no-img
ام ای پدیا

دانلود سمینار مهارت های زندگی


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود سمینار مهارت های زندگی
doc
فروردین ۱۲, ۱۳۹۶
هر صفحه 89 تومان
تعداد صفحات: 45 صفحه
۴,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود سمینار مهارت های زندگی


دانلود سمینار مهارت های زندگی

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۴۵ صفحه

 خلاصه ای از فایل

انواع مهارت های زندگی

همان طورکه از تعاریف استنباط می‏ شود، مهارت های زندگی متنوع هستند و بسته به شرایط و عناصر اجتماعی و فرهنگی از جامعه‏ای به جامعه دیگر ممکن است، متفاوت باشند. اکنون به توضیح هر یک از مهارت¬ها می‏ پردازیم.
۱- توانایی تصمیم گیری: این توانایی به فرد کمک می‏کند تا به نحو مؤثرتری در مورد مسائل زندگی تصمیم گیری کند. اگر کودکان و نوجوانان و جوانان بتوانند فعالانه در مورد اعمالشان تصمیم‌گیری نمایند، جوانب مختلف انتخاب‌ها را بررسی و پیامد هر انتخاب را ارزیابی کنند، مسلماً در سطوح بالاتر بهداشت روانی قرار خواهند گرفت.
۲- توانایی حل مسئله: این توانایی فرد را قادر می‏سازد تا بطور مؤثری مسائل زندگی را حل نماید. مسائل مهم زندگی چنانچه حل نشده باقی بمانند، استرس روانی ایجاد می‌کنند که به فشار جسمانی منجر می‌شود.
۳- توانایی تفکر خلاق: این نوع تفکر، توانایی تحلیل اطلاعات و تجارب است وآموزش آن فرد را قادر می‏سازد تا در برخورد با ارزش‏ها، فشار گروه‏ها در رسانه‏های گروهی مقاومت کنند و از آسیب‏های ناشی از آن در امان بماند.
۴- توانایی تفکر نقادانه: این نوع تفکر، توانایی تحلیل اطلاعات و تجارب است وآموزش آن فرد را قادر می‏سازد تا در برخوردبا ارزش‏ها، فشار گروه و رسانه‏های گروهی مقاومت کند و از آسیب‏های ناشی از آنان در امان بماند.
۵- توانایی ارتباط مؤثر: این توانایی به فرد کمک می‏کند که بتواند کلامی یا غیر کلامی و مناسب با فرهنگ، جامعه و موقعیت خود را بیان نماید، بدین معنی که فرد بتواند نظریه‏ها، عقاید، خواسته‏ها، نیازها و هیجان‏های خود را ابراز و به هنگام نیاز بتواند درخواست کمک و راهنمایی کند
۶- توانایی روابط بین فردی: این توانایی به ایجاد روابط بین فردی مثبت و مؤثر خود با انسان‏های دیگر کمک کند. یکی از این موارد، توانایی ایجاد و ابقای روابط دوستانه است که در سلامت روانی و اجتماعی، روابط گرم خانوادگی به عنوان یک منبع مهم حمایت اجتماعی و قطع روابط ناسالم نقش بسیار مهمی دارد.
۷-توانایی خودآگاهی: خودآگاهی توانایی شناخت خود،آگاهی از خصوصیات، نقاط ضعف و قدرت، خواسته‏ها و ترسها است. رشد خودآگاهی به فرد کمک می‏کند، دریابد تحت استرس قرار دارد یا نه و این معمولاً پیش شرط و شرط ضروری روابط اجتماعی و روابط بین فردی مؤثر و همدلانه است.
۸- توانایی همدلی: همدلی یعنی فرد بتواند زندگی دیگران را حتی وقتی با آنها بسیار متفاوت است، بپذیرد و به آنها احترام بگذارد. همدلی، روابط اجتماعی را بهبود می‏بخشد و به ایجاد رفتارهای حمایت کننده و پذیرنده نسبت به انسان‏های دیگر منجر می‏شود.
۹- توانایی مقابله با هیجان: این توانایی فرد را قادر می‏سازد تا هیجانها را در خود و دیگران تشخیص دهد. نحوه¬ی تأثیر هیجان¬ها بر رفتار را بداند و بتواند واکنش مناسبی به هیجانهای مختلف نشان دهد. اگر با حالات هیجانی، مانند غم، خشم یا اضطراب درست برخورد نشود، این هیجانها تأثیر مستقیم بر سلامت جسمی و روانی خواهند گذاشت.
۱۰- توانایی مقابله با استرس: این توانایی شامل شناخت استرس‏های مختلف زندگی و تأثیر آن بر فرد است. شناسایی منابع استرس و نحوه¬ی تأثیرگذاری آن بر انسان فرد را قادر می‏سازد تا با اعمال و موضع‏گیری‏های خود، فشار و استرس را کاهش دهد. نوری قاسم¬آبادی و محمد خانی؛(۱۳۷۹)

فهرست

۱-۲- مقدمه. ۱

۲-۲- تاریخچه آموزش مهارتهای زندگی درجهان. ۲

۳-۲- تاریخچه آموزش مهارتهای زندگی در ایران. ۲

۵-۲-۱- مهارت عمومی، اصلی یا مشترک.. ۴

۵-۲-۲- مهارتهای خاص یا غیرمشترک.. ۴

۶-۲- کاربرد مهارتهای زندگی(ارتباط مؤثر و جرأتمندی) ۵

۷-۲- اهداف آموزش مهارتهای زندگی.. ۵

۸-۲- انواع مهارتهای زندگی.. ۶

۹-۲- نقش مهارتهای زندگی در ارتقای بهداشت روان. ۸

ارتباطات اجتماعی.. ۸

۱۰-۲- مهارت ارتباط مؤثر. ۸

۱۱-۲- تعریف ارتباط.. ۹

۱۲-۲- ضرورت و اهمیت ارتباطات.. ۹

۱۳-۲- اصول و مقررات ارتباطات بین فردی.. ۱۰

۱۴-۲- عناصراصلی ارتباط.. ۱۰

۱۵-۲- عوامل مؤثر در شروع ارتباط.. ۱۰

۱۶- ۲- موانع ارتباط مؤثر. ۱۱

۱۷- ۲- مهارت جرأتمندی.. ۱۱

۱۸-۲- قدرت ابراز وجود. ۱۲

۱۹-۲- اهمیت مهارت رفتار جرأتمندانه. ۱۴

۲۰- ۲- شیوه‏های آموزش مهارتهای زندگی.. ۱۵

۲۱-۲- اجرای برنامه‌ی آموزش مهارتهای زندگی.. ۱۷

آثار میان مدت.. ۱۷

– بهبود حضور در  دانشگاه. ۱۷

۲۲-۲- سازگاری و ناسازگاری.. ۱۷

۲۳-۲- تعاریف در حیطه سازگاری اجتماعی.. ۱۸

۲۴-۲- تحلیل فرایند سازگاری اجتماعی.. ۲۱

۲۵-۲- علائم بالینی اختلالات سازگاری.. ۲۱

۲۶-۲- انواع ناسازگاری.. ۲۲

۲۸-۲- ملاک و معیار سازگاری.. ۲۲

۲۹-۲- عوامل مؤثر برسازگاری اجتماعی.. ۲۳

۲۹-۲-۱- عوامل فردی.. ۲۳

۲۹-۲-۲- هوش… ۲۴

۲۹-۲-۳- عوامل خانوادگی.. ۲۴

۲۹-۲-۴- عوامل اجتماعی.. ۲۵

۲۹-۲-۵- رسانه های گروهی.. ۲۵

۲۹-۲-۶- گروه همسالان. ۲۵

۲۹-۲-۷- عوامل مذهبی و اخلاق. ۲۶

۳۰-۲- سازگاری با دانشگاه. ۲۶

۳۱-۲- مبانی نظری.. ۲۸

۳۱-۲-۱- نظریه های روانشناسی.. ۲۸

۳۱-۲-۱-۱- نظریه اریکسون. ۲۸

۳۱-۲-۱-۲- نظریه روان‏شناسی فردی آدلر. ۲۹

۳۱-۲-۱-۳- نظریه بین فردی سالیوان. ۳۰

۳۱-۲-۲- نظریه های جامعه شناسی.. ۳۱

۳۱-۲-۲-۱- نظریه ناهنجاری (دورکیم) ۳۲

۳۱-۲-۲-۲- نظریه ناهنجاری مرتون. ۳۲

۳۱-۲-۲-۳- نظریه کنش اجتماعی ماکس وبر. ۳۴

۳۱-۲-۳- نظریه های مددکاری اجتماعی.. ۳۴

۳۱-۲-۳-۱- نظریه توانمندسازی و مدافعه. ۳۴

۳۱-۲-۳-۲-نظریه سلامت اجتماعی کییز. ۳۵

۳۱-۲-۳-۳- نظریه مددکاری اجتماعی شناختی– رفتاری.. ۳۶

۳۱-۲-۳-۴- نظریه یادگیری اجتماعی.. ۳۶

۳۱-۲-۴- دیدگاه ها و مکاتب.. ۳۷

۳۱-۲-۴-۱- دیدگاه روان تحلیلی.. ۳۷

۳۱-۲-۴-۲- دیدگاه علوم رفتاری.. ۳۸

۳۱-۲-۴-۴- سازگاری اجتماعی در مکتب انسان‏گرایی.. ۳۹

۳۲-۲- پیشینهی پژوهش در خارج از کشور. ۳۹

۳۳-۲- پیشینهی داخل کشور. ۴۱

۳۴-۲- چارچوب نظری.. ۴۳

۳۵-۲- مدل نظری.. ۴۴

۳۶-۲- سئوالهای تحقیق.. ۴۵

۳۷-۲- فرضیه های اصلی پژوهش… ۴۵

۳۸-۲- فرضیه های فرعی پژوهش… ۴۵

 

 موضوعات :
علوم اجتماعی

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *