no-img
ام ای پدیا

دانلود سمینار تحلیل خطر زلزله در منطقه قم


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود سمینار تحلیل خطر زلزله در منطقه قم
doc
اردیبهشت ۱, ۱۳۹۶
هر صفحه 79 تومان
تعداد صفحات: 64 صفحه
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود سمینار تحلیل خطر زلزله در منطقه قم


 دانلود سمینار تحلیل خطر زلزله در منطقه قم

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۶۴ صفحه

 خلاصه ای از فایل

هدف از اجراء :

گرچه ایران بر روی کمربند لرزه خیزی دنیا قرار گرفته است، اما میزان لرزه خیزی در سراسر آن یکسان نیست و می توان آن را بر اساس گسترده های کوچک تقسیم نمود و برای شهرهای ایران گسترش داد. وجود زلزله های بزرگ در پیشینه زلزله خیزی محدوده شهر قم و همجوار بودن شهر قم با استان پر خطر تهران، لزوم بررسی لرزه زمین ساخت و لرزه خیزی منطقه را آشکار می کند. خطر زمین لرزه در استان قم به واسطه ی موقعیت جغرافیایی و زمین ساختی، وجود گسل های فعال متعدد در اطراف آن، وقوع زلزله های مخرب تاریخی در محدوده آن و سایر شواهد زمین ساختی و زمین شناختی بسیار محتمل است.

فهرست

چکیده. ۱

مقدمه. ۱

هدف از اجراء : ۳

توجیه ضرورت انجام طرح. ۳

زمین ‌ریخت ‌شناختی.. ۳

چینه شناسی واحدهای سنگی منطقه مورد مطالعه. ۶

وضعیت خطرپذیزی لرزه ای استان قم. ۷

ساختارهای منطقه مورد مطالعه. ۷

گسلهای فعال اصلی منطقه. ۸

مشخصات گسل های فعال منطقه: ۲۳

بررسی بزرگای زلزله. ۲۶

تخمین ماکزیمم شتاب زمین.. ۲۸

پارامترهای اندازه گیری Parameters Scaling.. ۲۹

گزارش زمین لرزه های مهم رخ داده. ۲۹

زمین لرزههای دستگاهی.. ۳۱

توزیع سطحی رومرکز زلزله. ۳۱

چگونگی توزیع زمانی زمین لرزهها ۳۲

توزیع بزرگای زمین لرزهها ۳۳

محاسبه بزرگی و فراوانی زمین لرزه ها به روش گوتنبرگ ریشتر. ۳۴

محاسبه بزرگی و فراوانی زمینلرزه ها به روش کیجکو –  سلول. ۳۴

برآورد دوره بازگشت زمین به روش کیجکو. ۳۶

محاسبه، دوره بازگشت، احتمال سالیانه وقوع و عدم وقوع زلزله. ۳۶

محاسبه دوره بازگشت بر اساس درصد خطر و عمر مفید سازه. ۳۷

محاسبه دوره بازگشت زلزله در استان. ۳۸

تحلیل خطر قم به روش احتمالاتی (PSHA). ۳۹

نمودار مربوط به حداکثر شتاب زمین (PGA). ۴۰

بر آورد خطر زمین لرزه به روش احتمالاتی تصحیح شده. ۴۱

مشخصات گسل های فعال منطقه: ۴۲

بررسی بزرگای زلزله. ۴۴

تخمین شدت زلزله براساس طول چشمه و ماکزیمم شتاب زمین.. ۴۵

نقشه های مربوط به حداکثر شتاب زمین (PGA). ۴۶

مقایسه نتایج. ۴۷

احتمال وقوع زلزله بر حسب دوره بازگشت در استان. ۴۹

پهنه بندی خطر زمین لغزش محدوده قم به روش قضاوت مهندسی.. ۵۴

چکیده. ۵۴

مقدمه. ۵۵

خصوصیات عمومی منطقه مورد مطالعه از نظر وجود عوامل زمین لغزش… ۵۵

مطالعات انجام شده. ۵۷

روش تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش… ۵۸

تعیین طیف پاسخ شتاب زمین لرزه در ساختگاه. ۶۱

چکیده: ۶۱

طیف پاسخ. ۶۲

طیف پاسخ شتاب جنبش زمین به روش احتمالاتی.. ۶۲

 موضوعات :
زلزله

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *