no-img
ام ای پدیا

دانلود تحقیق مفهوم توقیف، مبنای توقیف و رویه قضایی توقیف حقوق و مزایا در حقوق ایران


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود تحقیق مفهوم توقیف، مبنای توقیف و رویه قضایی توقیف حقوق و مزایا در حقوق ایران
doc
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۶
هر صفحه 72 تومان
تعداد صفحات: 55 صفحه
۴,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود تحقیق مفهوم توقیف، مبنای توقیف و رویه قضایی توقیف حقوق و مزایا در حقوق ایران


دانلود تحقیق مفهوم توقیف، مبنای توقیف و رویه قضایی توقیف حقوق و مزایا در حقوق ایران

فرمت قابل ویرایش ورد  Word

تعداد صفحات: ۵۵ صفحه

خلاصه ای از فایل

قابلیت اجرای حکم (معین بودن موضوع حکم)

دیگر شرط لازم برای صدور اجرائیه و اجرای حکم قابلیت اجرای حکم است ماده ۳ ق.ا.ا.م مصوب سال ۱۳۵۶ مقرر می‌دارد”. حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی‌باشد “. در صورتی که دادگاه محکوم‌ٌعلیه را به طور کلی به تخلیه ملکی یا تحویل شیئی یا انجام عملی بدون اشاره به پلاک و مشخصات ملک یا اندازه و اوصاف یا مارک شیئ یا میزان و مقدار و نوع عمل محکوم کرده باشد اگرچه حکم صادره سایر شرایط مقدماتی را داشته باشد؛ قابل اجرا نخواهد بود.

حتی اگر صدور چنین حکمی از روی سهو صورت گرفته و در چارچوب ماده ۳۰۹  ق.آ.د.م مصوب سال ۱۳۷۹ قابل اصلاح نیز باشد به هر حال چنین حکمی بلحاظ معین نبودن موضوع آن قابلیت اجرا ندارد.

برخی از نویسندگان ایراد گرفته‌اند که در این ماده مشخص نیست که منظور قانون‌گذار از موضوع حکم چیست به عبارتی مشخص نیست موضوع دعوا و یا موضوع محکومیت منظور بوده است[۱] در نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۲۰۷۸-۴/۴/۷۵ امده است” س: در یک پرونده خواهان دادخواست الزام خوانده به تحویل یک قطعه زمین خریداری شده را داده و دادگاه پس از رسیدگی رأی به نفع خواهان بر محکومیت خوانده به تحویل قطعه زمین موردنظر خواهان را صادر کرده است.

رأی صادره قطعی شده و در جریان اجرای حکم معلوم شده است که اساساً زمین با مشخصات و حدود اربعه موردنظر خواهان وجود خارجی ندارد. اینک با توجه به اینکه محکوم‌ٌعلیه در جاهای دیگر دارای زمین می‌باشد آیا مجوزی برای اجرای حکم از قطعات دیگر زمین خوانده وجود دارد یا خیر؟

ج: قطع نظر از اینکه دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی موظف و مکلف بوده که وضعیت ثبتی پلاک متنازع‌فیه را از اداره ثبت اسناد و املاک محل استعلام و در صورت احراز مالکیت و وارد بودن دعوی مطروحه، حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی صادر نماید حال که حسب مدلول استعلام در مقام اجرای حکم معلوم شده که پلاک مورد ادعا و موضوع حکم در مالکیت محکوم‌ٌعلیه (خوانده) مستقر نمی‌باشد

لذا موضوع اجرای حکم منتفی است و هیچ مجوز قانونی جهت اجرای حکم نسبت به قطعه زمین دیگر محکوم‌ٌعلیه وجود ندارد زیرا آنچه که مورد معامله قرار گرفته پلاکی بوده که در قرارداد تنظیمی بین متبایعین و حکم دادگاه قید شده است نه پلاک دیگر.»[۲]

فهرست

مبحث اول: مفهوم توقیف و چگونگی آن. ۱

گفتار اول:اصطلاح توقیف… ۱

گفتار دوم: مفاهیم مشابه توقیف اموال. ۴

گفتار سوم: قواعد عمومی اجرا و کلیات توقیف اموال. ۱۱

۱- مقدمات اجرا ۱۲

ب- ابلاغ حکم. ۱۴

پ- قابلیت اجرای حکم (معین بودن موضوع حکم). ۱۶

ت- درخواست کتبی اجرای حکم از جانب محکومٌ‌له یا نماینده یا قائم مقام او. ۱۷

گفتار چهارم: اقسام توقیف اموال. ۱۸

۱- توقیف تأمینی.. ۱۹

۲- توقیف اجرایی.. ۱۹

گفتار پنجم: چگونگی توقیف اموال. ۲۰

الف) توقیف اموال منقول. ۲۱

ب) توقیف اموال غیر‌منقول. ۲۵

مبحث دوم: رویه قضایی و مبنای توقیف حقوق و مزایا ۳۰

گفتار اول : ضوابط و مبانی فقهی و حقوقی مستثنیات دین.. ۳۰

گفتار دوم:رویه توقیف حقوق و مزایای افراد بر اساس مستثنیات دین.. ۳۸

گفتار سوم: تحلیل میزان توقیف حقوق و مزایا افراد براساس مستثنیات دین.. ۴۵موضوعات :
حقوق

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *