no-img
ام ای پدیا

دانلود تحقیق در مورد مفاهیم و اصول بنیادی در شکل گیری مجتمع های زیستی


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود تحقیق در مورد مفاهیم و اصول بنیادی در شکل گیری مجتمع های زیستی
doc
بهمن ۸, ۱۳۹۶
هر صفحه 100 تومان
تعداد صفحات: 50 صفحه
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود تحقیق در مورد مفاهیم و اصول بنیادی در شکل گیری مجتمع های زیستی


دانلود تحقیق در مورد مفاهیم و اصول بنیادی در شکل گیری مجتمع های زیستی

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۵۰ صفحه

 خلاصه ای از فایل

 ﭘیوند مابین انسان و محیط مسکونی مبتنی بر تعامل قابلیت های بلقوه قلمروی کالبدی و نیازهای انسانی است. توجه به زندگی اجتماعی در قالب مجتمع می باید ما را به گونه ای از ﭘناهگاههای انسانی متوجه سازد که در آن نتیجه همزیستی مؤثر انسان با دنیای مادی به منظور ارضای نیازهای انسانی و گروههای مردم که متاثر از ادراک آنها از آن نیازها است که در قالب مفهوم مجتمع قابل مشاهده باشد. لذا هر نمودی در زندگی اجتماعی در مجتمع گویای حضور مردم است.

مشارکت زندگی اجتماعی مردم در این مکان ابعاد گوناگون دارد. اگر چه انسان ها از نگاه جغرافیایی زیستی و محیط فرهنگی در شرایط متفاوت بسر می برند اما در بسیاری از نیازها دارای وجوه مشترک بسیار می باشند. توجه به این نیازهای مشترک ما را در جهت چگونگی زندگی اجتماعی در محیط های مسکونی در فرهنگها و اقلیمهای متفاوت هدایت می نماید.

فهرست

مقدمه. ۱

۲-۱- مجتمع زیستی.. ۲

۲-۱-۲- مجموعه زیستی به عنوان یک بنای عمومی.. ۴

۲-۱-۲-۱-ساخت مجتمع های مسکونی بلند مرتبه در جهان. ۵

۲-۱-۳- مجتمع های مسکونی در ایران. ۷

۲-۱-۳-۲-حاکمیت بخش خصوصی در مجتمع های مسکونی.. ۹

۲-۱-۳-۴-مسکن اجتماعی مناسب به عنوان یک طرح پایه. ۱۰

۲-۲-عوامل اجتماعی در مجتمع زیستی.. ۱۱

۲-۲-۲-اهمیت عرصه های عمومی در زندگی جمعی.. ۱۱

۲-۲-۳-۱-مفهوم عرصه عمومی.. ۱۴

۲-۲-۳-۲- مفهوم عرصه میان فردی.. ۱۴

۲-۲-۴-رفتار اجتماعی ساکنان در مجموعه های مسکونی.. ۱۵

۲-۲-۴-۱- فضای اجتماعی- کالبدی در مسکن اجتماعی.. ۱۵

۲-۲-۴-۲-چشم اندازی به برنامه ریزی فضاهای جمعی.. ۱۶

۲-۲-۵- نیازهای اجتماعی و فردی ساکنین در مجتمع زیستی.. ۱۷

۲-۲-۵-۲-امنیت در مجتمع زیستی.. ۱۷

۲-۲-۵-۳-اهمیت احساس تعلق در مجتمع زیستی.. ۱۹

۲-۲-۵-۴-نیاز به امنیت در مجتمع زیستی.. ۲۱

۲-۲-۵-۵-نیاز به احترام در مجتمع زیستی.. ۲۳

۲-۲-۵-۶-نیاز به خود شکوفایی در مجتمع زیستی.. ۲۳

۲-۲-۵-۸- نیازهای فرهنگی در مجتمع زیستی.. ۲۵

۲-۲-۵-۹-نیاز به خلوت و تعامل اجتماعی دو اصل اساسی در مجتمع زیستی.. ۲۵

۲-۲-۵-۱۰- نیاز به حفظ فاصله های فردی و اجتماعی.. ۲۷

۲-۲-۵-۱۱- نیاز به حفظ حریم ها و فاصله ها متناسب با بسترفرهنگی.. ۲۷

۲-۲-۶-پایگاه نظری در ارتباط با هویت بخشی در مجتمع زیستی.. ۲۷

۲-۲-۶-۱-پیامد های بی هویتی در مجتمع ها ۲۹

۲-۲-۶-۲-معیارهای هویت بخشی به مجتمع های مسکونی.. ۳۲

۲-۲-۶-۳-هویت و شناسه های آن در طراحی مسکن جمعی.. ۳۴

۲-۳-عوامل محیطی در مجتمع زیستی.. ۳۵

۲-۳-۱-۱-معماری و صرفه جویی در انرژی.. ۳۶

۲-۳-۱-۲-معماری و مسایل جهانی زیست محیطی.. ۳۷

۲-۳-۱-۳- از محافظت تا سازگاری با طبیعت.. ۳۷

۲-۳-۱-۴-اقلیم و صرفه جویی در انرژی.. ۳۸

۲-۳-۱-۵-معماری پایدار و فن آوری پیشرفته. ۳۹

۲-۳-۱-۶-تلفیق معماری نوین و سنتی با استفاده از مصالح سازگار با محیط.. ۳۹

۲-۳-۲-عوامل مؤثر بر طراحی معماری در راستای صرفه جویی انرژی.. ۴۰

۲-۳-۲-۲-نقش اقلیم در کاهش انرژی.. ۴۰

۲-۳-۲-۳-مکان یابی مجتمع زیستی.. ۴۱

۲-۳-۲-۵- استفاده از سایه در مجتمع زیستی.. ۴۱

۲-۳-۲-۷-ترکیب داخلی واحد های مسکونی.. ۴۳

۲-۳-۲-۸-اصول رایج در طراحی معماری پایدار در داخل بنا(جهت همسازی با طبیعت) ۴۴

سیستم جذب مستقیم. ۴۴

تجهیزات و سیستمهای غیر فعال. ۴۴

۲-۳-۲-۱۰-فرم ساختمان در کاهش اتلاف انرژی.. ۴۵

۲-۳-۲-۱۱-استفاده از باغ در بام. ۴۵

نتیجه گیری.. ۴۸

 موضوعات :
مهندسی معماری

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *