no-img
ام ای پدیا

دانلود سمینار جایگاه عقد صلح


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود سمینار جایگاه عقد صلح
امتیاز 5.00 ( 1 رای )
doc
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۶
هر صفحه 60 تومان
تعداد صفحات: 71 صفحه
۴,۵۰۰ تومان
۴,۵۰۰ تومان – خرید

دانلود سمینار جایگاه عقد صلح


دانلود سمینار جایگاه عقد صلح

فرمت قابل ویرایش ورد  Word

تعداد صفحات: ۷۱ صفحه

خلاصه ای از فایل

عقد آزاد(با اراده آزاد)

مطابق اصل حاکمیت اراده، اشخاص می توانند به هر صورت که می خواهند با هم معامله کنند و آزادانه حقوق و تعهدهای ناشی از عقد را معین سازند. با اینکه ماده ۱۰ قانون مدنی نفوذ قراردادهای خصوصی را موکول به مخالفت نداشتن با قانون کرده است، چون غالب مواد مربوط به معاملات در این قانون در زمره قواعد تکمیلی است، می توان ادعا کرد که در گروه بزرگی از عقود، دو طرف در تعیین شرایط و آثار عقد آزاد هستند و به همین جهت هم این دسته را «عقود آزاد» نام نهاده اند.

ولی، قوانینی که پس از قانون مدنی وضع شده، بیشتر قواعد مربوط به پاره ای از عقود  را امری ساخته است. چنان که امروزه اجاره اموال غیر منقول و بیمه و قرارداد کار به صورت قالب حقوقی ویژه ای درآمده است که دو طرف فقط حق دارند خود را در آن قالب قرار دهند: یعنی رضای آنان فقط شرط قرارگرفتن در آن وضع خاص است و نمی تواند تغییری در قواعد آن بدهد. این دسته از عقود را، به اعتبار اینکه به وسیله ی دولت ارشاد می شود،«عقود ارشادی» نامیده اند.[۱]

حال سوالی که مطرح می شود این است که عقد صلح جزء کدام دسته از این عقود می باشد؟ در پاسخ می گوییم؛ با ملاحظه ای مواد قانون مدنی راجع به عقد صلح، مشاهده می شود که نظر قانون بر گستردگی دامنه ی موضوع عقد و آزادی اراده طرفین است. ماده ۷۵۴ قانون مدنی مقرر می دارد:«هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد». از این ماده استفاده می شود که قانون گذار در تعیین مفاد تراضی عقد صلح دخالت نمی کند و تنها به ذکر این نکته بسنده می کند؛ صلح بر امر غیر مشروع نافذ نیست(مقصود بطلان صلح بر امر نامشروع است).

فهرست

دانلود جایگاه عقد صلح… ۱

جایگاه عقد صلح… ۳

مبحث اول: مفهوم و مبنای عقد صلح… ۳

گفتار اول: تعریف و اوصاف عقد صلح… ۴

بند ۱) تعریف عقد صلح… ۴

۱-۱- صلح در لغت…. ۴

۲-۱- صلح در اصطلاح فقه و حقوق.. ۶

بند۲) اوصاف عقد صلح… ۱۰

۱-۲- اوصاف اساسی عقد صلح… ۱۱

۱-۱-۲- لازم بودن عقد صلح… ۱۲

۲-۱-۲- رضایی بودن عقد صلح… ۱۳

۳-۱-۲- مسامحه ای بودن عقد صلح… ۱۸

۱-۳-۱-۲- کفایت علم اجمالی در عقد صلح… ۲۱

۲-۳-۱-۲- لزوم اهلیت کامل در عقد صلح… ۲۴

۳-۳-۱-۲- قائم به شخص بودن عقد صلح… ۲۶

۲-۲- اوصاف غیراساسی عقد صلح… ۲۷

۱-۲-۲- تملیکی- عهدی… ۲۸

۲-۲-۲- معوض- مجانی… ۲۹

۳-۲-۲- مستمر- آنی(فوری) ۲۹

۴-۲-۲- عقد آزاد(با اراده آزاد) ۳۰

۵-۲-۲- عدم وجود محدودیت در اطراف عقد صلح… ۳۲

گفتار دوم: مبنای عقد صلح… ۳۴

بند ۱- مبنای شرعی… ۳۴

۱-۱- کتاب… ۳۶

۱-۲) سنت…. ۳۷

۱-۱-۲- روایات عام. ۳۸

۲-۱-۲- روایات خاص…. ۳۹

۳-۱- اجماع.. ۴۰

۴-۱- عقل و سیره عقلا.. ۴۰

بند۲- مبنای نظری… ۴۴

مبحث دوم: مفهوم و مبنای قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح(ماده ۷۵۸ق.م) ۵۱

گفتار اول: تعریف و ضابطه ی قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح   ۵۱

بند۱) شرایط خاصه. ۵۲

۱-۱- شرایط عام صحت معاملات… ۵۳

۲-۱- شرایط خاصه معاملات… ۵۴

بند۲- احکام خاصه. ۵۹

بند۳) معامله. ۶۳

۱-۳- تعریف و مفهوم معامله. ۶۳

۲-۳- «معامله» در ماده ۷۵۸ قانون مدنی… ۶۷

گفتار دوم: مبنای قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح… ۶۸

بند۱) اصالت و فرعیت عقد صلح… ۶۹

۱-۱- نظریه تفریع، اهل سنت…. ۷۰

۲-۱- اصالت عقد صلح از دید فقهای شیعه. ۷۵

۳-۱- موضع قانون مدنی ایران.. ۷۸

بند ۲) ضرورت استقلال عقد صلح… ۷۹

۱-۲- محدود بودن شمار عقود معین… ۷۹

۲-۲- قول مشهور بر عدم اعتبار شروط ابتدایی… ۸۲موضوعات :
حقوق

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *