no-img
ام ای پدیا

دانلود تحقیق در مورد تابعيت و تعارض قوانین در ازدواج با بیگانه


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود تحقیق در مورد تابعیت و تعارض قوانین در ازدواج با بیگانه
doc
مهر ۲۵, ۱۳۹۶
هر صفحه 102 تومان
تعداد صفحات: 39 صفحه
۴,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود تحقیق در مورد تابعیت و تعارض قوانین در ازدواج با بیگانه


دانلود تحقیق در مورد تابعیت و تعارض قوانین در ازدواج با بیگانه

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۳۹ صفحه

 خلاصه ای از فایل

این علما معتقدند وقتی زن، شوهر اختیار می کند به طور ضمنی تابعیت او را می پذیرد و در این مورد یک ارادۀ فرضی یا یک صورت خیالی از اراده موجود است. پاسخی که در برابر این استدلال داده می شود این است که دکترین جدید مفهوم اراده فرضی را مردود دانسته و عقیده دارند که اراده وقتی می تواند وجود داشته باشد که به تصریح یا به عمد بتوان آنرا ابراز نمود. اما ایرادی که به نظریه غیرارادی وارد است، این است که قبول این عقیده ملازمه خواهد داشت با اینکه تمام تغییر تابعیت های بعدی شوهر در دوران ازدواج به زن تحمیل شود، حال آنکه قوانین اغلب کشورها تغییر تابعیت های بعدی شوهر را دربارۀ زن بی تأثیر
می دانند. بالاخره گروهی عقیده دارند که تغییر تابعیت نتیجه سلطۀ شوهری است که این عقیده هم صحیح نیست، زیرا سلطۀ شوهری یک موضوع حقوق خصوصی و مربوط به اهلیت مدنی زن است و حال آنکه موضوع تابعیت از مفاهیم حقوق عمومی سرچشمه می گیرد.

فهرست

مبحث اول: ازدواج با بیگانه و ارتباط آن با تابعیت.. ۱

گفتار اول : منشاء حقوقی تغییر تابعیت زن در ازدواج با بیگانه. ۱

گفتار دوم : مبانی نظری تابعیت در خانواده ۲

بند اول : وحدت تابعیت.. ۳

بند دوم: استقلال تام تابعیت.. ۴

بند سوم : استقلال نسبی تابعیت.. ۴

بند چهارم : ازدواج و مطالعه تطبیقی.. ۵

گفتار سوم : شناخت تابعیت ایران به عنوان حق مسلم هر ایرانی در قانون اساسی.. ۶

گفتار چهارم : تابعیت زن در حقوق داخلی ایران. ۷

بند اول: تحمیل تابعیت شوهر. ۷

بند دوم: حفظ تابعیت ایرانی.. ۸

بند سوم: انتخاب تابعیت شوهر. ۸

بند چهارم: بازگشت به تابعیت ایران پس از جدایی یا فوت شوهر. ۸

گفتار پنجم : تابعیت و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان. ۹

گفتار ششم : برابری در قوانین تابعیت (نقد ماده ۹ کنوانسیون) ۱۱

مبحث دوم : تعارض قوانین در ازدواج با بیگانه. ۱۲

گفتار اول: قانون صالح در تعارض قوانین.. ۱۲

بند اول: صلاحیت محاکم در تعارض دادگاه ها ۱۳

بند دوم: ارتباط تعارض دادگاه با تعارض قوانین.. ۱۵

گفتار دوم : ازدواج ایرانیان در خارج از کشور. ۱۶

بند دوم : شرایط ماهوی ازدواج.. ۱۶

گفتار سوم : ازدواج بیگانگان در ایران. ۱۷

بند اول : شرایط شکلی ازدواج.. ۱۷

بند دوم : شرایط ماهوی.. ۱۸

گفتار چهارم : قانون حاکم بر احوال شخصیه. ۱۸

بند اول : احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارجه. ۱۹

بند دوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی: ۲۳

بند سوم: احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه. ۲۴

بند چهارم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی.. ۲۵

بند پنجم : احوال شخصیه اتباع بیگانه در ایران. ۲۸

بند ششم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی.. ۲۹

گفتار چهارم : موانع اجرای قانون خارجی در تعارض قوانین دولتها ۳۰

بند اول : مسئله نظم عمومی.. ۳۰

بند دوم : تقلب نسبت به قانون. ۳۲

نتیجه : ۳۶

 موضوعات :
حقوق

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *