no-img
ام ای پدیا

دانلود تحقیق وجود از نظر ارسطو


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود تحقیق وجود از نظر ارسطو
doc
فروردین ۲۷, ۱۳۹۶
هر صفحه 74 تومان
تعداد صفحات: 34 صفحه
۲,۵۰۰ تومان
۲,۵۰۰ تومان – خرید

دانلود تحقیق وجود از نظر ارسطو


دانلود تحقیق وجود از نظر ارسطو

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۳۴ صفحه

 خلاصه ای از فایل

  • تشکیک موجود

اکنون مسئله ایی که بررسی آن در این بخش ضروری به نظر می آید این است که اسناد و اطلاق موجود به مقولات چگونه است؟ به بیان دقیقتر می توان پرسش خود را بدین گونه مطرح کرد که آیا موجود به نحو اشتراک لفظی (همنام[۱]) بر مقولات اطلاق می شود، یعنی اشیاء عینی که تحت مقولات گوناگون قرار می گیرند تنها در لفظ و نام موجود مشتر ک اند یا موجود لفظی تک معنا[۲] است که به تواطو و یکسان بر آنها اطلاق می شود، مانند حمل جنس بر انواع خود که به تواطو و یکسان صورت می گیرد، چنانکه در حمل حیوان بر انسان و اسب، حیوان به همان معنا بر انسان حمل می شود که بر اسب حمل می گردد.

در پاسخ به این پرسش بنا بر قول صریح ارسطو در مابعدالطبیعه باید گفت که مقولات به نحو اشتراک لفظی موجود نامیده نمی شوند زیرا اگر اشیاء عینی تنها در نام و لفظ موجود مشترک باشند و در معنا و مفهومی آن هیچ گونه اشتراکی میان آنها نباشد، در این صورت موجود به عنوان موضوع دانش فلسفه اولی یا حکمت، فاقد کلیت و عمومیت لازم برای عهده دار شدن این نقش خواهد بود.

برای مثال لفظ «شیر» را در زبان فارسی در نظر بگیرید که نام مشترکی برای چیزهای کاملاً متفاوت است و هیچ نحوه اشتراک در معنا و مفهوم میان آنها نیست. لفظ «شیر» به یک معنی بر مایعی مغذی و خوردنی و به معنی دیگر بر جانوری درنده و به معنای دیگر بر ابزاری در لوله کشی آب مثلا دلالت می کند.

مسلماً به جهت اختلاف و تباینی که در معنا و مفهوم آنها هست نمی توان انتظار داشت که آنها موضوع بررسی و تحقیق را برای دانشی یگانه فراهم آورند، زیرا فاقد وحدت و اشتراک لازم اند. زیرا نه تنها بررسی همه چیزهایی که مفهومی مشترک دارند، بلکه چیزهایی هم که با طبیعتی مشترک نسبت دارند موضوع یک دانش اند، چون اینها نیز به یک معنا دارای مفهومی مشترک اند. 

به این دلیل اگر موجود فقط یک لفظ مشترک بدون اشتراک در معنا برای دلالت بر اشیاء عینی باشد که تحت مقولات طبقه بندی می شوند، در این صورت موجود نمی تواند موضوع دانش یگانه فلسفه اولی باشد، در حالی که موجود بما هو موجود موضوع آن است. بنابراین موجود به صرف لفظ میان مقولات و اشیایی که تحت آن طبقه بندی می شوند مشترک نیست.  از سوی دیگر، موجود به یک معنی و به تواطو نیز بر مقولات حمل نمی شود و نسبت موجود به مقولات نظیر نسبت جنس به انواعش نیست.

ارسطو قبلاً  اظهار کرده است که ممکن نیست که واحد یا موجود، یگانه جنس اشیا باشند، بنابراین موجود نه مشترک لفظی است و نه مشترک معنوی بلکه چیزی میانه این دو است. ارسطو اشتراک در لفظ را به دو گونه می داند: اشتراک لفظی بالعرض و اشتراک لفظی به حسب تشابه و همانندی. موجود در اطلاق بر مقولات از قسم دوم است.

در این قسم، اشتراک در لفظ کمتر است و تا اندازه ای به اشیایی که متواطی و مترادف خوانده می شوند نزدیک می شود. زیرا علاوه بر اشتراک در نام تا اندازه ای قرابت مفهومی دارند؛ و به عبارت دیگر، هر چند مفهوماً عینیت ندارند اما شباهت دارند و این شباهت مفهومی، وحدت و اشتراکی را که پیشتر گفته شد لازم است تا تحت بررسی دانشی واحد قرار گیرند فراهم می آورد. چون برغم تباین ذاتی، دست کم دارای نسبت یکسان به طبیعتی مشترک اند.

ارسطو این قسم اشتراک و وحدت را اشتراک و وحدت بر حسب تشابه و همانندی می نامد که با وحدت بالعدد، وحدت بالنوع، وحدت بالجنس و دیگر اقسام وحدت متفاوت است، چنانکه در مابعدالطبیعه کتاب دلتا می گوید: «همچنین برخی چیزها از لحاظ عدد واحداند، و برخی از لحاظ نوع، برخی از لحاظ جنس و برخی از لحاظ تناسب. از لحاظ عدد آنهایی هستند که ماده شان یکی است، از لحاظ نوع آنهایی که تعریفشان یکی است. از لحاظ جنس آنهایی که به همان شکل از مقوله تعلق دارند؛

و از لحاظ تناسب آنهایی که دارای همان نسبت چیز دیگر با چیزی دیگراند». در این نحوه از وحدت یعنی وحدت از لحاظ تناسب که بر پایه تشابه و همانندی نسبت استوار است، اموری که از لحاظ عدد، نوع یا جنس یکی نیستند می توانند یکی و مشترک گردند، چنانکه ارسطو در ادامه همان عبارات می گوید: «اما همیشه بعدی ها در پی قبلی ها می آیند، چنانکه همه چیزهایی که عدداً یکی اند، نوعاً نیز یکی اند؛ اما هر آنچه نوعاً یکی است عدداً هم یکی نیست.

ولی هر آنچه نوعاً یکی است جنساً نیز یکی است. اما هر آنچه جنساً یکی است همه نوعاً یکی نیست بلکه از لحاظ تناسب یکی است؛ اما هر آنچه از لحاظ تناسب یکی است همه جنساً یکی نیست». بنابراین مقولات یا به تعبیر دقیق تر اشیاء عینی مختلف که تحت مقولات (اجناس) گوناگون طبقه بندی می شوند اگر چه از لحاظ جنس وحدت ندارند و متباین اند اما می توانند به لحاظ تشابه نسبت یا تناسب، واحد و مشترک  باشند.[۳]

فهرست

وجود از نظر ارسطو. ۱

۳-۱- معانی یا اقسام و انحاء موجود. ۲

۳-۱-۱-موجود بالعرض و اتفاقی ـ. ۷

۳-۱-۲- .موجود به معنای صادق بودن  . ۱۰

موجود به عنوان یکی از مقولات.. ۱۵

مقولات از نظر ارسطو. ۱۷

تشکیک موجود. ۱۹

جوهر در فلسفه‌ ارسطو. ۲۵

 موضوعات :
فلسفه و منطق

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *