no-img
ام ای پدیا

دانلود تحقیق در مورد یافته های الگوهای شاخص شیوع افسردگی در زنان


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود تحقیق در مورد یافته های الگوهای شاخص شیوع افسردگی در زنان
doc
فروردین ۲۳, ۱۳۹۷
هر صفحه 107 تومان
تعداد صفحات: 28 صفحه
۳,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود تحقیق در مورد یافته های الگوهای شاخص شیوع افسردگی در زنان


دانلود تحقیق در مورد یافته های الگوهای شاخص شیوع افسردگی در زنان

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۲۸ صفحه

 خلاصه ای از فایل

از میان زنان شرکت کننده ۶/۱% سیگاری بودند. ۲/۱۲% سابقه خانوادگی افسردگی و۲۰% سابقه ابتلا به بیماری های مزمن داشتند. انحراف معیار ± میانگین تعداد زایمان در افراد مورد مطالعه ۰/۱ ± ۲/۱ بار بود. انحراف معیار ± میانگین فعالیت بدنی و انرژی دریافتی روزانه در زنان مورد بررسی به ترتیب برابر با ۶/۴± ۷/۳۷ MET.h/day و ۸/۸۸۲ ± ۴/۲۵۵۹ کیلوکالری در روز بود. هم چنین در جمعیت مورد مطالعه انحراف معیار ± میانگین قد، وزن و نمایه توده بدن به ترتیب برابر با ۷/۵ ± ۷/۱۵۹سانتی متر، ۶/۱۱± ۱/۶۶ کیلوگرم و ۴/۴± ۹/۲۵ کیلوگرم بر مترمربع بود.

فهرست

۴-۱- تعیین شدت افسردگی در زنان مورد مطالعه. ۲

۴-۲- الگوهای غذایی شناسایی شده. ۳

۴-۳- توزیع متغیرهای جمعیتی و اقتصادی- اجتماعی در دستههای مختلف شدت افسردگی.. ۵

۴-۴- توزیع متغیرهای شیوه زندگی و وضعیت سلامتی، تن سنجی و انرژی دریافتی در دسته های مختلف شدت افسردگی   ۷

۴-۵- توزیع متغیرهای جمعیتی در دسته های مختلف الگوهای غذایی.. ۹

۴-۶- توزیع متغیرهای اقتصادی- اجتماعی در دسته های مختلف الگوهای غذایی.. ۱۰

۴-۷- توزیع متغیرهای شیوه زندگی و وضعیت سلامتی، تن سنجی و انرژی دریافتی در دسته های مختلف الگوهای غذایی   ۱۲

۴-۸- نسبت شانس و فاصله اطمینان ۹۵% برای ابتلا به افسردگی در بین دستههای الگوهای غذایی.. ۱۵

بحث، نتیحه گیری و ارائه پیشنهادات.. ۱۶

۵-۱- بحث در مورد یافته های مربوط به افسردگی.. ۱۷

۵-۱-۲- بحث در مورد عوامل مرتبط با افسردگی.. ۱۸

۵-۱-۲-۱- سن.. ۱۸

۵-۱-۲-۲- بعد خانوار و تعداد فرزندان.. ۱۸

۵-۱-۲-۳- تحصیلات.. ۱۸

۵-۱-۲-۴- درآمد. ۱۹

۵-۱-۲-۵- وضعیت مالکیت منزل مسکونی.. ۱۹

۵-۱-۲-۶- وضعیت شغلی.. ۱۹

۵-۱-۲-۷- وضعیت تاهل.. ۲۰

۵-۱-۲-۸- اندازه های تن سنجی.. ۲۰

۵-۱-۲-۹- انرژی دریافتی.. ۲۱

۵-۲- بحث در مورد یافته های مربوط به الگوهای غذایی.. ۲۲

۵-۳- بحث در مورد الگوهای غذایی و افسردگی.. ۲۳

۵-۴- نتیجه گیری.. ۲۶

۵-۵- پیشنهادات.. ۲۷موضوعات :
علوم پزشکی

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *