no-img
ام ای پدیا

دانلود سمینار آثار الحاق در حوزه مالكيت صنعتي


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود سمینار آثار الحاق در حوزه مالکیت صنعتی
doc
اسفند ۲۱, ۱۳۹۵
قیمت هر صفحه 53 تومان
تعداد صفحات: 96 صفحه
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود سمینار آثار الحاق در حوزه مالکیت صنعتی


دانلود سمینار آثار الحاق در حوزه مالکیت صنعتی

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۹۶ صفحه

 خلاصه ای از فایل

گفتار نخست : در قوانین ایران

اولین قانونی که به حق اختراع در ایران پرداخته ، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیرماه۱۳۱۰ هجری است نظامنامه اجرایی آن هم در همین تاریخ تصویب شد ؛ اما آئین نامه اصلاحی آن در سال ۱۳۳۷ از تصویب مجلس شورای ملی گذشت .

این قانون در آن روزگاران از قوانین مترقی محسوب و نسبت به قوانین خیلی از کشورها سر سخت گیرانه تر بود . با پیشرفت صنعت و توسعه اختراعات ، نیاز به تجدید نظر و اصلاحات بعدی روز به روز افزون گردید و کشورهای صنعتی و در حال توسعه نسبت به قوانین موجود خود تجدید نظر نموده  اما در ایران کماکان همان قانون جاری است .

اینک قانون ۱۳۱۰ یکی از قوانین کهن به حساب آمده و با هیچ یک از قوانین کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه و مجامع و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با حق اختراع هم خوانی ندارد . با اعلام نیاز در تجدید قوانین از طرف مخترعین و مجامع داخلی ، بالاخره این قانون در سال ۱۳۸۶ با اصلاحات کلی تحت عنوان قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت . بنابراین ما در این پژوهش از هر دو قانون گذشته و جدید در مقایسه با موافقت نامه تریپس استفاده نموده و بیان خواهیم کرد که در صورت الحاق به موافقت نامه تریپس آیا آثار حقوقی جدیدی بر حق اختراع در ایران مترتب خواهد شد یا خیر ؟

« اختراع در لغت به معنای شکافتن ، نو بیرون آوردن ، از خود افشاء کردن ، چیزی نو انگیختن ، ایجاد کردن ، پیدا کردن چیزی به ماده ومدت دانسته اند ؛ در مقابل ابداع که پیدا کردن چیزی است بی ماده و مدت ».[۱] یا به عبارت دیگر موجودی که وجودش با نمونه نباشد و قبل از آن مانندی نداشته باشد را اختراع گویند و ابتکار را به معنی نو آوردن به امر بکر و بی سابقه پدید کردن است ».[۲]

اختراع در اصطلاح « عبارت است از پدید آوردن ، ابداع محصول صنعتی بی سابقه ، کشف وسیله نو ، کاربرد وسایل موجود برای بدست آوردن یک نتیجه یا محصول صنعتی و یا کشاورزی ».[۳] به بیانی دیگر « اختراع محصول یا فرآیندی است که راه جدید انجام کاری را ارائه می دهد یا راه حل فنی جدیدی را برای شکوفایی پیشنهاد می کند که نسبت به           راه حل های موجود دارای مزیت است . اختراع در واقع به صحنه های فنی و تکنیکی و جزئیات یک محصول تکنولوژیکی و فرآیند تکنولوژیکی می پردازد ».[۴]

 در ماده ۲۶ قانون ۱۳۱۰ هیچگونه تعریفی از اختراع صورت نپذیرفته است اما در ماده ۱ قانون ۱۳۸۶ اختراع را نتیجه فکر فرد یا افراد دانسته است که برای اولین بار فرآیند یا فرآرده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه ، فن ، فنآوری ، صنعت و مانند آنها حل     می کند . یکی دیگر از قوانینی که مطابق ماده ۹ قانون مدنی[۵] بخشی از نظام حقوقی ما را در این زمینه تشکیل می دهد ، کنوانسیون پاریس برای حمایت ازمالکیت صنعتی است که در لیسبون در سال ۱۹۵۸ مورد تجدید نظر قرار گرفته است ، می باشد .

ایران در در سال ۱۳۳۷ به این اصلاحیه و سرانجام در ۱۷/۰۸/۷۷ به موجب قانون الحاق دولت ایران به اصلاحات به عمل آمده در کنوانسیون پاریس در استکهلم در سال های ۱۹۶۷ ، ۱۹۷۹ برابر با سال های ۱۳۴۶ و ۱۳۵۸ شمسی به اصلاحیه بعدی پیوست . در این کنوانسیون نیز تعریفی از اختراع ارائه نشده است . « مذاکرات مربوط به حقوق مالکیت صنعتی در دور اروگوئه بر این اصل مبتنی بود که مقررات مربوط به حمایت از این حقوق را با توجه به کنوانسیون پاریس تکمیل نمایند ؛ یعنی آن دسته از موضوعاتی که در کنوانسیون پاریس به آن اشاره نشده است در اینجا ( موافقت نامه ) مورد اشاره و بررسی قرار گیرد ».[۶]

حق اختراع چیست و چرا اعطا می شود ؟ درماده ۲۶ قانون۱۳۱۰ مقرر شده است : « بر قسم اکتشاف[۷] یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد ». از این ماده نکات زیر را می توان استنباط نمود :

اولاً : در این ماده تعریفی از اختراع مشاهده نمی شود آنچه که در این ماده به آن پرداخته شده است حق اختراع می باشد . « برای اینکه حق اختراع بتواند دیگران را از استفاده و تولید محصول یا فرآیند به ثبت رسیده منع کند و بدین ترتیب به نحو موثری جلوی رقابت را بگیرد .

این حق برای کسب دانش مربوط را در معرض عموم قرار می دهد ؛ اگر چه دیگران        نمی توانند از حق اختراع در طی مدت حمایت استفاده کنند اما مطمئناً  آنها می توانند به جزئیات مربوط به اختراع توجه کنند و از پیشرفتهای صنعتی وحرفه ای به وجود آمده ، آگاهی یابند . « حق اختراع پاداشی است که به ازای دراختیار قرار دادن دانش مربوط  اختراعات جدید به فن به مخترع داده می شود ».[۸] بر اساس تعریف سازمان جهانی مالکیت فکری ، « حق اختراع ، حقی انحصاری است که در قبال اختراع انجام شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می شود به عبارت دیگر حق اختراع سندی است که توصیف کننده یک اختراع بوده و بر اساس درخواست متقاضی به وسیله یک اداره دولتی یا توسط یک اداره منطقه ای به نیابت از چند کشور صادر می شود و حمایت قانون و اختیار بهره برداری ( تولید ، استفاده ، فروش و صادرات ) یک اختراع را به صاحب آن در محدوده زمانی خاص اعطا می نماید .

حمایت از حق اختراع به این معناست که مورد اختراع را نمی توان بدون اجازه دارنده حق اختراع به صورت تجاری تولید کرده ، استفاده یا توزیع نمود و به فروش رساند . باید توجه داشت که حق اختراع مجوز تولید محصول اختراعی نیست بلکه تنها دیگران را از تولید باز می دارد . ثانیاً : اینکه در این ماده هم اکتشاف مطرح شده و هم اختراع . اکتشاف یعنی دست یابی به چیزهایی که در جهان طبیعت موجود است و آن را می توان به عنوان اختراع ثبت کرد .

بنظر می آید این اشتباه در کاربرد است . « زیرا اگر اکتشاف را به معنای پدیدآوردن شی جدید بدانیم که در جهان طبیعت وجود دارد بدیهی است که این یک عمل اختراعی به حساب    نمی آید ، زیرا در عمل اختراعی از فعالیت فکری شخص مخترع درپدید آوردن یک اثر فنی جدید بهره برداری شده است و این اثر با شناختن یک عنصر موجود در طبیعت ، مانند اورانیوم تفاوت دارد ».[۹]

« با توجه به مراتب فوق روشن است که منظور قانونگذار از بکار بردن کلمه اکتشاف بیان فعالیت اختراعی بوده به ویژه که فقط در دو مورد در قانون ثبت علائم واختراعات ، کلمه اکتشاف بکار رفته و در سایر موارد از واژه اختراع ، مخترع و یا ورقه اختراع استفاده شده  است ».[۱۰]

قانون ثبت اختراعات ۱۳۸۶ گواهینامه اختراع را سندی می داند که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می کند و دارنده آن می تواند از حقوق انحصاری بهره مند شود .

فهرست

آثار الحاق در حوزه مالکیت صنعتی

فصل نخست : حقوق اختراعات

مبحث نخست : اختراع و حق اختراع

گفتار نخست : در قوانین ایران

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس

مبحث دوم : شرایط اختراع

گفتارنخست : در قوانین ایران

۱) شرایط ماهوی

الف-۱) جدید بودن (تازگی داشتن)

الف-۱-۱) تازگی محلی ( سرزمینی)

الف -۱-۲) تازگی مطلق

الف-۱-۳) تازگی نسبی

زوال تازگی

استثنائات وارد بر زوال تازگی

ب) ابتکاری بودن اختراع

ج) کاربرد صنعتی داشتن

۲ ) شرایط شکلی

استثنائات ثبت اختراع

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس

استثنائات ثبت اختراع

مبحث سوم : حقوق اعطایی

گفتارنخست : در قوانین ایران

الف )حقوق مادی

ب ) حقوق معنوی

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس

مبحث چهارم : اعطای پروانه و واگذاری

مبحث پنجم : اجازه بهره برداری

گفتار نخست : در قوانین ایران

الف )  مجوزهای بهره برداری اختیاری

ب) مجوز بهره برداری اجباری

ج) شرایط اعطای مجوز اجباری

د)  ابطال یا لغو گواهینامه اختراع

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس

الف) مجوز بهره برداری اجباری

ب) شرایط اعطای مجوز اجباری

ج) ابطال یا لغو گواهینامه اختراع

مبحث ششم: مدت حمایت

گفتار نخست : در قوانین ایران

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس

مبحث هفتم :رعایت حق تقدم

گفتار نخست : در قوانین ایران

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس

مبحث هشتم : ضمانت اجرای مالکیت صنعتی

گفتار نخست : در قوانین ایران

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس

الف ) وظیفه اثبات در ثبت فرآیند

ب ) اقدامات موقتی

ج ) ضمانت اجرای مدنی

د ) ضمانت اجرای کیفری

مبحث نهم : آثار الحاق در حق اختراع

فصل دوم : علائم تجاری

مبحث نخست : در قوانین ایران

گفتار نخست : مدت حمایت

گفتار دوم : مهلت استفاده از علامت جاری ثبت شده

گفتار سوم : حقوق اعطایی

گفتارچهارم : اعطای پروانه و واگذاری

گفتارپنجم :  علایم غیر قابل ثبت

گفتار ششم : ضمانت اجرا

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس

گفتار نخست : مدت حمایت

گفتار دوم : حقوق اعطایی

گفتار سوم : اعطای پروانه و واگذاری

گفتار چهارم : علائم مشهور

گفتارپنجم :  علائم غیر قابل ثبت

مبحث سوم : آثار الحاق

فصل سوم : طرح صنعتی

مبحث نخست : در قوانین ایران

گفتار نخست : شرائط ثبت و حمایت

گفتار دوم : طرحهای صنعتی غیر قابل ثبت

گفتار سوم : موارد منع ثبت طرح صنعتی

گفتار چهارم : حقوق اعطایی

گفتار پنجم : مدت حمایت

گفتار ششم : استثنائات طرح صنعتی

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس

گفتار نخست : طرح صنعتی در کنوانسیون پاریس

گفتار دوم : شرایط حمایت از طرح های صنعتی

گفتار سوم : طرح های مسنوجات

گفتار چهارم : حقوق اعطایی

گفتار پنجم : مدت حمایت

مبحث سوم : آثار الحاق

فصل چهارم : نشانه های جغرافیایی

مبحث نخست : در قوانین ایران

گفتار نخست : شرایط حمایت

گفتار دوم : حمایت از نشانه های همنام

گفتار سوم : نشانه های غیر قابل حمایت

گفتار چهارم : ضمانت اجرا

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس

مبحث سوم : آثار الحاق

فصل پنجم : طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه

مبحث نخست : در قوانین ایران

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس

گفتار نخست : حوزه شمول مدارهای یکپارچه

گفتار دوم : مدت حمایت

مبحث سوم : آثار الحاق

فصل ششم : اسرار تجاری

مبحث نخست :در قوانین ایران

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس

گفتار نخست : مفهوم اسرار تجاری

گفتار دوم :مصادیق اسرار تجاری

گفتار سوم : معیارهای تشخیص اسرار تجاری

گفتار چهارم : مدت حمایت

مبحث سوم : آثار الحاق

 

 

 موضوعات :
حقوق

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *