no-img
ام ای پدیا

دانلود تحقیق بررسی تاثیرات اجتماعی اقتصادی و کالبدی ضایعات فروشان محله اتابک در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود تحقیق بررسی تاثیرات اجتماعی اقتصادی و کالبدی ضایعات فروشان محله اتابک در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده
doc
اسفند ۱۴, ۱۳۹۵
هر صفحه 54 تومان
تعداد صفحات: 56 صفحه
۳,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود تحقیق بررسی تاثیرات اجتماعی اقتصادی و کالبدی ضایعات فروشان محله اتابک در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده


دانلود تحقیق بررسی تاثیرات اجتماعی اقتصادی و کالبدی ضایعات فروشان محله اتابک در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده

فرمت قابل ویرایش ورد  Word

تعداد صفحات:  ۵۶  صفحه

خلاصه ای از فایل

 طرح مساله

تغییر و تحولات شهرهای مدرن هم­زمان با ایجاد بسترهای نوینی از حیات اجتماعی شهری به محملی از آسیب‌های نوپدید اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و در نهایت کالبدی رهنمون شده‌اند که دو عامل گسترش بی‌رویه و بدون نظارت از یک سو و برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر عقلانیت ابزاری از سوی دیگر مهم­ترین نقش را در این فرایند ایفا کرده‌اند.

پیشرفت و گسترش شهر نشینی به ویژه در کلان شهر های سطح جهان جمعیت شهری را بالا برده است و ایران به عنوان کشوری که طیف مهاجرت به سمت شهر همچنان پررنگ است متخصصین را به بفکر وا میدارد تا جهت جلوگیری از ظهور آسیب های اجتماعی نوین به ثبت دیدگاه ها و ارایه طرح بپردازند.

تهران به عنوان یکی از پر جمعیت ترین شهر های جهان ظهور مشکلات نوپدید را به خود دیده است چراکه تولید زباله و ضایعات و جمع آوری ضایعات و تفکیک زباله های خشک و تر از هم مسئله روز کلان شهر ها و مسئولین شهری است و در نواحی جنوب تهران مسیله زباله و ضایعات دامن گیرتر است و از یک سو اکثر کسانی که زباله ها رو جمع آوری می کنند در نهایت جهت فروش و ….. به محلات پایین عزیمت می کنند

محله اتابک به عنوان یکی از محلات جنوب شهر از این امرمثتثنی نیست و از سوی دیگر مسئله کنترل و نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و مشاغل که به صورت کلی از جمله اهداف و وظایف شهرداری ها می باشد و در قالب بند ۲۰ از ماده ۵۵ قانون شهرداری، تشریح و مورد تاکید قرار گرفته و در سال های اخیر با توجه به سرعت رشد شتابان و خارج از کنترل شهر تهران و به دنبال آن مسئله استقرار و فعالیت بدون برنامه و خارج از کنترل صنوف و مشاغل مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

فهرست

بخش اول مطالعات   

۱-۱مطالعات پایه. ۲

۱-۱-۱طرح مساله. ۲

۲-۱-۱ تبیین ضرورت و اهمیت (در راستای نوسازی و توسعه محلی)……………………………….. ۳

۱-۱-۲اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۱-۳تبیین روش کار. ۴

۱-۲بررسی تجارب داخلی و خارجی مرتبط.. ۴

۱-۲-۱معرفی اجمالی محدوده طرح و موقعیت آن در مقیاس محلی، ناحیه ای، منطقه ای معرفی اجمالی محدوده طرح و موقعیت آن در مقیاس محلی، ناحیه ای، منطقه ای.. ۴

۱-۲-۲مطالعه کلی روند شکل‌گیری بافت ناحیه (از لحاظ تغییرات کالبدی، اجتماعی- اقتصادی و جمعیتی) ۵

۱-۲-۳پیشینه فعالیت ضایعاتی در محدوده ناحیه ۲ منطقه ۱۵٫ ۶

۱-۲-۴مطالعه طرحهای بالادست و مرتبط (طرح های تفصیلی، موضعی و موضوعی و احکام و ضوابط مرتبط) و بررسی نقش و جایگاه موضوع. ۶

۱-۲-۵بررسی اولیه چشم انداز طرح از دیدگاه مردم و متولیان امر. ۸

۱-۲-۶جمع بندی و استنتاج موارد مهم و موثر. ۱۰

۱-۳مطالعات کالبدی و فضایی.. ۱۰

۱-۳-۱مطالعه سازمان فضایی محدوده در برگیرنده ناحیه. ۱۰

۱-۱-۱گرهها ۱۵

۱-۳-۲مطالعه عوامل کلیدی و بستری دلیل وجود صنوف مزاحم در محله. ۱۸

۱-۳-۳شناسایی اولیه املاک با فعالیت ضایعاتی.. ۱۸

۱-۳-۴آسیب شناسی سیمای شهری متاثر از فعالیت های ضایعاتی.. ۱۹

۱-۴مطالعات عملکردی.. ۱۹

۱-۴-۱بررسی نظام کاربری، فعالیت، نوع فعالیت و شعاع عملکرد در ناحیه. ۱۹

۱-۴-۲مطالعه حوزههای متمایز فعالیتی (سکونت، فعالیت، خدمات و… ) ۲۱

۱-۴-۳مطالعه وضعیت عملکرد ضایعاتی بر اساس چارچوب ها و طرح های شرکت ساماندهی مشاغل و صنایع   ۲۲

۱-۴-۴تحلیل سازگاری، ظرفیت، مطلوبیت و وابستگی فعالیت های ضایعاتی با بافت…………. ………. ۲۲

۱-۵مطالعات اقتصادی.. ۲۲

۱-۵-۱مطالعه قیمت فروش و اجاره املاک و نوسانات گذشته و جاری در محدوده و وضعیت و نقش آن در فعالیت ضایعاتی.. ۲۲

۱-۵-۲مطالعه وضعیت اقتصادی و الگوهای غالب اقتصادی- معیشتی ساکنان و بهره برداران (گروه درآمدی، شغلی و…) ۲۲

۱-۵-۳مطالعه وضعیت کسب و کار اصناف در ناحیه ۲٫ ۲۴

۱-۱-۱صنف تحریر (دفتر سازی، کلاسور، زونکن، کارتن سازی و غیره): ۲۴

۱-۵-۴مطالعه وضعیت کسب و کار املاک با فعالیت ضایعاتی…………………………… ۲۸

۱-۵-۵بررسی جذابیت ها یا گرایشات بازار و ظرفیتهای سرمایه گذاری در بارگذاری جدید یا انتقال (با لحاظ نظرات ذی نفعان) ۲۸

۱-۵-۶شناسایی عناصر و عوامل محرک اقتصادی.. ۲۸

۱-۵-۷تحلیل امکانات و محدودیتهای نظام اقتصادی و تحلیل آسیب شناسانه اقتصادی املاک با فعالیت ضایعاتی و جمع بندی و استنتاج موارد مهم و مؤثر. ۲۸

۱-۶مطالعات مالکیتی و حقوقی.. ۲۸

۱-۶-۱شناسایی مالکیتهای عمومی و خصوصی مؤثر. ۲۸

۱-۶-۲مطالعه وضعیت مالکیت و تصرف املاک با فعالیت ضایعاتی اعم از نوع مالکیت، نوع سند، وضعیت سند، نحوه تصرف، دسترسی به مالکان، وضعیت سرقفلی ها ۲۸

۱-۶-۳مطالعه مجوزهای کسب و مرتبط موجود و مجوزهای مورد نیاز به اخذ. ۲۹

۱-۶-۴مطالعه حقوقی املاک و در صورت نیاز املاک همجوار ( شامل حقوق مکتسبه، آرای کمیسیونهای شهری، مراجع قضایی و …)………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹

۱-۶-۵تدوین فهرست تخلفات، جرایم و چالش های حقوقی جاری و منتج از فعالیت ضایعاتی ها ۳۱

۱-۶-۶تحلیل آسیب شناسانه مالکیتی و حقوقی املاک با فعالیت ضایعاتی و جمع بندی و استنتاج موارد مهم و مؤثر……… ۳۱

۱-۷مطالعات اجتماعی و جمعیتی.. ۳۲

۱-۷-۱شناسایی و تحلیل مشکلات اجتماعی و فضاهای جرمخیز در ناحیه شامل اعتیاد، ناامنی، نزاع و … ناشی از فعالیت ضایعاتی ها …………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۱-۷-۲شناسایی افراد، سازمانها، نهادها و تشکلها، گروه های رسمی و غیررسمی و مردمی موجود در محدوده اعم از شهرداری، شورایاری، سرای محله، نیروی انتظامی و مساجد و… تحت تأثیر و اثر گذار بر پروژه. ۳۷

۱-۷-۳شناسایی مشکلات و نیازها از طریق تعامل با گروه های ذینفع و ذینفوذ اعم از ساکنان، بهره برداران، مسئولان و کلیه افراد اثرگذار با استفاده از تکنیکهای تسهیلگری و مصاحبه عمیق.. ۳۹

۱-۷-۴تحلیل آسیب شناسانه اجتماعی-جمعیتی و جمع بندی و استنتاج موارد مهم و موثر. ۳۹

۱-۸مطالعات طبیعی و زیست محیطی.. ۳۹

۱-۸-۱مطالعه و تحلیل وضعیت زیست محیطی، بهداشتی محدوده (بررسی منابع آلاینده صوتی، بصری، خاک، آب و ….محیط ( با تاکید بر فعالیت ضایعاتی.. ۳۹

۱-۸-۲مطالعه ایمنی محیطی متاثر از فعالیت ضایعاتی.. ۳۹

۱-۸-۳مطالعه اجمالی زیست جانوری متاثر از فعالیت ضایعاتی.. ۳۹

۱-۸-۴تحلیل آسیب شناسانه طبیعی و زیست محیطی و جمع بندی و استنتاج موارد مهم و موثر  ۳۹

۱-۹مطالعات ترافیک فعالیت املاک ضایعاتی.. ۳۹

۱-۹-۱شناسایی نحوه حمل و نقل کالا و بارانداز و انبارداری.. ۳۹

۱-۹-۲ مطالعه تردد مراجعان سواره و پیاده و پارک حاشیه ای.. ۳۹

۱-۹-۳تحلیل آسیب شناسانه ترافیکی (موارد اخلال مرتبط با عابر پیاده، سواره، پارک حاشیه ای، ایمنی و…) و جمع بندی و استنتاج موارد مهم و موثر. ۳۹

۱-۱۰مطالعات مدیریت شهری.. ۳۹

۱-۱۰-۱شناسایی متولیان، دستگاه ها و مدیران شهری مرتبط و فعال.. ۳۹

۱-۱۰-۲مطالعه و ارزیابی نحوه عمل متولیان در گذشته و شرایط جاری.. ۴۰

۱-۱۰-۳مطالعه میزان تعامل مردم و متولیان و رضایتمندی از اقدامات صورت گرفته. ۴۰

۱-۱۰-۴تحلیل آسیب شناسانه و جمع بندی و استنتاج موارد مهم و موثر. ۴۱

۱-۱۰-۵تشکیل بانک اطلاعاتی جامع املاک ضایعاتی.. ۴۱

۲بخش دوم تحلیل یکپارچه و طراحی……… ۴۲

۳نتیجه گیری و چکیده مقاله ۴۵

 موضوعات :
عمومی
برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *