتر است زیرا اگر این حکم الهی نبود هر جنایتی ازادانه انجام می شد و قوانین خود ساخته  بشری ظلم در حق دیگری را ازاد می کردند. قصاص علاوه بر حیات مانع از متجری شدن مرتکب [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۶ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 5    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد دلایل و شرایط عدم جرم انگاری حوادث ورزشی در حقوق ایران و آمریکا
۶,۰۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد دلایل و شرایط عدم جرم انگاری حوادث ورزشی در حقوق ایران و آمریکا


دانلود تحقیق در مورد دلایل و شرایط عدم جرم انگاری حوادث ورزشی در حقوق ایران و آمریکا فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 59 صفحه  خلاصه ای از فایل  نظريه آخر نظريه مبتني بر اجازه قانون ، عرف و عادت مي باشد كه بيان مي دارد دليل واقعي عدم مجازات ورزشكاران در اجراي اين قبيل ورزش ها و كساني كه در اثناي عمليات ورزشي مرتكب ضرب و جرم مي شوند اجازه قانون است. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 8    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد شناخت حقوق ورزشی
۲,۵۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد شناخت حقوق ورزشی


دانلود تحقیق در مورد شناخت حقوق ورزشی فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 22 صفحه  خلاصه ای از فایل قوانين و مقرراتي كه توسط مقامات صلاحيت دار براي تنبيه متخلفين يا مجرمين وضع شده است. اعمال اين قوانين پس از ارتكاب فعل مجرمانه يا نقض مقررات ورزش مي باشد. با وجود اينكه در فعاليت هاي ورزشي غالبا ً‌و احتمال بروز حوادث مختلف ( وقوع جرم ، شبه جرم ، تخلف ) در پي دارد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 8    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد مسئولیت های قانونی، عناصر تشکیل دهنده جرم و تفکیک رفتارهای عمدی و غیر عمدی فعالیت های ورزشی
۲,۵۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد مسئولیت های قانونی، عناصر تشکیل دهنده جرم و تفکیک رفتارهای عمدی و غیر عمدی فعالیت های ورزشی


دانلود تحقیق در مورد مسئولیت های قانونی، عناصر تشکیل دهنده جرم و تفکیک رفتارهای عمدی و غیر عمدی فعالیت های ورزشی فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 23 صفحه  خلاصه ای از فایل تحقق جرم هميشه موكول به يك فعل مادي ايجابي نيست . قانون در برخي موارد از لحاظ نظم عمومي، اشخاص را مكلف به اقدام مي نمايد. در اين صورت ، اگر اين قبيل اشخاص از انجام تكليف خود احتراز نمايند [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 6    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد چگونگی حل اختلافات مربوط به اجرای عقد و آثار آن
۲,۵۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد چگونگی حل اختلافات مربوط به اجرای عقد و آثار آن


دانلود تحقیق در مورد چگونگي حل اختلافات مربوط بهاجراي عقد و آثار آن فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 24 صفحه  خلاصه ای از فایل پس از گذشتن مدت معقول، هر گاه اجير از انجام تعهد خود، امتناع نمايد در صورتي كه  انجام عمل غير ممكن نشده باشد يعني محل عمل از بين نرفته باشد، اجير ملزم به انجام عمل مي‌شود و اگر الزام وي ممكن نگردد در صورتي كه مباشرت اجير شرط [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۴ / آذر / ۱۳۹۶   بازدید : 8    نویسنده : arezoo