no-img
ام ای پدیا

دانلود سمینار تغییرات siRNA در بیماری های آلزایمر ، هانتینگتون و پارکینسون


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود سمینار تغییرات siRNA در بیماری های آلزایمر ، هانتینگتون و پارکینسون
doc
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵
قیمت هر صفحه 60 تومان
تعداد صفحات: 65 صفحه
۳,۹۰۰ تومان
۳,۹۰۰ تومان – خرید

دانلود سمینار تغییرات siRNA در بیماری های آلزایمر ، هانتینگتون و پارکینسون


دانلود سمینار تغییرات siRNA در بیماری های آلزایمر ، هانتینگتون و پارکینسون

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۶۵ صفحه

 خلاصه ای از فایل

مقدمه

سیستم عصبی مرکزی (CNS) انسان یک سیستم بیولوژیکی پیچیده است که از انواع بی شماری از سلول ها که به صورت هماهنگ با هم فعالیت می کنند، تشکیل شده است. این سیستم از طیف وسیعی از سلول های نورونی و گلیالی مشخص تشکیل شده است که در شبکه های عصبی پویا سازماندهی شده اند و اساس مغز و عملکردهای شناختی را تشکیل می دهند (۱). تکامل و عملکرد پیچیدۀ این ساختار منظم بستگی به کنترل دقیق بیان ژن در سلول های تشکیل دهندۀ CNS دارد. تکامل و عملکرد پیچیدۀ این ساختار منظم، بستگی به کنترل دقیق بیان ژن در سلول های تشکیل دهندۀ CNS دارد.

در حال حاضر این گونه تصور می شود که مکانیسم های اپی ژنتیک مسئول تولید، حفظ عملکرد و هویت سلول عصبی می باشند. مکانیسم های اپی ژنتیک در پاسخ به پیامهای محیطی و داخلی به صورت انتخابی باعث به کارگیری ژ ن های عملکردی شده و به این ترتیب بیان ژن را تنظیم می کنند و از این طریق در هموئوستاز، پاسخ های استرسی و بیماری های CNS دخالت دارند (۲). این مکانیسم های اپی ژنتیکی شامل: بازآرایی ساختار کروماتین از طریق متیلاسیون DNA و تغییرات هیستونی می باشند که در جایگاه های زیادی در سرتاسر ژنوم اتفاق می افتند و به وسیلۀ طیف خارق العاده ای از آنزیم های ژنتیکی، کمپلکس ها و داربست های مولکولی انجام می شوند (۳). بنابراین شبکه های تنظیمی ژن که سرنوشت و عملکرد سلولی را تحت کنترل دارند، نقشی کلیدی در CNS بازی می کنند.

طی سال های اخیر مطالعات انجام گرفته روی ترانسکریپتوم سلول های مختلف و مراحل تکاملی آن ها نشان داده اند که اگرچه ۴/ ۳ ژنوم پستانداران دستخوش رونویسی قرار می گیرد اما فقط ۱% از رونوشت های ایجاد شده، mRNA  های کدکنندۀ پروتئین می باشند (۴ ،۲) و مابقی آن را RNA های غیرکدشونده (lncRNA ) تشکیل می دهند. RNAهای غیرکدشونده به دو گروه خانه دار و تنظیمی طبقه بندی می شوند. RNA های غیرکدشوندۀ خانه دار شامل tRNA ها، rRNA  ها و RNA های اسپلایسئوزومال می باشند. این نوع RNA ها معمولاً به طور مستمر و پیوسته در سلول ها بیان شده و برای عملکردهای حیاتی سلول لازم و ضروری می باشند.  lncRNAهای تنظیمی به طور اختصاصی در طول مراحل تکاملی و در بافت ها و بیماری های مشخصی بیان می شوند.

این RNA ها بر اساس اندازۀ رونوشت در دو گروه طبقه بندی می شوند: ۱- lncRNA های تنظیمی کوچک، که طولی بین۲۰۰-۲۰  نوکلئوتید دارند و شامل microRNA ها، piRNA ها و siRNA ها می باشند. ۲- lncRNA های تنظیمی بلند که طولی بیش از ۲۰۰ نوکلئوتید دارند.  در این مطالعه، تغییرات siRNA ها و بیماری های عصبی مورد بحث می باشند.

فهرست مطالب

مقدمه

siRNA

تفاوت ها و شباهت های miRNA و siRNA

RNA مداخله گر، یک ابزار خاموشی ژن

اجزای مکانیزم RNA مداخله گر

مکانیسمRNA interference

چالش های siRNA delivery

تخریب داخل عروقی

نفوذ در سلول

ترافیک داخل سلولی و siRNA و فرار از اندوزوم

سرنوشت siRNA در مایعات بیولوژیکی

سمیت با واسطه سیستم ایمنی

سمیت با واسطه نانوپارتیکل

اثرات off-target مشابه با miRNA

اشباع کمپلکس RISC

توانایی محدود در زدن به هدف

آگاهی از ویژگی های سرطان

Delivery سیستمیک در مقابلdelivery  موضعی

ژن درمانی

ارتباط IncRNA با بیماری های تحلیل برنده عصبی

جهش های ژنی مرتبط با بیماری آلزایمر، پلرکینسون و هانتینگتون

بیماری آلزایمر

انتقال siRNA به مغز به وسیله نانو حامل های کیتوزان در انتقال داروهای ضدآلزایمر

ژن درمانی siRNA برای بیماری آلزایمر با هدف قرار دادن ژن APP

بیماری هانتینگتون

siRNA ، QPCT را بعنوان یک هدف druggable برای بیماری هانتینگتون تشخیص می دهد

بیماری پارکینسون

تغییر ساختار پروتئین ها در بیماری پارکینسون

ژن درمانی پارکینسون

درمان پارکینسون به کمک خاموش کردن ژن ها

درمان مبتنی بر siRNA در مدل های بیماری پارکینسون

منابع

 موضوعات :
علوم پایه

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *