no-img
ام ای پدیا

دانلود تحقیق در مورد آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث عقد نکاح


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود تحقیق در مورد آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث عقد نکاح
doc
مهر ۱, ۱۳۹۶
هر صفحه 111 تومان
تعداد صفحات: 53 صفحه
۵,۹۰۰ تومان
۵,۹۰۰ تومان – خرید

دانلود تحقیق در مورد آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث عقد نکاح


دانلود تحقیق در مورد آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث عقد نکاح

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۵۳ صفحه

 خلاصه ای از فایل

آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در اجازۀ ولی دختر باکره

    سئوالی که در این قسمت،باید بدان جواب داد، آن است که تأثیر روابط زناشوئی بر سقوط یا دوام این اجازه جهت ازدواج دختر، چیست؟

    برخی از حقوقدانان، معتقدند که ملاک در مادۀ ۱۰۴۳ قانون مدنی، بکارت دختر است نه شوهر نکردن او. بنابراین اگر دختری که شوهر کرده ولی قبل از همبستری، طلاق گرفته باشد، بازهم برای ازدواج دوم خود، به اجازۀ ولی قهری خویش، نیاز دارد. همچنین اگر بکارت او در اثر کسالت یا جراحت، از بین رفته باشد، بازهم در حکم باکره است زیرا در عرف چنین دختری، باکره قلمداد می شود.[۱] بنابراین، آن چنان که از بیان این حقوقدانان، می توان استنباط نمود، این است که آن موضوعی که اجازۀ ولی دختر را ساقط می نماید، ازالۀ بکارت دختر در اثر برقراری روابط زناشوئی است و فرقی میان روابط زناشوئی صحیح شرعی و غیر شرعی، وجود ندارد. لیکن فقها در خصوص ازالۀ بکارت در موارد شبهه و زنا، اختلاف نظر دارند:

فهرست

آثارحقوقی مترتب… ۱

بر زناشوئی… ۱

در بحث عقد نکاح.. ۱

مبحث اول : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در موانع عقد نکاح… ۱

گفتار اول : تعریف موانع نکاح و انواع آن… ۱

بند اول : تعریف موانع نکاح… ۱

بند دوم : انواع موانع نکاح… ۲

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی درانواع موانع نکاح… ۲

بند اول : قرابت…. ۲

بند دوم : شوهر داشتن زن… ۱۲

بند سوم : طلاق سوم و نهم.. ۱۶

مبحث دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در عقد دختر باکره. ۱۸

گفتار اول: نظرات گوناگون پیرامون شرط استیذان از ولی دختر. ۱۸

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در اجازۀ ولی دختر باکره. ۱۹

مبحث سوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در امور مالی نکاح… ۲۲

گفتار اول :  مهریه. ۲۲

بند اول : حق حبس….. ۲۲

بند دوم : مهر المسمی… ۲۵

بند سوم : مهر المثل… ۲۹

بند چهارم : مهر المتعه. ۳۱

بند پنجم :  وضعیت مهریۀ زوجۀ منقطعه. ۳۲

گفتار دوم : نفقه. ۳۳

بند اول : مفهوم نفقه و شرایط استحقاق زوجه. ۳۴

بند دوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در نفقه از لحاظ حقوقی… ۳۷

بند چهارم : نفقۀ ایام عده. ۳۹

بند پنجم: نفقۀ زوجۀ منقطعه. ۴۰

گفتار سوم : اجرت المثل… ۴۱

بند اول : تعریف اجرت المثل و شرایط استحقاق آن… ۴۱

بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در اجرت المثل… ۴۵

گفتار چهارم : نحله. ۴۶

بند اول : تعریف نحله و شرایط استحقاق آن… ۴۶

بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در نحله. ۴۸

گفتار پنجم : شرط تنصیف…. ۴۸

بند اول : مفهوم شرط تنصیف و شرایط آن… ۴۹

بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در شرط تنصیف…. ۵۰موضوعات :
حقوق

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *