no-img
ام ای پدیا

دانلود سمینار مبانی زمین آمار


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود سمینار مبانی زمین آمار
doc
اسفند ۱۷, ۱۳۹۵
هر صفحه 87 تومان
تعداد صفحات: 23 صفحه
۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود سمینار مبانی زمین آمار


دانلود سمینار مبانی زمین آمار

 فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۲۳ صفحه

 خلاصه ای از فایل

مقدمه

برای شناخت کل (جامعه) می­توان، بر پایه قوانین آمار، پارامترهای آن را از روی جزء مطالعه شده تخمین زد. روش­های مختلفی برای تخمین وجود دارد که در یک تقسیم­بندی کلی می­توان آن­ها را به روش­های کلاسیک و روش­های زمین­آماری تقسیم نمود.

روش­های تخمین کلاسیک، نتایج حاصل از اندازه­گیری نمونه­ها را بدون در نظر گرفتن موقعیت فضایی آن­ها نسبت به یکدیگر مورد بررسی قرار می­دهند. در صورتیکه تخمینگرهای زمین­آماری با در نظر گرفتن موقعیت مکانی یا زمانی مقادیر اندازه­گیری شده به تجزیه و تحلیل آماری می­پردازند؛ به هنگام استفاده از این تخمینگرها در ابتدا ارتباط فضایی بین نمونه­ها در قالب­های ریاضی، که اصطلاحا “ساختار فضایی” نامیده می­شوند، بیان می­گردد. سپس در دامنه­ای که در آن ساختار فضایی حاکم است با استفاده از داده­های یک کمیت در مختصات معلوم، مقدار همان کمیت در نقطه­ای با مختصات معلوم دیگر برآورد می­شود. بنابراین طبیعی است که گفته شود زمین­آمار برای تحلیل آن­دسته از متغیرهایی استفاده می­شود که ساختار فضایی از خود بروز دهند؛ چنین متغیرهایی را متغیر ناحیه­ای گویند [۴۲].

به دنبال روند تکامل روش­های آماری مورد استفاده، ماترون[۱] پژوهشگر فرانسوی با انتشار مقاله ای در سال ۱۹۶۲ پایه های زمین آمار را بنا نهاد. علم زمین آمار به لحاظ جوانی خود هنوز ندانسته ها و ناگفته های بسیار زیادی را در دل خود جای داده است و تحقیقات بسیاری به منظور تکمیل زمینه های نظری و کاربردی آن انجام می­گیرد. مهمترین مفاهیم زمین آمار عبارتند از:

الف- واریوگرام[۲]            ب- واریانس تخمین[۳]             ج- کریجینگ [۶].

فهرست

۳-۱- مقدمه. ۳

۳-۲- واریوگرام. ۳

(۱) واریوگرام توام: ۵

(۲) کوواریوگرام : ۶

۳-۲-۲- واریوگرام جهتی و غیر جهتی.. ۷

۳-۲-۳- روند. ۸

۳-۲-۴- ناهمسانگردی.. ۸

۳-۲-۵- مدلسازی واریوگرام. ۱۰

۳-۲-۵-۱- مدل کروی.. ۱۰

۳-۲-۵-۲- مدل گوسی.. ۱۱

۳-۲-۵-۳- مدل نمایی.. ۱۱

۳-۲-۵-۴- مدل خطی بدون سقف.. ۱۲

۳-۲-۵-۵- مدل خطی سقفدار ۱۲

۳-۲-۵-۶- مدل سینوسی (اثر سوراخ) ۱۳

۳-۳- واریانس تخمین.. ۱۴

۳-۴- کریجینگ.. ۱۵

۳-۴-۲-انواع کریجینگ.. ۱۵

۳-۴-۲-۲- انواع کریجینگ بر حسب حجم پایه. ۱۶

۳-۴-۲-۲-۱- کریجینگ نقطهای.. ۱۷

۳-۴-۲-۲-۲- کریجینگ بلوکی.. ۱۷

۳-۴-۲-۳- سایر انواع کریجینگ.. ۱۷

۳-۵- مراحل تخمین به روش زمین آماری.. ۱۷

۳-۶- مطالعات پیشین صورت گرفته در خصوص استفاده از زمینآمار در ارزیابی پتانسیل روانگرایی   ۱۸

۳-۶-۱- ییگوسگیل و همکاران (۲۰۰۶) ۱۹

۳-۶-۲- داوسون و بایز (۲۰۰۵) ۲۰

۳-۷- جمعبندی.. ۲۲

 موضوعات :
مهندسی معدن

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *