no-img
ام ای پدیا

دانلود سمینار رویکرد مشارکتی در مرمت شهری


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود سمینار رویکرد مشارکتی در مرمت شهری
doc
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۶
هرصفحه 70 تومان
تعداد صفحات: 64 صفحه
۴,۵۰۰ تومان
۴,۵۰۰ تومان – خرید

دانلود سمینار رویکرد مشارکتی در مرمت شهری


دانلود سمینار رویکرد مشارکتی در مرمت شهری

فرمت قابل ویرایش ورد  Word

تعداد صفحات: ۶۴ صفحه

خلاصه ای از فایل

مشارکت فعال

 مشارکتی است که در مقابل مفهوم منفعلانه مشارکت مطرح  می شود.  مشارکت فعال دارای دو خصیصه مهم می باشد :

  • مشارکتی است جوشیده از متن جامعه که به مشارکت از پایین نیز معروف است
  • مشارکتی نامحدود که دربرگیرنده تمامی عرصه های کار و زندگی بوده ومشارکت آحاد مردم را در کل چرخه مشارکت می رساند.

از سوی دیگر این مشارکت، در جهت غلبه برنابرابریهای گام برمی دارد و مدیریتی رابراساس سن، جنس، وضعیت تحصیل، جایگاه وطبقه اجتماعی ونظایر آن را نمی پذیرد. امروزه مشارکت فعال جوهر اساسی بحثهای مربوط به مشارکت ، به حساب می آید. مشارکت فعال را همچنین مترادف با ” مشارکتی با اقبال مردمی” خوانده اند.

فهرست

۲-۲- رویکرد مشارکتی.. ۱

۲-۲-۱-مفاهیم وتعاریف مشارکت.. ۱

۲-۲-۲- انواع مشارکت.. ۲

۲-۲-۲-۱- نقش مردم. ۲

۲-۲-۲-۲- موقعیت مردم (در قبال طرح ها وبرنامه ها). ۳

۲-۲-۳- طبقه بندی الگوهای مشارکت.. ۴

۲-۲-۳-۱- برحسب نوع مشارکت.. ۴

۲-۲-۳-۲- برحسب زمینه مشارکت.. ۶

۲-۲-۳-۳– برحسب نوع سازماندهی.. ۷

۲-۲-۴- طیف مشارکت ها ۸

۲-۲-۴-۱- مقیاس کلان (بخش دولتی). ۸

۲-۲-۴-۲- مقیاس میانی( بخش خصوصی). ۹

۲-۲-۴-۳- مقیاس خرد (نهادهای محلی). ۱۰

۲-۲-۵- نظریه های شهرسازی برنامه ریزی مشارکتی.. ۱۰

۲-۲-۵-۱- نظریه جیمز میجلی.. ۱۱

۲-۲-۵-۲- نظریه شری ارنشتاین.. ۱۲

۲-۲-۵-۳-نظریه اسکات دیوید سون.. ۱۴

۲-۲-۵-۴-نظریه دیوید دریسکل.. ۱۵

۲-۲-۵-۵-نظریه میانجی گری.. ۱۷

۲-۲-۶- ارزیابی نظریه های شهرسازی مشارکتی در زمینه نوسازی بافتهای فرسوده. ۱۹

۲-۲-۶-۱- معیارهای ارزیابی نظریه ها ۱۹

۲-۲-۶-۲- دسته بندی نظریه ها با توجه به شرایط ایران.. ۲۱

۲-۲-۶-۳- بررسی نظریه های مشارکتی بافت فرسوده و تلفیق آنها با شرایط ایران.. ۲۲

۲-۲-۷- دیدگاههای مشارکت.. ۲۳

۲-۲-۷-۱- رهیافت ابزاری.. ۲۳

۲-۲-۷-۲- رهیافت توسعه ای.. ۲۴

۲-۲-۷-۳- مشارکت بعنوان حق مردم. ۲۴

۲-۲-۸- مشارکت و برنامه ریزی محله- مبنا ۲۶

۲-۲-۸-۱- مشخصات نهاد مشارکت محله ای.. ۲۷

۲-۲-۸-۲- الزامات تشکیل نهاد مشارکت محله ای.. ۲۹

۲-۲-۸-۳- مزایای مشارکت مردم در برنامه ریزی محله. ۲۹

۲-۲-۹- جمع بندی.. ۳۱

۲-۳- بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری با رویکرد مشارکتی.. ۳۲

۲-۴- سوابق تحقیق.. ۳۴

۲-۴-۱- تجربیات موفق بهسازی و نوسازی مشارکتی بافت فرسوده. ۴۴

۲-۴-۱-۱- تجربیات جهانی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده. ۴۴

۲-۴-۱-۲- تجربیات بهسازی و نوسازی بافت فرسوده در ایران.. ۴۸

۲-۵- جمع بندی و نتیجه گیری.. ۵۲موضوعات :
مهندسی معماری

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *