no-img
ام ای پدیا

دانلود تحقیق در مورد شرایط ازدواج با بیگانه


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود تحقیق در مورد شرایط ازدواج با بیگانه
doc
مهر ۲۵, ۱۳۹۶
هر صفحه 102 تومان
تعداد صفحات: 39 صفحه
۴,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود تحقیق در مورد شرایط ازدواج با بیگانه


دانلود تحقیق در مورد شرایط ازدواج با بیگانه

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات:۳۹ صفحه

 خلاصه ای از فایل

قانون مدنی نیستند. سوال: ازدواج طبق مقررات کاتولیک در سال ۱۹۲۸ بین مرد تبعه بیگانه که دارای مذهب کاتولیک است با یک نفر زن ایرانی که دارای مذهب ارتدکس می باشد در ایران صورت گرفته است، طبق مقررات دولت متبوع مرد چنین ازدواجی معتبر نیست و ازدواج در ایران یا کشور متبوع مرد به ثبت نرسیده است با توجه به مراتب مذکور آیا چنین ازدواجی طبق قوانین و مقررات ایران به رسمیت شناخته می شود آیا آثار قانونی به آن مترتب است یا خیر؟

ادارۀ حقوقی در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۵۰ چنین پاسخ داده است:[۱]

نظر به اینکه در قوانین ایران منعی برای ازدواج مرد کاتولیک با زن ارتدکس وجود ندارد در تاریخ وقوع ازدواج که در سال ۱۹۲۸ در ایران بر طبق مقررات مذهبی کاتولیک انجام گرفته و چنین ازدواجی با روح ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه مصوب ۱۳۱۲هم که بعداً وضع شده موافقت دارد بنابراین ازدواج مزبور از نظر قوانین ایران معتبر است.

– ازدواج مرد مسلمان و زن غیرمسلمان نظریه شماره ۱۳۵۴/۷ مورخ ۹/۸/۱۳۸۳ [۲]

گرچه در قانون مدنی از ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان ذکری به میان نیامده و موضوع مسکوت گذاشته شده است لذا طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی حکم قضیه را باید از منابع فقهی معتبر به دست آورد با توجه به سکوت قانونگذار نمی توان عنوان خلاف قانون را بر آن اطلاق نمود

فهرست

مبحث اول : ازدواج مسلمان با غیر مسلمان. ۱

گفتار اول : ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان : ۱

گفتار دوم : ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان. ۳

گفتار سوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی.. ۵

مبحث دوم : ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه. ۷

گفتار اول : اجازۀ دولت برای ازدواج.. ۷

گفتار دوم : آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه مصوب ۱۳۴۵. ۷

بند اول : مرجع صدور پروانه زناشویی.. ۱۰

بند دوم: نحوۀ صدور پروانه زناشویی.. ۱۰

گفتار سوم : ضمانت اجرای شرایط قانونی ازدواج با تبعه بیگانه. ۱۱

بند دوم) ضمانت اجرای مدنی.. ۱۳

گفتار چهارم) ارزیابی نظریات ابرازی.. ۱۴

گفتار پنجم : نظریه عدم قابلیت استناد. ۱۷

گفتار ششم : ازدواجهای غیررسمی از لحاظ حقوق ایران. ۱۸

گفتار هفتم: ثبت ازدواج.. ۲۰

بنداول : تشریفات ثبت ازدواج مرد بیگانه با زن ایرانی.. ۲۳

بند دوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی.. ۲۶

۳) ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه. ۲۶

۴) نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۵۰۸۲/۷ مورخه ۲۷/۱۰/۱۳۶۱ ۲۶

رویه قضایی در محاکم : الزام وزارت کشور به صدور مجوز. ۲۷

گفتار هشتم : ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه در داخل ایران. ۲۸

بند اول : ازدواج دارندگان روادید با زن ایرانی.. ۲۸

بند دوم : ازدواج دارندگان گذرنامه. ۲۹

بند سوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با زن ایرانی.. ۳۰

بند چهارم : ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگی با زن ایرانی.. ۳۰

بند پنجم : ازدواج دارندگان کارت سبز با زنان ایرانی.. ۳۱

گفتار نهم : ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه در خارج از ایران. ۳۲

مبحث سوم : ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه. ۳۳

گفتار اول: ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در داخل کشور. ۳۴

بند اول : ازدواج دارندگان روادید با مرد ایرانی.. ۳۴

بند دوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با مرد ایرانی.. ۳۴

بند سوم : ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگی با مرد ایرانی.. ۳۵

گفتار دوم : ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در خارج از ایران. ۳۵

بند دوم : ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه بدون هماهنگی نمایندگی سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور. ۳۶

گفتار سوم : کارمندان وزارت امور خارجه. ۳۶

بند اول : سابقه قانونگذاری.. ۳۶

بند دوم : قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۴۵. ۳۷

– نظر مشورتی به شماره ۲۲۸۹ مورخه ۲۹/۴/۱۳۵۹ ادارۀ حقوقی بشرح زیر است: ۳۹

 موضوعات :
حقوق

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *