no-img
ام ای پدیا

دانلود تحقیق در مورد ارزشیابی


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود تحقیق در مورد ارزشیابی
doc
فروردین ۲۵, ۱۳۹۶
هر صفحه 75 تومان
تعداد صفحات: 33 صفحه
۲,۵۰۰ تومان
۲,۵۰۰ تومان – خرید

دانلود تحقیق در مورد ارزشیابی


دانلود تحقیق در مورد ارزشیابی

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۳۳ صفحه

 خلاصه ای از فایل

نقش و عملکرد معلمان در طرح ارزشیابی توصیفی

اولین نکته ای که از شنیدن نام معلم در ذهن تداعی می شود، تعلیم است. آموزش دادن به مخاطبی که دانش آموز نام دارد. گود[۱](۱۹۳۷) معلم را بدین نحو تعریف می کند: معلم کسی است که در مدرسه استخدام شده با قابلیتی رسمی برای مقاصد و اهداف اعلام شده که راهنمائی و جهت دهی به تجارب آموزشی بچه ها است که مهم ترین ویژگی معلم بودن است. باید توجه کرد تدریس و راهنمایی درسی فقط بخشی از کار معلم است.

می توان گفت قلب عملکرد در رابطه با یادگیری خلاق ، شیوه های تدریس است.به طور کلی برای پرورش خلاقیت لازم است روش های اکتشافی و فعال محور تدریس قرار گیرد تا بر اساس این روش ها که مبتنی بر فعالیت دانش آموز است بتوان به یادگیری خلاقیت زا دست یافت. به طور کلی در روش های فعال، دانش آموز خود به کشف مفاهیم، قوانین و مبانی می پردازد و به این ترتیب به اطلاعات و دانش لازم دست می یابد. این روش ها باعث افزایش انگیزه دانش آموز و توسعه قدرت فکری و ذهنی او ، در نتیجه افزایش توانائی تفکر خلاق در دانش آموز     می شود( حسینی، ۱۳۷۸).

معلم می توان با ایجاد موقعیت های پویا و انگیزاننده ، در یادگیری، دانش آموزان را یاری کند تا با توجه به علایق و توانائی های خویش دست به تجربه و یادگیری بزنند و بدین ترتیب زمینه لازم را برای ظهور خلاقیت فراهم سازد. شیوه سنتی با ساختار انعطاف ناپذیر و محدودیت زیادی که برای دانش آموز قائل می شود وهمچنین با تکیه بر انتقال محفوظات و معلومات، امکان هر گونه رشد فکری و ابتکار و اکتشاف را از یادگیرنده ، سلب می کند

. به طوری که دانش آموز نمی تواند بین آموخته هایش و مسایل بیرون ارتباط برقرار کند،درحالی که سبک آموزش و پرورش باز با روش های فعال تدریس با دادن آزادی به دانش آموز و عدم نظارت  دائمی بر کار ها و برنامه ها به او فرصت می دهد تا به جستجو و کشف هایش بپردازد. بدین ترتیب، دانش آموز در فرایند یادگیری دخیل می شود، و انگیزه های درونی و به دنبال آن امکان بروز خلاقیت در کودکان ایجاد  می شود (تورنس[۲]، ترجمه قاسم زاده، ۱۳۸۴).

از آنجا که ارزشیابی توصیفی تحت تاثیر دیدگاه های جدید نسبت به یادگیری شکل گرفته است، لذا روش های تدریس جدید مانند روش های مشارکتی و همیارانه و به طور کلی روش های فعال تدریس ، پیش شرط تحقق ارزشیابی توصیفی است. معلمانی که تلقی سنتی را از یادگیری دارند و وظیفه خود را انتقال معلومات به ذهن دانش آموز می پندارند قادر نخواهد بود ارزشیابی توصیفی را به خوبی اجرا کند. در کنار تغییر نگرش معلم برای استقرار صحیح ارزشیابی توصیفی ، توجه به تربیت معلم و اصلاح و تغییر برنامه های آنها ضروری و لازم است (جمشیدی، ۱۳۸۵).

فهرست

اهمیت و ضرورت ارزشیابی.. ۲

ارزشیابی کمی و ارزشیابی کیفی: ۴

مقایسه ویژگی های ارزشیابی کمی و کیفی.. ۴

معایب ارزشیابی سنتی (ارزشیابی کمی). ۸

علل رویگردانی از ارزشیابی سنتی.. ۹

ارزشیابی کیفی- توصیفی.. ۱۱

تعریف ارزشیابی توصیفی.. ۱۱

اهداف ارزشیابی توصیفی.. ۱۳

معایب ارزشیابی توصیفی.. ۱۵

ویژگی های ارزشیابی توصیفی.. ۱۶

ارزشیابی توصیفی چه آثاری در پی دارد؟. ۲۱

نقش و عملکرد معلمان در طرح ارزشیابی توصیفی.. ۲۴

ابزار ارزشیابی توصیفی.. ۲۶

 موضوعات :
علوم تربیتی

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *