no-img
ام ای پدیا

دانلود تحقیق گنبدهاي نمکي استان فارس


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود تحقیق گنبدهای نمکی استان فارس
doc
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۶
هر صفحه 63 تومان
تعداد صفحات: 72 صفحه
۴,۵۰۰ تومان
۴,۵۰۰ تومان – خرید

دانلود تحقیق گنبدهای نمکی استان فارس


دانلود تحقیق گنبدهای نمکی استان فارس

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۷۲ صفحه

 خلاصه ای از فایل

مقدمه

استان فارس به دلیل موقعیت زمین ­شناسی خود در جنوب کشور، دارای بیشترین تعداد گنبد نمکی است که در این فصل بیشتر آنها مورد بررسی اجمالی قرار خواهد گرفت. تعداد گنبدهای نمکی واقع در استان فارس در منابع مختلف متفاوت ذکر شده است، به نحوی که برخی این تعداد را بالغ بر ۲۶۵ گنبد، برخی دیگر ۳۰۰ گنبد و برخی دیگر بیش از ۱۳۰ گنبد میدانند.

علت این اختلاف این است که تعداد زیادی از این گنبدهای نمکی آنقدر کوچک هستند که در هیچ نقشهای ثبت نشده اند، برخی از آنها نیز به صورت خوشهای و دستهای میباشند و در نقشهها مجموعاً گنبد واحدی در نظر گرفته میشوند. از اینرو تعداد گنبدهای نمکی که در این تحقیق بدان پرداخته شده است کمتر از این اعداد است.

در این تحقیق تعداد ۵۶ عدد گنبد نمکی شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت (شکل۳-۱ و جدول ۳-۱). روش شناسایی این گنبدهای نمکی در اینجا استفاده از گزارشها و مقالات موجود (مانند Bosak, 1998؛ رحمانی، ۱۳۸۸؛ رحمانی، ۱۳۸۹؛ رئیسی، ۱۳۷۵؛ پورکرمانی، ۱۳۸۷ و … ) و بررسی نقشههای زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ بوده است.

برخی از گنبدهای نمکی یافت شده در نقشههای زمین شناسی در هیچ منبع دیگری ثبت شده­اند، بنابراین ناگزیر برای نامگذاری آنها از نام شهرها، روستاها، کوهها و یا سایر عوارض خاص موجود در مجاورت این گنبدها استفاده گردید (مانند گنبدهای نمکی لایزنگان و بختگان که اولی نام روستای مجاور گنبد و دومی همان دریاچه بختگان میباشد). برخی از گنبدهای نمکی مورد مطالعه به صورت گروهی و خوشهای بوده­اند.گنبدهایی که به صورت خوشهای میباشند به صورت واحد در نظر گرفته شدهاند.

از آنجایی که رویکرد این تحقیق تأثیر گنبدهای نمکی بر شوری دشت میباشد، لذا در قدم اول آنها را به سه دسته کلی زیر تقسیم میکنیم (هرچند ممکن است با کسب اطلاعات بیشتر و اندازهگیریهای دقیقتر موقعیت گنبدها در تقسیمبندی فوقالذکر تغییر کنند):

فهرست

مقدمه

 گنبد نمکی هرمود

 خصوصیات مورفولوژیکی

 موقعیت محلی زمین شناسی

 خصوصیات هیدرولوژیکی

 تأثیر بر دشت

 گنبد نمکی چاهل

 خصوصیات مورفولوژیکی

 خصوصیات هیدرولوژیکی

 موقعیت زمین شناسی محلی

 گنبد نمکی سیاهتگ

 خصوصیات مورفولوژیکی

 خصوصیات هیدرولوژیکی

 موقعیت زمین شناسی محلی

 تأثیر بر دشت

 گنبد نمکی کرمستج

 خصوصیات مورفولوژیکی

 خصوصیات هیدرولوژیکی

 موقعیت زمین شناسی محلی

 تأثیر بر دشت

 گنبد نمکی علی آباد

 خصوصیات مورفولوژیکی

 خصوصیات هیدرولوژیکی

 موقعیت زمین شناسی محلی

 تأثیر بر دشت

 گنبد نمکی مسیجان

 خصوصیات مورفولوژیکی

 خصوصیات هیدرولوژیکی

 موقعیت زمین شناسی محلی

          تأثیر بر دشت

 گنبد نمکی کورده

 خصوصیات مورفولوژیکی

 خصوصیات هیدرولوژیکی

 موقعیت زمین شناسی محلی

 تأثیر بر دشت

 گنبد نمکی دهکویه

 خصوصیات مورفولوژیکی

 خصوصیات هیدرولوژیکی

 موقعیت زمین شناسی محلی

 نحوه ارتباط با دشت

 گنبد نمکی نینا

 خصوصیات مورفولوژیکی

 خصوصیات هیدرولوژیکی

 موقعیت زمین شناسی محلی

 تأثیر بر دشت

 گنبد نمکی نمکی

 خصوصیات مورفولوژیکی

 خصوصیات هیدرولوژیکی

 موقعیت زمین شناسی محلی

 تأثیر بر دشت

 گنبد نمکی قلعهشور

 خصوصیات مورفولوژیکی

 خصوصیات هیدرولوژیکی

 موقعیت زمین شناسی محلی

 تأثیر بر دشت

 گنبد نمکی گورو

 خصوصیات مورفولوژیکی

 خصوصیات هیدرولوژیکی

 موقعیت زمین شناسی محلی

 تأثیر بر دشت

 گنبد نمکی بناکوه

 خصوصیات مورفولوژیکی

 خصوصیات هیدرولوژیکی

 موقعیت زمین شناسی منطقهای

 تأثیر بر دشت

 گنبد نمکی منصورآباد

 خصوصیات مورفولوژیکی

 خصوصیات هیدرولوژیکی

 تأثیر بر دشت

 گنبد نمکی بنارویه

 خصوصیات مورفولوژیکی

 خصوصیات هیدرولوژیکی

 تأثیر بر دشت

 گنبد نمکی داراب

 زمین شناسی و موقعیت گنبد نمکی داراب

 تأثیر بر دشت

 گنبد نمکی دارابگرد

 گنبد نمکی کنارسیاه

 موقعیت و خصوصیات گنبد نمکی کنارسیاه

 زمین شناسی گنبد نمکی کنارسیاه

 تأثیر بر دشت

 گنبد نمکی گزطویله

 گنبد نمکی دبیران

 گنبد نمکی بیشاپور

 مشخصات گنبد نمکی

 تأثیر بر دشت

 گنبد نمکی چاهسرخ

 گنبد نمکی داریان

 جهت جریان آب زیرزمینی

 دلایل هیدروشیمیایی

 گنبد نمکی غرب داراب

 گنبد نمکی جهانی     

 گنبد نمکی جنوب چاهسرخ

 گنبد نمکی کوه ساک

 گنبد نمکی کمهر

 گنبد نمکی خوراب

 گنبد نمکی کمارج

 گنبد نمکی فسا

 گنبد نمکی رمقان

 موقعیت جغرافیایی و راه دسترسی

 زمین شناسی گنبد نمکی رمقان

 گنبد نمکی خرمایک

 گنبد نمکی تنگ خسویه

 گنبد نمکی سبوک

 گنبد نمکی سروستان

 گنبد نمکی قلات

 گنبد نمکی شمال جویم

 گنبد نمکی مورجان

 گنبد نمکی مسلم آباد

 گنبد نمکی استهبان

 گنبد نمکی لایزنگان

 گنبد نمکی غرب فدامی

 گنبد نمکی غرب فورگ

 گنبد نمکی جنوب شهرپیر

 گنبد نمکی باینوج

 گنبد نمکی شرق فورگ

گنبد نمکی بختگان

نتیجه گیری

 دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *