no-img
ام ای پدیا

دانلود سمینار هوش هیجانی


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود سمینار هوش هیجانی
doc
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۶
قیمت هر صفحه 90 تومان
تعداد صفحات: 50 صفحه
۴,۵۰۰ تومان
۴,۵۰۰ تومان – خرید

دانلود سمینار هوش هیجانی


دانلود سمینار هوش هیجانی

فرمت قابل ویرایش ورد word

تعداد صفحات: ۵۰ صفحه

خلاصه ای از فایل

تعریف هوش شناختی:

طی سالها مقاله های بسیاری درباره هوش تدوین شده است  و به طور مکرر به این نتیجه رسیده اند که نخستین نشان هوش توانایی ذهنی سطح بالا، مانند استدلال انتزاعی است.

از دید استنبرگ(۱۹۸۸) هوش سه وجه دارد:

  • اجزای عملکرد
  • اجزای کسب دانش
  • فرا اجزا

این نظریه از سه بخش زیر درست شده است که با یکدیگر در ارتباط متقابل اند :

فهرست

تعریف هوش شناختی: ۱

تعریف هیجان: ۳

تاریخچه ی هوش هیجانی. ۶

تعاریف هوش هیجانی: ۸

نشانه های ذهن هیجانی : ۱۰

پاسخی سریع اما سست بنیاد : ۱۰

مولفه های هوش هیجانی : ۱۱

مقایسه هوش هیجانی با هوش شناختی. ۱۱

هوش هیجانی به مفهوم روح زمان. ۱۴

هوش هیجانی و مفهوم شخصیت.. ۱۵

هوش هیجانی و مفهوم توانایی ذهنی. ۱۷

الگوها و مولفه های هوش هیجانی. ۱۸

دیدگاههای موجود در زمینه هوش هیجانی: ۱۸

الگوی ترکیبی هوش هیجانی گلمن و مولفه های آن. ۱۸

دانیل گلمن مولفه های هوش هیجانی را به شرح زیر بیان می کند: ۲۱

کارکرد های هوش هیجانی: ۲۲

هوش هیجانی و مولفه های آن از دیدگاه “بار-اون”. ۲۵

خرده مقیاس های هوش هیجانی بار – اون. ۲۷

الگوی توانایی مایر و سالووی.. ۳۱

مؤلفه های هوش هیجانی: ۳۲

کارکردهای هوش هیجانی. ۳۷

عوامل مؤثر بر هوش هیجانی. ۴۰

آموزش هوش هیجانی. ۴۲

دیدگاه های مایر- سالووی در آموزش هوش هیجانی. ۴۲

اکتساب هوش هیجانی. ۴۳

وارد نمودن هوش هیجانی در برنامه های معمول یا استاندارد: ۴۴

بخش سوم-پیشینه پژوهشی: ۴۴

الف-پژوهشهای خارجی: ۴۴

ب-پژوهشهای داخلی: ۴۸موضوعات :
علوم تربیتی

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *