no-img
ام ای پدیا

دانلود تحقیق در مورد آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث انحلال نکاح


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود تحقیق در مورد آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث انحلال نکاح
doc
شهریور ۳۱, ۱۳۹۶
هر صفحه 111 تومان
تعداد صفحات: 27 صفحه
۳,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود تحقیق در مورد آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث انحلال نکاح


دانلود تحقیق در مورد آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث انحلال نکاح

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۲۷ صفحه

 خلاصه ای از فایل

    در این طلاق، به جهت عدم وجود طفل و بیم اختلاط نسل، شارع و قانونگذار، از سخت گیری خویش، کاسته و طلاق چنین زنی را حتی در زمان عادت زنانگی نیز درست می داند.

بنابراین، آنچنانکه مشاهده می شود، اثر مترتب بر زناشوئی در شرایط زنی که طلاق داده می شود، آن است که عدم وقوع چنین رابطه ای میان یک زن و مرد باعث می شود که طلاق این زن حتی در زمان عادت ماهانه نیز درست باشد، درحالی که اصل بر عدم صحت چنین طلاقی می باشد.

البته ایرادی که به این نظر وارد است، آن است که با پیشرفت علم پزشکی، ثابت گردیده که امکان بارداری در مواردی که دخول صورت نگرفته است نیز وجود دارد، کما اینکه در پرونده های  طلاقی که در سالیان اخیر، توسط دادگاهها، مورد حکم قرار می گیرند، زوجه قبل از صدور حکم، حتما ًاز بابت تست بارداری به پزشکی قانونی معرفی می شود.

ب : جدایی جسمی زن و مرد

مادۀ ۱۱۴۱ قانون مدنی در خصوص این شرط، چنین مقرر داشته است : « طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست، مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد ».

طهر مواقعه، یعنی طهری که در آن، مواقعه صورت گرفته است. زن که از حیض و نفاس پاک می شود و سپس زوج با او دخول انجام می دهد. این پاکی را طهر مواقعه  می نامند.[۱]

بنابراین پاکیزه بودن زن، تنها شرط کافی برای صحت طلاق نیست، بلکه زن  باید در دوره ای از پاکیزگی باشد که بین او و شوهرش، نزدیکی واقع نشده باشد، به عبارت دیگر، زن باید در طهر غیر مواقعه باشد. در غیر این صورت، باید صبر شود تا زن در دورۀ پاکیزگی دیگری قرار گیرد.

 

فهرست

دانلود تحقیق در مورد آثارحقوقی مترتب… ۱

بر زناشوئی در بحث انحلال نکاح.. ۱

مبحث اول : طلاق.. ۲

گفتار اول : مفهوم طلاق و آثار مترتب بر زناشوئی در شرایط طلاق.. ۲

بند اول : مفهوم طلاق.. ۲

بند دوم : شرایط صحت طلاق.. ۲

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در انواع طلاق.. ۶

بند اول : طلاق بائن.. ۶

بند دوم : طلاق رجعی.. ۸

بند سوم : طلاق خلع.. ۸

بند چهارم : طلاق مبارات… ۹

گفتار سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در عده طلاق.. ۱۰

گفتار چهارم: آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ وطی به شبهه. ۱۱

مبحث دوم : فسخ نکاح.. ۱۲

گفتار اول : تعریف و موارد درخواست فسخ نکاح.. ۱۳

بند اول : تعریف فسخ نکاح.. ۱۳

بند دوم : موارد درخواست فسخ نکاح.. ۱۳

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در فسخ نکاح.. ۱۴

بند اول : فسخ نکاح ناشی از عیوب مرد. ۱۴

بند دوم : فسخ نکاح ناشی از عیوب زن.. ۱۶

بند سوم :جنون هر یک از زوجین.. ۱۸

بند چهارم : فسخ نکاح ناشی از تخلف شرط موضوع مادۀ ۱۱۲۸ قانون مدنی.. ۱۸

بند پنجم : بررسی فقهی مطالبۀ مهر در فسخ نکاحی که در آن نزدیکی صورت گر فته است… ۲۰

بند ششم: آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ فسخ نکاح.. ۲۱

مبحث سوم : فوت… ۲۲

گفتار اول : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در فوت زوجین.. ۲۲

گفتار دوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ وفات… ۲۲

مبحث چهارم : بذل مدت در نکاح متعه. ۲۳

گفتار اول : مفهوم بذل مدت… ۲۳

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بذل مدت و وضعیت عده. ۲۴

 

 موضوعات :
حقوق

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *