no-img
ام ای پدیا

دانلود تحقیق در مورد مصادیق خون های آلوده و اشخاص مسئول درانتقال آن و مقایسه قواعد فقهی با آن


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود تحقیق در مورد مصادیق خون های آلوده و اشخاص مسئول درانتقال آن و مقایسه قواعد فقهی با آن
doc
دی ۲, ۱۳۹۶
هر صفحه 108 تومان
تعداد صفحات: 23 صفحه
۲,۵۰۰ تومان
۲,۵۰۰ تومان – خرید

دانلود تحقیق در مورد مصادیق خون های آلوده و اشخاص مسئول درانتقال آن و مقایسه قواعد فقهی با آن


دانلود تحقیق در مورد مصادیق خون های آلوده و اشخاص مسئول درانتقال آن و مقایسه قواعد فقهی با آن

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۲۳ صفحه

 خلاصه ای از فایل

 ایدز در ایران که در سالهاى آغاز همه گیرى فقط از طریق دریافت خون و فرآورده الگوى انتقالهاى خونى آلوده بوده،در طول پانزده سال اخیر دچار تغییرات شده است بطورى که بتدریجمیزان آلودگى از طریق آمیزش جنسى افزایش یافته است. این الگو از سال ۷۵ که اپیدمى آلودگىدر میان زندانیان کشور شروع شد و عمدتاَ آن دسته از معتادان تزریقى که براى مصرف موادمخدراز سرنگ مشترک استفاده نموده اند موجد آن بودند،علاوه بر زنگ خطر آمیزش،زنگ خطراعتیاد تزریقى را نیز به صدا درآورد

فهرست

۲-۱:مصادیق خون های آلوده ۱

۲-۱-۱:ایدز. ۲

۲-۱-۲:هپاتیت.. ۴

۲-۱-۲-۱:هپاتیت A. 4

۲-۱-۲-۲:هپاتیت B. 4

۲-۱-۲-۳:هپاتیت C. 5

۲-۱-۲-۴:هپاتیت DوE. 5

۲-۲: اشخاص مسئول درانتقال خون. ۶

۲-۲-۱:اشخاص حقیقی مسئول. ۶

۲-۲-۱-۱:مسئولیت پزشک… ۶

۲-۲-۱-۲:مسئولیت عامل حادثه. ۹

۲-۲-۲:اشخاص حقوقی مسئول. ۱۰

۲-۲-۲-۱:مسئولیت مراکز درمانی. ۱۰

۲-۲-۲-۲:مسئولیت دولت.. ۱۱

۲-۲-۲-۳:مسئولیت سازمان انتقال خون. ۱۶

۲-۳:مقایسه قواعد فقهی باآن. ۱۷

۲-۳-۱:قاعده لاضرر در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده ۱۷

۲-۳-۲: قاعده اتلاف در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده ۱۸

۲-۳-۳:قاعده غرور در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده ۱۹

۲-۳-۳-۱:ارتباط میان غار و مغرور از نظر علم و جهل. ۱۹

۲-۳-۳-۲:استناد به قاعده غرور در مورد انتقال خون آلوده ۲۰

۲-۳-۳-۳:تداخل دو قاعده اتلاف و غرور. ۲۲

 موضوعات :
حقوق

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *