no-img
ام ای پدیا

دانلود سمینار پدیده روانگرایی و روش های مختلف بررسی آن


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود سمینار پدیده روانگرایی و روش های مختلف بررسی آن
doc
اسفند ۱۷, ۱۳۹۵
هر صفحه 100 تومان
تعداد صفحات: 25 صفحه
۲,۵۰۰ تومان
۲,۵۰۰ تومان – خرید

دانلود سمینار پدیده روانگرایی و روش های مختلف بررسی آن


دانلود سمینار پدیده روانگرایی و روشهای مختلف بررسی آن

 فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۲۵ صفحه

 خلاصه ای از فایل

مکانیزم روانگرایی

در خاک­های ماسه­ای، قبل از وقوع زلزله ذرات خاک در تماس با یکدیگر قرار دارند (شکل ۲-۱-الف). این امر موجب می­شود که مقاومت برشی خاک، τ، پایداری سازه­ای که در سطح زمین قرار دارد را تامین نماید. نهشته­[۱]های ماسه­ای نسبتا سست ریزدانه که در زیر سفره آب زیرزمینی قرار گرفته­اند، هنگامی که تحت اثر بارهای لرزه­ای قرار ­گیرند تمایل به کاهش حجم پیدا می­کنند. در صورتیکه زمان کافی جهت خروج آب منفذی از بین دانه­های خاک موجود باشد، خاک حالت متراکم­تری گرفته و مقداری آب از آن خارج می­گردد. با توجه به اینکه در حین زلزله و بارگذاری­های سریع زمان کافی جهت زهکشی وجود ندارد، در اثر تمایل به تراکم فشار آب منفذی، u، افزایش می­یابد. با تداوم ارتعاش، بر میزان فشار آب به تدریج افزوده شده و به مقدار تنش کل سربار، σ، نزدیک می­شود.

[۱] deposit

فهرست

۲-۱-پدیده روانگرایی   ۳

۲-۲-مکانیزم روانگرایی   ۳

۲-۳- آسیبهای ناشی از روانگرایی خاکها ۴

۲-۳-۱-آسیبهای سطحی.. ۴

۲-۳-۲- آسیبهای ناشی از روانگرایی بر سازههای زیرزمینی.. ۵

۲-۳-۲-۱- انواع خرابیهای سازههای زیرزمینی در اثر وقوع روانگرایی.. ۶

۲-۴- روشهای مختلف ارزیابی پتانسیل روانگرایی در یک عمق معین از نهشتههای خاکی   ۱۰

۲-۴-۱- روشهای آزمایشگاهی موجود برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی.. ۱۰

۲-۴-۲- روابط تجربی موجود برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی.. ۱۳

۲-۴-۲-۱- روابط تجربی بر مبنای دادههای حاصل از آزمون نفوذ استاندارد. ۱۴

۲-۴-۲-۱-۳- روش ایواساکی و همکاران (۱۹۷۸) ۲۱

۲-۴-۲-۲- روابط تجربی بر مبنای دادههای حاصل از آزمون نفوذ مخروط.. ۲۲

۲-۴-۲-۲-۱- آزمون نفوذ مخروط.. ۲۳

۲-۴-۲-۳- روابط بر مبنای سرعت موج برشی.. ۲۴

۲-۴-۲-۴- مقایسه دقت پیشبینی روابط تجربی.. ۲۴

 موضوعات :
مهندسی معدن

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *