no-img
ام ای پدیا

دانلود سمینار در مورد پلیمر


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود سمینار در مورد پلیمر
doc
اسفند ۱۴, ۱۳۹۵
هر صفحه 23 تومان
تعداد صفحات: 112 صفحه
۲,۵۰۰ تومان
۲,۵۰۰ تومان – خرید

دانلود سمینار در مورد پلیمر


دانلود سمینار در مورد پلیمر

فرمت قابل ویرایش ورد  Word

تعداد صفحات: ۱۱۲ صفحه

خلاصه ای از فایل

مبانی عمل پلیمر

علم پلیمر در اثر نیاز روز افزون بشر به ساخت و درک رفتار انواع جدید پلاستیک ها ، لاستیک ها ، چسب ها ، رنگ ها و الیاف در آزمایشگاه های بزرگ صنایع متولد و سال ها بعد به مراکز دانشگاهی نیز راه یافت. تولد رسمی علم پلیمر و آغاز سنتز انواع مصنوعی آنها در مقیاس صنعتی به اوائل قرن بیستم باز می گردد .

با این وجود، از سالیان بسیار دور بشر بدون شناخت عمیق از این خانواده از مواد از مزایای بهره برداری از آنها استفاده شایان نموده است. برای مثال، حدود ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح (ع) از پلیمر طبیعی نشاسته بعنوان چسب برای اتصال ورقه های پاپیروس مصری ( کاغذ فعلی ) استفاده شده است.

امروزه، مواد پلیمری رد کلیه زمینه های زندگی بشر همچون بهداشت، مسکن ، حمل و نقل ، کشاورزی ، دفاع و غیره رسوخ نموده و زندگی بدون آنها قابل تصور نمی باشد . علم پلیمر ماهیت بین رشته ای داشته و با علوم دیگر نظیر شیمی ، مهندسی شیمی ، مواد و غیره ارتباط نزدیک و تنگاتنگ دارد.

فهرست

مبانی عمل پلیمر. ۲

۱ـ۱ـ سنتز و ساختار پلیمرها. ۳

۱ـ۱ـ۱ـ پلیمریزاسیون اضافی (Addition Polymerization). 3

۱ـ۱ـ۱ـ۱ـ پلیمریزاسیون رادیکال آزاد. ۴

الف ـ مرحل شروع ( Initiation). 4

ب ـ مرحله رشد (Propagation) :. 5

ج ـ مرحله اختتام ( Termlmation ). 6

۱ـ۱ـ۱ـ۲ـ ساختار شیمیایی و نامگذاری پلیمرهای اضافی. ۸

۱ـ۱ـ۲ـ پلیمریزاسیون مرحله ای (Step polymerization). ۹

۱ـ۱ـ۲ـ۱ـ ساختار شیمیایی و نامگذاری پلیمرهای تراکمی. ۱۱

۱ـ۲ـ رفتار پلیمرها. ۱۲

۱ـ۲ـ۱ـ از کوچک مولکول ها تا بزرگ مولکولها. ۱۲

۱ـ۳ـ وزن مولکولی و پراکندگی آن. ۱۵

۱ـ۳ـ۱ـ اثر وزن مولکولی بر خواص مکانیکی. ۱۶

۱ـ۳ـ۲ـ انواع متوسط وزن مولکولی. ۱۷

۱ـ۳ـ۳ـ اثر وزن مولکولی بر ساختار فیزیکی یک الکان جامد. ۱۸

۱ـ۴ـ تغییر حالت در مواد پلیمری. ۲۱

۱ـ۵ـ شبکه ای شدن ( Crosslinking) و مواد افزودنی. ۲۵

۱ـ۶ـ نظریه ( Theory) مولکول های بزرگ. ۲۶

۱ـ۷ـ تاریخچه پیشرفت پلیمرهای صنعتی. ۲۷

۱ـ۸ـ مهندسی مولکولی. ۲۷

۱ـ۹ـ جمع بندی. ۲۸

حالت بی نظم و دمای انتقال شیشه ای. ۲۸

۵ـ۱ـ پلیمر بی نظم ( Amorphaus). 29

۵ـ۱ـ۱ـ نظم پس ماند ( Residual order) در پلیمرهای بی نظم. ۳۰

۵ـ۲ـ ساختار پلیمر بی نظم : شواهد تجربی. ۳۱

۵ـ۲ـ۱ـ تاثیرات متقابل کم دامنه در پلیمرها. ۳۱

۵ـ۲ـ۲ـ شکل فضائی زنجیر پلیمر در حالت توده. ۳۵

۵ـ۳ـ مدلهای تجمع زنجیری در حالت توده و بی نظم. ۴۰

۵ـ ۴ـ دینامیک ماکرومولکولی. ۴۲

۵ـ۴ـ۱ـ نظریه رز ـ بیکی. ۴۳

۵ـ۴ـ۲ـ نظریه حرکت مارگونه (Reptation). ۴۷

۵ـ۲ـ۷ـ زنجیرهای غیر خطی. ۵۱

۵ـ۴ـ۴ـ سایر حرکتهای مولکولی در پلیمرها. ۵۳

۵ـ۵ـ انتقال شیشه ـ لاستیک ( Glass-rubber transition). ۵۴

۵ـ۵ـ۱ـ دیلاتومتری (Dilatometry). ۵۵

۵ـ۵ـ۲ـ گرماسنجی روبشی دیفرانسیلی (Diferential Scanning Catorimetry). ۵۵

۵ـ۵ـ۳ـ روش طیف سنجی دینامیکی مکانیکی. ۵۶

۵ـ۵ـ۴ـ اثر زمان یا فرکانس بر انتقال های شیشه ای و بتا. ۶۱

۵ـ۶ـ۱ـ نظریه حجم آزاد. ۶۳

۵ـ۶ـ۲ـ معادله WLF. ۶۵

۵ـ۶ـ۳ـ نظریه های دیگر. ۶۸

۵ـ۷ـ عوامل موثر بر انتقل شیشه ای. ۶۸

۵ـ۷ـ ۱ـ اثر وزن مولکولی بر Tg ۶۸

۵ـ۷ـ۵ـ اثر اتصالات عرضی بر Tg ۶۹

۵ـ۷ـ۳ـ اثر آلیاژ سازی و کوپلیمریزاسیون بر Tg ۷۰

۵ـ۷ـ۴ـ اثر تبلور بر Tg ۷۲

۵ـ۷ـ۵ـ اثر گروه های جانبی آلیفاتیک بر Tg ۷۳

۵ـ۷ـ۶ـ اثر فشار پر Tg ۷۴

۵ـ۸ـ جمع بندی. ۷۴

حالت بلورین و دمای ذوب تعادلی. ۷۷

۶ـ۱ـ سیر تاریخی پدیده بلورینگی در پلیمرها. ۷۷

۶ـ۲ـ پدیده ذوب. ۷۹

۶ـ۳ـ روش های تعیین ساختار بلور. ۸۱

۶ـ۴ـ سلول واحد شبکه بلورین. ۸۴

۶ـ۵ـ اصول تعیین ساختمان بلور. ۸۵

۶ـ۶ـ ساختار پلیمر های بلورین. ۸۶

۶ـ۷ـ تبلور از مذاب. ۸۸

۶ـ۸ـ روش های تعیین در صد تبلور. ۹۰

۶ـ۹ـ سینتیک تبلور و نظریه های آن. ۹۱

۶ـ۹ـ۱ـ نظریه آورامی. ۹۵

۶ـ۹ـ۲ـ نظریه کیت و پادن. ۹۸

۶ـ۹ـ۳ـ نظریه هسته گذاری هافمن. ۹۹

۶ـ۱۰ـ ترمودینامیک ذوب. ۱۰۳

۶ـ۱۰ـ۱ـ نظریه نزول نقطه ذوب. ۱۰۳

۶ـ۱۰ـ۲ـ مثال حل شده. ۱۰۵

۶ـ۱۰ـ۳ـ مشخصه های ترمودینامیکی تجربی. ۱۰۶

۶ـ۱۱ اثر ساختار شیمیایی بر دمای ذوب. ۱۰۸

۶ـ۱۲ـ جمع بندی. ۱۰۹موضوعات :
مهندسی شیمی

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *