no-img
ام ای پدیا

دانلود تحقیق در مورد مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود تحقیق در مورد مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار
doc
آبان ۲۸, ۱۳۹۶
هر صفحه 106 تومان
تعداد صفحات: 61 صفحه
۶,۵۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان – خرید

دانلود تحقیق در مورد مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار


دانلود تحقیق در مورد  مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۶۱ صفحه

 خلاصه ای از فایل

 اما باید توجه داشت هرگاه در نتیجه اقدام متعارف و منطبق با مصالح پیمانکار، خسارتی بر دیگران یا اموال آنها وارد شود، پیمانکار مسئول خسارت وارده نخواهد بود. زیرا در صورت رعایت مصالح از سوی پیمانکار در حدود متعارف، اقدامات انجام شده مجاز و قانونی بوده و سبب مسئولیت پیمانکار نخواهد شد. زیرا هیچ شخصی حتی پیمانکار نمی تواند تمام آثار و نتایج اقدامات خویش را پیش بینی و از همه اقدامات زیان بار احتمالی پیشگیری کند و در صورت تردید در مسئولیت پیمانکار در چنین شرایطی باید بر مبنای اصل عدم، مسئولیت وی را منتفی دانست.

فهرست

۲-۱-مبنای مسئولیت مدنی پیمانکار. ۱

۲-۱-۲-مسئولیت خارج از قرارداد. ۲

۲-۲-قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار. ۶

۲-۲-۱-مسئولیت مدنی پیمانکار در رابطه با تخلف از مقررات قانونی.. ۶

۲-۲-۲-مسئولیت مدنی پیمانکار در رابطه با حسن اجرای کارهای موضوع قرارداد. ۹

۲-۲-۳-مسئولیت مدنی پیمانکار در ساخت بنا یا پرداخت قیمت… ۱۱

۲-۲-۴-مسئولیت مدنی پیمانکار به واسطه استفاده نادرست از مصالح.. ۱۳

۲-۲-۵-خسارت و صدمات بدنی ناشی از خطای پیمانکار ساختمان. ۱۴

۲-۲-۶-مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به تصرف ملک در املاک مجاور. ۱۷

۲-۲-۷-مسئولیت مدنی پیمانکار در حوزه تخریب و انهدام. ۱۸

۲-۲-۸-مسئولیت مدنی پیمانکار به واسطه مغایرت و خطا ۱۹

۲-۲-۹-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم محافظت از اشیاء. ۲۰

۲-۲-۱۰-مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به کارکنان خود. ۲۲

۲-۲-۱۱-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم تهیه ملزومات ضروری کارگاه ۲۳

۲-۲-۱۲-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم رعایت تعهد به ایمنی.. ۲۴

۲-۲-۱۳-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم استفاده از نیروی متخصص…. ۲۸

۲-۳-آثار مسئولیت در روابط بین کارفرما و پیمانکار. ۳۰

۲-۳-۱-جمع میان مسئولیت کارفرما و پیمانکار. ۳۰

۲-۴-مسئولیت مدنی مالک بنا ۳۳

۲-۴-۲-تعریف و مفهوم بنا ۳۴

۲-۴-۲-۱-حقوق ایران. ۳۵

۲-۴-۲-۲-حقوق فرانسه. ۳۵

۲-۴-۲-۳-دکترین حقوقی.. ۳۷

۲-۴-۲-۴-مفهوم بناء در حقوق اسلام. ۳۹

۲-۴-۳-مصادیق بناء. ۴۰

۲-۴-۴-مصادیق خارج از تعریف بناء. ۴۱

۲-۴-۴-۱-زمین.. ۴۲

۲-۴-۴-۲-اشیاء متحرک منصوب به ساختمان. ۴۳

۲-۴-۴-۳-سازه متحرک و ثابت… ۴۴

۲-۴-۴-۴-سازه های مهم و جزیی.. ۴۴

۲-۵-فروریزی بنا ۴۵

۲-۵-۱-مفهوم فروریزی در حقوق ایران. ۴۷

۲-۵-۲-بناهای در معرض فروریزی.. ۴۷

۲-۵-۳-دیوارهای مشترک… ۵۰

۲-۵-۴-تخریب دیوار در حال فروریزی.. ۵۱

۲-۵-۵-الزام به رفع خطر. ۵۱

۲-۶-عیب ساخت یا فقدان حفاظت… ۵۲

۲-۶-۱-عیب ساخت… ۵۵

۲-۶-۲-عدم تناسب با هدف از ساخت… ۵۵

۲-۶-۳-عدم رعایت اصول فنی.. ۵۶

 موضوعات :
حقوق

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *