no-img
ام ای پدیا

دانلود تحقیق در مورد نوآوری های ماهوی ناظر بر جرایم حدی در لایحه


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود تحقیق در مورد نوآوری های ماهوی ناظر بر جرایم حدی در لایحه
doc
آبان ۱۰, ۱۳۹۶
هر صفحه 100 تومان
تعداد صفحات: 60 صفحه
۶,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود تحقیق در مورد نوآوری های ماهوی ناظر بر جرایم حدی در لایحه


 دانلود تحقیق در مورد نوآوری های ماهوی ناظر بر جرایم حدی در لایحه

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۶۰ صفحه

 خلاصه ای از فایل

دومین دلیل استناد به ادله حدود و امر به اجرای آنها علیه سارق و زانی است ( آیه ۳۸ سوره مائده و آیه ۲ سوره نور ) صاحب جواهر اینطور آورده است : هنگامی که حاکمان علم به تحقق وصف سرقت یا زنا پیدا کنند برآنها واجب است تا طبق آن عمل کنند زیرا شخص سارق یا زانی کسی است که متصف به وصف سرقت یا زنا باشد نه اینکه اقرار به سرقت و زنا کرده باشد و یا اینکه بینه علیه آنها اقامه شده باش.

دلیل سوم را صاحب جواهرچنین بیان­فرمودند: «علم قاضی ازبینه­ای که اراده کشف واقع ازآن می­شود
، قویتر است . » منظور اینست وقتی که بینه در مقام قضاوت و صدور حکم ، حجت باشد ، بدیهی است که اعتبار آن به جهت کاشفیت و طریقیت آنست  بنابراین علم قاضی به لحاظ اعتبار و حجیت سزاوارتر است زیرا کاشف بودن علم قاضی و طریقیت آن به واقع ، قویتر از بینه ای است که در موضوع قضاوت و صدور حکم کاشف شمرده می شود.

فهرست

مبحث نخست : در زمینه رفع خلاءهای تقنینی گذشته. ۱

گفتار نخست : در زمینه مقررات ناظر بر علم قاضی. ۱

الف : پذیرش علم قاضی در تمامی جرایم حدی.. ۲

ب : تشریح جهت تحصیل علم قاضی. ۵

گفتار دوم : در زمینه سرقت از مال مشاع. ۷

الف : دیدگاههای فقهی و حقوقی. ۷

ب: سکوت قانون مجازات اسلامی. ۱۱

ج : دیدگاه لایحه جدید. ۱۱

گفتار سوم : در زمینه حد نصاب در صورت تعدد مباشرین سرقت.. ۱۳

الف : دیدگاههای فقهی. ۱۳

ب : دیدگاه قانون مجازات اسلامی. ۱۴

ج : دیدگاه لایحه جدید. ۱۵

مبحث دوم : نوآوری های ناظر بر طرح مقررات ضروری.. ۱۵

گفتار نخست : در زمینه شرکت ، معاونت و شروع بر جرایم حدی.. ۱۵

الف : شرکت در جرایم حدی.. ۱۵

ب : معاونت در جرایم حدی.. ۱۸

ج : شروع به جرم در جرایم حدی.. ۲۰

گفتار دوم : در زمینه مقررات ناظر بر احصان. ۲۲

الف : موضوع ماده ۷-۲۲۱. ۲۴

ب : موضوع ماده ۸ ۲۲۱. ۲۵

ج : موضوع تبصره ماده ۸ ۲۲۱. ۲۷

د : نقش احصان در باب لواط.. ۲۷

گفتار سوم : در زمینه مقررات تاثیر توبه در اسقاط مجازات حدی.. ۲۹

الف: رویکردهای فقهی. ۳۰

ب : تحولات تقنینی. ۳۴

ج : رویکرد لایحه جدید قانون مجازات اسلامی. ۳۵

مبحث سوم : در زمینه انطباق بیشتر مقررات ناظر بر محاربه با موازین فقهی. ۳۶

گفتار نخست : وجوه افتراق محاربه و بغی. ۳۷

گفتار دوم : اختلاط محاربه و بغی در قانون مجازات اسلامی. ۴۰

گفتار سوم : اصلاحات لایحه. ۴۳

مبحث چهارم : در زمینه صیانت از مصالح عمومی جامعه و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ۴۸

گفتار نخست : نوآوری های ناظر بر صیانت از مصالح عمومی جامعه. ۴۸

الف : در زمینه حذف رجم. ۴۹

ب : در زمینه حدی نمودن مجازات ساب النبی. ۵۱

گفتار دوم : نوآوری های ناظر بر صیانت از اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ۵۳

الف : تعیین مجازات اعمال مستوجب حد در امکنه خاص ( ماده ۳ ۲۱۶ ) ۵۴

ب : حذف عناوین کلی. ۵۴

نتیجه گیری.. ۵۷موضوعات :
حقوق

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *