no-img
ام ای پدیا

دانلود تحقیق در مورد مباني مسئوليت مدني ناشي از كودك آزاري و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود تحقیق در مورد مبانی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان
doc
آذر ۷, ۱۳۹۶
هر صفحه97 تومان
تعداد صفحات: 82 صفحه
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود تحقیق در مورد مبانی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان


دانلود تحقیق در مورد مبانی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۸۲ صفحه

 خلاصه ای از فایل

 بر این اساس اگر قاعده لاضرر بصورت نفی ضرر غیر قابل جبران تفسیر شود کاربرد بسیار وسیعی در مسئولیت مدنی خواهد داشت و افراد ملزم هستند در صورت ورود ضرر آن را جبران نمایند (ضرر غیر متعارفی که راهی برای جبران آن وجود ندارد)، و ورود ضرر به غیر از اسباب و موجبات ضمان به حساب می­آید و کسی که ضرر دیده می­تواند جبران ضرر و زیان خود را از زیان زننده مطالبه کند. بر اساس این نظریه، شارع ضرری که جبران شده باشد را به منزله معدوم معرفی فرموده است

فهرست

دانلود تحقیق در مورد مبانی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان ۱

مبحث اول: مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از کودک‌آزاری ۲

گفتار اول: قاعده لاضرر وگستره آن در آزار کودک ۳

۱- نظریه شیخ انصاری ۴

۲- نظریه محقق خراسانی ۴

۳- نظریه مرحوم نراقی ۵

۴- نظریه مرحوم امام خمینی (ره) ۵

۵- گستره قاعده لاضرر کودک آزاری ۶

گفتار دوم: قاعده ضمان ید و گستره آن در کودک آزاری ۸

۱- مفهوم استیلا ۹

۲- مفهوم حق غیر ۹

۳- به نحو عدوان ۹

۴- غصب و زندانی کردن کودک ۱۱

۵- بحث فقهی غصب و کودک زندانی ۱۱

۶- بررسی حکم منافع انسان آزاد از نظر فقها ۱۲

۶-۱- منافع مستوفات ۱۲

۶-۲- منافع غیر مستوفات ۱۳

۷- گستره قاعده ضمان ید در کودک آزاری ۱۴

گفتار سوم: قاعده اتلاف و گستره آن در کودک آزاری ۱۷

۱- قاعده فقهی اتلاف و منافع ۱۸

۳- قاعده اتلاف و منافع ۱۹

۴-گستره قاعده اتلاف در کودک آزاری ۱۹

گفتار چهارم: قاعده تسبیب وگستره آن در کودک آزاری ۲۰

۱- مبانی فقهی قاعده تسبیب ۲۱

۲- اختلافات قاعده اتلاف و تسبیب ۲۲

۳- ادله اعتبار قاعده تسبیب ۲۲

۳-۱- روایات ۲۲

۳-۲- اجماع ۲۲

۳-۲-۱- اجتماع سبب و مباشر ۲۳

۳-۲-۱-۱- مباشر اقوی از سبب ۲۳

۳-۲-۱-۲- سبب اقوی از مباشر ۲۳

۳-۲-۱-۳- تساوی مباشر و سبب ۲۳

۴- تعدد اسباب و کودک آزاری ۲۳

۵- ارکان و مبانی نظری مسئولیت مدنی ۲۸

۵-۱- فعل زیانبار ۲۸

۵-۱-۱- لزوم نامشروع بودن فعل ۲۸

۵-۱-۲- تقصیر ۲۸

۵-۲- وجود ضرر ۲۹

۵-۲-۱- مفهوم ضرر و اقسام آن ۲۹

۵-۲-۲- شرایط ضررهای قابل مطالبه ۳۰

۵-۳- رابطه سببیت ۳۰

۶- گستره قاعده تسبیب در کودک آزاری ۳۱

گفتار پنجم: قاعده غرور و گستره آن در کودک آزاری ۳۱

غرور در لغت به معنی خدعه و نیرنگ است و «دارالغرور» یعنی دنیایی که با زیور و زینت خویش انسان را فریب می دهد. ۳۱

۱- قاعده غرور و تدلیس ۳۲

۲- شرایط غرور ۳۲

۴- گستره قاعده غرور در کودک آزاری ۳۳

گفتار ششم: قاعده استیفاء: و گستره آن در کودک آزاری ۳۴

۱- استیفاء از عمل دیگری ۳۴

۲- استیفاء از مال دیگری ۳۵

۲-۱- استیفای مشروع ۳۵

۲-۲- استیفای نامشروع ۳۶

۳- بهره‌مندی از کار کودک ممیز ۳۶

۴- بهره‌مندی از کار کودک و مسئولیت در مقابل کودک و ولی او ۳۷

۵- اعمال حقوق صغیر ممیز و غیرممیز ۳۷

۶-گستره قاعده استیفا ءدر کودک آزاری ۳۹

مبحث دوم: مبانی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری   و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان ۴۱

گفتار اول: نظریه تقصیر ۴۲

۱- مسئولیت ناشی از فعل شخص (قاعده عمومی تقصیر) ۴۲

۱-۱- عنصر مادی تقصیر ۴۳

۱-۲- عنصر معنوی تقصیر ۴۳

۱-۲-۱- تقصیر عمدی ۴۴

۱-۲-۲- تقصیر غیرعمدی (تقصیر ناشی از بی احتیاطی و غفلت) ۴۴

۱-۲-۳- فواید عملی تفکیک تقصیر عمدی و غیر عمدی ۴۴

۲- فرض تقصیر ۴۵

۳- مسئولیت مبتنی بر تقصیر ۴۵

گفتار دوم: نظریه خطر ۴۷

۱- نظریه خطر در برابر انتفاع مادی ۴۸

۲- نظریه خطر های ایجاد شده ۴۸

۳- نظریه خطر نامتعارف ۴۸

گفتار سوم: نظریه تضمین حق ۴۹

گفتار چهارم: مبانی بینالمللی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان ۵۱

۱- کنوانسیون حقوق کودک ۵۱

۲- نظام آموزشی کودکان ۵۳

۳-اقدامات ایران طبق کنوانسیون در مبارزه با ممانعت از تحصیل کودکان ۵۴

مبحث سوم: انواع مسئولیت دولت در برابر کودک آزاری در حقوق موضوعه ایران ۵۶

گفتار اول: نظام حقوقی ایران و کودک‌آزاری ۵۶

۱- مسئولیت دولت در برابر سلامت جسمانی کودک ۵۷

۱-۱- دوران جنینی ۵۷

۱-۲- مسئولیت معاون در سقط جنین ۵۸

۲- مسئولیت دولت برابر تمامیت جسمی کودکان بعد از تولد ۵۹

۲-۱- مجازات قتل کودک ۵۹

۲-۱-۱- بچه کشی ۵۹

۲-۱-۲- قتل کودک توسط پدر ۶۰

۲-۱-۳ – خودداری از نجات کودک در معرض خطر به قصد سلب حیات ۶۰

۲-۱-۴- برخورد قانون در برابر قطع عضو و ضرب و جرح عمدی کودک ۶۰

۳- تنبیه کودک ۶۱

۳-۱- عدم جواز تنبیه بدنی کودکان ۶۲

۳-۲- عدم جواز تنبیه کودکان غیرممیز ۶۲

۳-۳- عدم جواز مجازات و  تنبیه بدنی کودکان ۶۳

گفتار دوم: مسئولیت مدنی دولت در قبال کودک آزاری ۶۶

۱– مسئولیت مدنی دولت در برابر آزار کودکان از راه تکدی‌گری ۶۶

۲- مسئولیت مدنی دولت در برابر بهره‌کشی از کودکان در جرایم مواد مخدر ۶۷

۳- مسئولیت دولت در برابر سوء استفاده از کودکان در کار ۶۸

۴- مسئولیت مدنی دولت در برابر آزار جنسی کودکان ۷۰

۵- مسئولیت دولت در برابر حمایت از قاچاق کودکان ۷۲

۶- مسئولیت دولت در قبال ازدواج کودکان ۷۵

 موضوعات :
حقوق

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *