no-img
ام ای پدیا

دانلود تحقیق در مورد مرمت شهری


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود تحقیق در مورد مرمت شهری
doc
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۶
قیمت هر صفحه 100 تومان
تعداد صفحات: 39 صفحه
۴,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود تحقیق در مورد مرمت شهری


دانلود تحقیق در مورد مرمت شهری

فرمت قابل ویرایش ورد word

تعداد صفحات: ۳۹ صفحه

خلاصه ای از فایل

مرمت شهری

عبارت مرمت شهری نماینده حداقل سه روایت از اقدامات و مداخلات شهری در جهان در بازه زمانی حدود یک قرن است و بیان این اصطلاح، نوع کنش مرتبط با آن را تعریف نمی­کند. بخصوص که مرمت و حفاظت شهری معادل لاتینی ندارد و مورد پژوهشی آن باید در ارتباط با روایت ها و نسل های گوناگون آن یعنی بازسازی[۱]، نوسازی[۲] و بازآفرینی[۳] و نوزایی[۴] صورت پذیرد (لطفی، ۱۳۸۶ : ۱۹-۱۸) .

مرمت شهری به دخالت آگاهانه در شهر برای جلوگیری از فرسایش که به خلق فضای شهری جدید با حفظ ویژگی­های اصلی فضایی (کالبدی و فعالیتی) منجر شود، اطلاق می­گردد ( حبیبی و مقصودی، ۱۳۸۸ : ۱۸). در این تعریف چند مفهوم کلیدی ” مداخله آگاهانه” ، “فرسودگی” ، “نوشدن” ، “کالبد” ، و “فعالیت” به چشم می­خورند. در حقیقت مرمت شهری نوعی واکنش یا پاسخ است و مواجهه کننده با آن چیزی که “شهر مساله” تلقی می­شود ( لطفی، ۱۳۸۶ : ۲۴) و این مداخلات شهری آگاهانه در مقابله با مفهومی که “فرسودگی” خطاب می­شود صورت می­پذیرد و نسل­های متفاوت مداخله در پی معکوس نمودن فرسودگی اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی در نواحی شهری بوده­اند ( Cowan,2005:425) .

فهرست

۲-۱- مرمت شهری.. ۱

۲-۱-۱- روایتهای سه گانه مرمت شهری.. ۲

۲-۱-۲- زبان مرمت شهری و استعاره فرسودگی شهر. ۳

۲-۱-۳- نظریه های بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری.. ۸

۲-۱-۳-۱- نظریه اعیان سازی.. ۸

۲-۱-۳-۲- نظریه محرومیت زدایی و راهبرد برنامه ریزی اجتماعی.. ۱۱

۲-۱-۳-۳- الگوی جایگزینی.. ۱۲

۲-۱-۳-۴- الگوی پالایش شهری.. ۱۳

۲-۱-۳-۵- راهبرد خودکفایی و خود تنظیمی.. ۱۳

۲-۱-۳-۶- طرح تجمیع.. ۱۴

۲-۱-۳-۷-  استفاده از سرمایه اجتماعی راه حلی پایدار در حل مسئله بافتهای فرسوده. ۱۵

۲-۱-۳-۸- دیدگاه توسعه پایدار در مرمت شهری.. ۱۶

۲-۱-۴- انواع فرسودگی.. ۱۸

۲-۱-۵- انواع بافت های فرسوده. ۱۹

۲-۱-۵-۱- بافت های شهری دارای میراث تاریخی- فرهنگی.. ۱۹

۲-۱-۵-۲- بافت شهری فاقد میراث  تاریخی و فرهنگی.. ۱۹

۲-۱-۵-۳- بافتهای فرسوده روستایی- شهری.. ۱۹

۲-۱-۵-۴- بافت های حاشیه ای.. ۲۰

۲-۱-۶- ویژگی  بافت های فرسوده. ۲۰

۲-۱-۷- معیارها و شاخص های فرسودگی.. ۲۲

۲-۱-۷-۱- معیارهای تعیین بافت های فرسوده بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی.. ۲۵

۲-۱-۸- « تجدید نسل» به عنوان راهبردی برای مرمت و حفاظت شهری.. ۲۵

۲-۱-۸-۱- تکوین نگرش تعاملی.. ۲۶

۲-۱-۸-۲- فرهنگ محملی برای بازآفرینی.. ۲۷

۲-۱-۸-۳- محیط زیست، قیدی  برای بازآفرینی.. ۲۷

۲-۱-۸-۴- صنعت زدایی، مجال و ضرورتی برای بازآفرینی.. ۲۸

۲-۱-۸-۵- خدماتی شدن، «بازآفرینی شهری» و تجدید ساختار کالبدی- کارکردی.. ۲۹

۲-۱-۸-۶- توسعه از درون، «بازآفرینی» و بازگشت به شهر. ۲۹

۲-۱-۹- مداخله در بافت های فرسوده. ۳۰

۲-۱-۹-۱-  محتوای مداخله در بافت های فرسوده. ۳۰

۲-۱-۹-۲- اهداف مداخله در بافت های فرسوده. ۳۲

۲-۱-۹-۳- رویکردها و روشهای مداخله در بافتهای شهری.. ۳۳

۲-۱-۱۰- جمع بندی.. ۳۵موضوعات :
مهندسی معماری

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *