no-img
ام ای پدیا

دانلود تحقیق در مورد تعهدات کنوانسیون منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود تحقیق در مورد تعهدات کنوانسیون منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی
doc
آبان ۲۳, ۱۳۹۶
هر صفحه 113 تومان
تعداد صفحات: 22 صفحه
۲,۵۰۰ تومان
۲,۵۰۰ تومان – خرید

دانلود تحقیق در مورد تعهدات کنوانسیون منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی


دانلود تحقیق در مورد تعهدات کنوانسیون منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۲۲ صفحه

 خلاصه ای از فایل

اطلاعات و مواد که از طریق جمع آوری و تهیه فهرست منابع ژنتیکی که تحقق یابد. نه تنها مورد استفاده علمی و اقتصادی هر دولت عضو معاهده براساس معیار حاکمیت ملی آن مملکت قرار می گیرد. بلکه براساس مقررات و موازین بین المللی و معاهدهبین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی می تواند مورد مبادله و بهره برداری در سطح بین المللی قرار گیرد. همان نقطه تلاقی ((کشاورزی، محیط زیست و تجارت)) می باشد.

در این خصوص سازمان جهانی ذخایر توارثی (IBPGR)[۱] با همکاری سازمان کشاورزی و خوار و بار جهانی((فائو))سازمان ملل متحد با مشارکت کشورهای عضو وظیفه جمع آوری، حفاظت و بهره برداری از ذخایر توارثی گیاهی « بومی و وحشی»[۲]را در زمینه انواع ژنتیکی گیاهی عهده دار می باشد.

از سال ۱۳۶۲ دولت جمهوری اسلامی  ایران بطور رسمی بعنوان یکی از اعضاء اصلی سازمان بین المللی ذخائر توارثی در آمده است. و وظیفه جمع آوری، حفاظت و بهره برداری از ذخائر توارئی گیاهی ((بومی و وحشی))را در ایران، بانک ژن ملی ایران عهده دار شده است.

بررسی و شناسایی منابع ژنتیکی گیاهی بومی و وحشی محصولات مختلف و در مناطق پراکندگی جغرافیایی و تهیه لیست مواد ژنتیکی گیاهی جمع آوری شدهو نیز شناسایی منابع ژنتیکی گیاهی که به سبب اهمیت و اولویت از نظر نقش مهم آنها در امنیت غذایی و احتمال نابودی می تواند مورد نظر دول عضو معاهده قرار گیرد .

فهرست

تعهدات کنوانسیون منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی.. ۱

گفتار اول : حفاظت، اکتشاف، جمع آوری، شناسایی، ارزیابی و مستند سازی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی   ۳

مبحث اول: تهیه فهرست و ترغیب جمع آوری منابع ژنتیکی.. ۴

مبحث دوم: حمایت از تلاش زارعین.. ۶

مبحث سوم: حفاظت در رویشگاه  طبیعی ۶

مبحث چهارم: حفاظت در خارج از رویشگاه طبیعی و توسعه آن.. ۷

مبحث پنجم : پایش قوه نامیه- ۸

مبحث ششم : حداقل رساندن تهدیدها ۸

گفتار دوم : استفاده پایدار از منابع ژنتیکی.. ۱۰

مبحث اول – سیاست عادلانه کشاورزی.. ۱۱

مبحث دوم :  تقویت تحقیقات.. ۱۳

مبحث سوم : تلاش برای اصلاح نباتات با مشارکت کشاورزان.. ۱۴

مبحث چهارم : توسعه بنیان ژنتیکی گیاهان.. ۱۵

مبحث پنجم : استفاده گسترده از گیاهان زراعی بومی و شیوه های به نژادی.. ۱۶

گفتار سوم : همکاری بین المللی و کمک به کشورهای در حال توسعه. ۱۷

مبحث اول : نظام مندی همکاریهای بین المللی.. ۱۹

مبحث دوم : کمک های تکنیکی.. ۲۰

 موضوعات :
حقوق

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *