no-img
ام ای پدیا

دانلود تحقیق تهیه و ساخت آند پیل سوختی اکسید جامد


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود تحقیق تهیه و ساخت آند پیل سوختی اکسید جامد
doc
اسفند ۲۲, ۱۳۹۵
هر صفحه 97 تومان
تعداد صفحات: 26 صفحه
۲,۵۰۰ تومان
۲,۵۰۰ تومان – خرید

دانلود تحقیق تهیه و ساخت آند پیل سوختی اکسید جامد


دانلود تحقیق تهیه و ساخت آند پیل سوختی اکسید جامد

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۲۶ صفحه

 خلاصه ای از فایل

مقدمه

     برای تهیه و ساخت یک آند پیل سوختی اکسید جامد نیاز است قطعه دارای %۶۰-۴۰ تخلخل باشد]۱۳[. برای ساخت این نوع آند نیاز به دو نوع تخلخل می باشد.

الف) تخلخل هایی برای عبور گاز ، که با توجه به اینکه گاز از این تخلخل ها عبور میکند. باید دارای اندازه مناسب باشند و همچنین بطور یکنواخت در قطعه (سطح و عمق) پراکنده شده باشند]۱۳[.

ب) تخلخل هایی برای واکنش گاز]۱۳[.

این تخلخل ها با توجه به این که گاز در آنها واکنش می دهد بالحاظ اندازه و پراکندگی با دسته ی قبل متفاوتند و کوچکتر می باشند. پس برای ساخت یک قطعه مناسب علاوه بر اینکه باید هر دو نوع تخلخل در کنار هم وجود داشته باشد باید مقدار و همچنین پراکندگی این تخلخل ها نیز بصورتی مناسب در قطعه وجود داشته باشد. برای ساخت آند مورد نظر علاوه بر اینکه قطعه باید تخلخل بالا و مناسبی داشته باشد، آند نهایی باید از استحکام و چگالی مناسب نیز برخوردار باشد]۱۳[.

در این پروژه برای تولید تخلخل در قطعه از مواد پلیمری و معدنی زیر استفاده شد :

PVA (پلی ونیل استات)، MC (متیل سلولز)، PEG (پلی اتیلن گلیکول)، نمک طعام (NaCl)،CMC  (کربوکسی متیل سلولز) شکر، خاک اره، اوره (Urea) وT.P.P  (تری فنیل فسفین) .

برای ایجاد تخلخل در قطعه نهایی موارد ذکر شده به دو روش به کار برده شد.

الف)روش اختلاط خشک

ب)روش اختلاط تر

فهرست

مقدمه. ۱

۳-۳-۱- روش خشک.. ۲

۳-۳-۱-۱- تخلخل زای: PVA (پلی ونیل استات).. ۲

۳-۳-۱-۲- تخلخل زای: T.P.P (تری فنیل فسفین).. ۴

۳-۳-۱-۳- تخلخل زای : خاک اره.. ۵

۳-۳-۱-۴- تخلخل زای:CMC  (کربوکسی متیل سلولز).. ۶

۳-۳-۱-۵- تخلخل زای: نمک طعام  (NaCl ). 7

۳-۳-۱-۶- تخلخل زای:  شکر.. ۸

۳-۳-۱-۷- تخلخل زای: اوره Urea. 9

۳-۳-۱-۸- تخلخل زای:PEG  (پلی اتیلن گلیکول).. ۱۰

۳-۳-۱-۹- تخلخل زای :MC  (متیل سلولز).. ۱۱

۳-۳-۱-۱۰- تخلخل زای: مخلوط PVA و T.P.P.. 12

۳-۳-۱-۱۱- تخلخل زای : مخلوط T.P.P وMC.. 13

۳-۳-۱-۱۲- تخلخل زای: اختلاط  PVAو  PEG.. 13

۳-۳-۱-۱۳- تخلخل زای: PEG وMC.. 14

۳-۳-۱-۱۴- تخلخل زای: PEG وT.P.P.. 15

۳-۳-۱-۱۵- تخلخل زای: PVA، PEG، MC.. 15

۳-۳-۱-۱۶- تخلخل زا ی : PVA،PEG ، T.P.P.. 16

۳-۳-۲- روش تر.. ۱۶

۳-۳-۲-۱- تخلخل زای: PVA (پلی ونیل استات).. ۱۷

۳-۳-۲-۲- تخلخل زای : T.P.P (تری فنیل فسفین).. ۱۹

۳-۳-۲-۳- تخلخل زای:  MC(متیل سلولز).. ۲۱

۳-۳-۲-۴- تخلخل زا:PEG  (پلی اتیلن گلیکول).. ۲۲

۳-۳-۳- ساخت آند نهایی توسط PEG.. 24

 موضوعات :
مهندسی مواد

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *