no-img
ام ای پدیا

دانلود سمینار جریان سیال روی صفحات مشبک


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود سمینار جریان سیال روی صفحات مشبک
doc
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۶
هر صفحه 112 تومان
تعداد صفحات: 31 صفحه
۳,۵۰۰ تومان
۳,۵۰۰ تومان – خرید

دانلود سمینار جریان سیال روی صفحات مشبک


دانلود سمینار جریان سیال روی صفحات مشبک

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۳۱ صفحه

 خلاصه ای از فایل

کلکتورهای خورشیدی هواگرمکن مشبّک بدون پوشش (UTC)

همانطوری که قبلاً بحث شد، مکش باعث افزایش انتقال حرارت از صفحه مشبکی که تحت تاثیر باد موازی با آن قرار دارد می‌شود. در حقیت لایه های نزدیک به سطح که از ممنتم کمتر و انرژی حرارتی بیشتر(بر اثر تماس با صفحه گرم)برخوردارند از طریق مکش جدا شده و جای آنها را لایه های جدید پر می کنند واین عمل بطور پیوسته ادامه می یابد.

کوتچر[۱] و همکارانش ]۱۳ [با انجام آنالیز تحلیلی در حالت مکش پیوسته، متوجه شدند که در کلکتور هوا گرمکن مشبّک واقعاً نیازی به پوشاندن صفحه جاذب با یک ماده شفاف نیست.  آنها نشان دادند که در یک UTC دارای مکش پیوسته و یکنواخت، تقریباً هیچگونه تلفات جابجایی قابل ملاحظه وجود ندارد و تلفات ناشی از تشعشع نیز کم است.  چنین صفحه‌ای تحت دمای ثابت کار خواهد کرد و در نتیجه هیچگونه انتقال حرارت از طریق هدایت گرمایی در خود صفحه مشاهده نمی‌شود.  این بیان کننده آن است که جنس صفحه هیچ نقشی در انتقال حرارت از یک UTC تحت تاثیر  مکش پیوسته ندارد.

 تحقیق در مورد چگونگی توسعه و پیشرفت مهندسی کلکتورهای هواگرمن برمی‌گردد به یک مخترع آلمانی بنام وینکی[۲] ]۱۴[ که یک جاذب مشبّک بدون پوشش سقفی را بررسی کرد.  همچنین هالیک[۳] و پیتر[۴]]۱۵[ یک کلکتور هواگرمکن UTC را در محدوده وسیعی از انواع سوراخها جهت استفاده در پیش گرمکن هوای مورد نیاز برای تهویه مورد آزمایش قرار دادند.

فهرست

فصل اول: مقدمه

۱-۱- جریان سیال روی صفحات مشبک……………………………………………………………………………… ۲

فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته

۲-۱- کنترل جریان سیال برای آرام نگاه داشتن آن …………………………………………………………. ۷

۲-۲- سرمایش ………………………………………………………………………………………………………………………. ۸

۲-۳- کلکتورهای خورشیدی هواگرمکن مشبّک بدون پوشش (UTC)…………………………….. 9

۲-۴- حرکت سیال همراه با مکش یکنواخت پیوسته……………………………………………………….. ۱۲

۲-۵- حرکت سیال همراه با مکش یکنواخت ناپیوسته……………………………………………………… ۱۳

۲-۵-۱- تحقیقات گل نشان و همکاران………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۵-۲-تحقیقات کائو……………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۵-۳- تحقیقات آرولاناندام و ون دکر…………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۶- تحقیقات کوتچر در مورد UTCها( تئوری Heat Loss )…………………………………………. 20

۲-۶-۱-بالانس حرارتی کلی برای UTC…………………………………………………………………………. 21

۲-۶-۲- اتلاف حرارتی تشعشع برای کلکتور………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۶-۳- اتلاف حرارت جابجایی……………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۶-۴- جابجایی اجباری و جریان آرام………………………………………………………………………….. ۲۲

 ۲-۶-۴-۱- پروفیل سرعت……………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۶-۴-۲- ضخامت لایه مرزی…………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۶-۴-۳- پروفیل دما……………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۶-۴-۴- اتلاف حرارت جابجایی……………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۶-۵- جابجایی آزاد و جریان آرام………………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۶-۵-۱- پروفیل سرعت…………………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۶-۶- جریان متلاطم…………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۶-۷- کارایی تبادل گرما……………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۷- آنالیز حرارتی آگوستوس  در مورد     UTC …………………………………………………………… 27

۲-۷-۱-  فرضیات…………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

 ۲-۷-۲- معادله بالانس انرژی…………………………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۷-۲-۱- صفحه جاذب…………………………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۷-۲-۲- فاصله هوایی……………………………………………………………………………………………. ۲۹

۲-۷-۲-۳- صفحه پشتی……………………………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۷-۳- انتقال حرارت تابشی…………………………………………………………………………………………. ۳۰

 ۲-۷-۳-۱- صفحه جاذب به محیط………………………………………………………………………… ۳۰

۲-۷-۳-۲- صفحه جاذب به صفحه پشتی………………………………………………………………. ۳۰

۲-۷-۳-۳- صفحه پشتی به محیط اطراف………………………………………………………………. ۳۰

۲-۷-۴- افت فشار……………………………………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۷-۵- نتایج شبیه سازی آگوستوس…………………………………………………………………………… ۳۱

 مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *