no-img
ام ای پدیا

دانلود تحقیق در مورد تاریخچه انتقال خون و فواید آن و سازمان مربوطه


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود تحقیق در مورد تاریخچه انتقال خون و فواید آن و سازمان مربوطه
doc
دی ۲, ۱۳۹۶
هر صفحه 106 تومان
تعداد صفحات: 33 صفحه
۳,۵۰۰ تومان
۳,۵۰۰ تومان – خرید

دانلود تحقیق در مورد تاریخچه انتقال خون و فواید آن و سازمان مربوطه


دانلود تحقیق در مورد تاریخچه انتقال خون و فواید آن و سازمان مربوطه

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۳۳ صفحه

 خلاصه ای از فایل

 کیفیت خون و فرآورده های خونی از مهمترین مسائلی است که از بدو تاسیس سازمان انتقال خون مورد توجه مدیران بوده است.سازمان انتقال خون ایران علاوه بر اینکه در سطح کشور که در منطقه آسیای مرکزی خاورمیانه و شمال آفریقا خود را به عنوان سازمانی با عالیترین کیفیت تثبیت کرده است.با توجه به آمارهای ارائه شده در سال۱۳۸۴در مراکز خونگیری می توان به موقعیت و جایگاه وبژه سازمان انتقال خون نه تنها در ایران و منطقه خاور میانه  بلکه در کشورهای در حال توسعه آگاه شد.از جمله اهداف سازمان را می توان از منظر مشتری،مالی،فرآیندهای داخلی و از منظر یادگیری و رشد مورد بررسی قرار داد.

فهرست

۱-۱-۱:تاریخچه انتقال خون در قرآن و سنت.. ۱

۱-۱-۲:فواید انتقال خون. ۲

۱-۱-۳:سازمان انتقال خون و سابقه آن. ۶

۱-۲:اهداف و وظایف سازمان انتقال خون. ۷

۱-۲-۱:اهداف سازمان. ۷

۱-۲-۲:وظایف سازمان. ۸

۱-۲-۲-۱:تهیه فرآورده های خونی. ۹

۱-۲-۲-۲:معاملات راجع به فرآورده های خونی. ۱۰

۱-۳:مفهوم مسئولیت مدنی و انواع و مبانی و ارکان آن. ۱۱

۱-۳-۱:مفهوم مسئولیت.. ۱۱

۱-۳-۲:انواع مسئولیت.. ۱۳

۱-۳-۲-۱:مسئولیت های قانونی. ۱۳

۱-۳-۲-۱-۱:مسئولیت کیفری.. ۱۳

۱-۳-۲-۱-۲:مسئولیت مدنی. ۱۳

۱-۳-۲-۲:مسئولیت های اخلاقی و وجدانی. ۱۴

۱-۳-۳:اقسام مسئولیت مدنی. ۱۵

۱-۳-۳-۱:مسئولیت قراردادی.. ۱۵

۱-۳-۳-۲:مسئولیت مدنی(ضمان قهری) ۱۵

۱-۳-۴:مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران. ۱۶

۱-۳-۴-۱:مبانی مسئولیت مدنی در فقه. ۱۶

۱-۳-۴-۱-۱:قاعده اتلاف.. ۱۶

۱-۳-۴-۱-۲:قاعده لاضرر. ۱۶

۱-۳-۴-۱-۳:قاعده غرور. ۱۷

۱-۳-۴-۱-۳-۱: ادله قاعده غرور. ۱۷

۱-۳-۴-۱-۴:قاعده تسبیب.. ۱۹

۱-۳-۴-۱-۵:قاعده ضمان ید ۲۰

۱-۳-۴-۱-۶:قاعده اقدام ۲۱

۱-۳-۴-۲:مبانی مسئولیت مدنی در قانون. ۲۱

۱-۳-۴-۲-۱:نظریه های کلاسیک مسئولیت.. ۲۱

۱-۳-۴-۲-۱-۱:نظریه تقصیر. ۲۱

۱-۳-۴-۲-۱-۲:نظریه ایجاد خطر. ۲۲

۱-۳-۴-۲-۱-۳:نظریه  تضمین حق. ۲۲

۱-۳-۴-۲-۲:نظریه مسئولیت مطلق. ۲۳

۱-۴: ارکان مسئولیت مدنی. ۲۴

۱-۴-۱:وجود ضرر. ۲۴

۱-۴-۱-۱:مفهوم و اقسام ضرر. ۲۴

۱-۴-۱-۲:شرایط ضرر قابل مطالبه. ۲۵

۱-۴-۲:فعل زیانبار. ۲۶

۱-۴-۳:رابطه سببیت.. ۲۶

۱-۴-۳-۱: نظریه ی برابری اسباب.. ۲۸

۱-۴-۳-۲: نظریه ی سبب نزدیک یا آخرین سبب.. ۲۸

۱-۴-۳-۳:نظریه سبب متعارف و اصلی. ۲۸

۱-۵:منابع مسئولیت مدنی. ۲۸

۱-۵-۱:منابع عام ۲۸

۱-۵-۱-۱:قانون مدنی. ۲۸

 موضوعات :
حقوق

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *