no-img
ام ای پدیا

دانلود سمینار پهنه بندی لرزه ای


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود سمینار پهنه بندی لرزه ای
امتیاز 5.00 ( 1 رای )
doc
اردیبهشت ۱, ۱۳۹۶
هر صفحه 92 تومان
تعداد صفحات: 49 صفحه
۴,۵۰۰ تومان
۴,۵۰۰ تومان – خرید

دانلود سمینار پهنه بندی لرزه ای


دانلود سمینار پهنه بندی لرزه ای

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۴۹ صفحه

 خلاصه ای از فایل

انواع روابط کاهندگی

شکل واقعی توابع کاهندگی بستگی به روشی دارد که این توابع از آن مشتق شده اند وبا تئوری که براساس آن شکل گرفته اند. به طور کلی بیشتر عبارت به دو صورت متفاوت هستند .در حالی که نام های متعددی برای این دو گروه استفاده می شود،که به صورت تجربی و نظری می باشد.

تمایز میان تجربی و نظری به شرح زیر است. روابط نوع تجربی به طور معمول با استفاده از روش تجزیه و تحلیل رگرسیونی داده های زلزله های مشاهده شده و گزارش شده به دست آمده اند. از سوی دیگر، عبارت نظری به طور مستقیم در جهت مدل سازی فیزیک زمین لرزه ها و مکانیزم های مرتبط با استفاده از ثاب هایی که به صورت تجربی حاصل شده اند تلاش می کنند.

در بعضی موارد تمایز اینکه آیا عبارت تجربی یا نظری است  دشوار است. با دور شدن از مرکز زمین لرزه، جنبش زمین با شدت کمتری احساس می شود و این مطلب نشان دهنده میرائی جنبش زمین می باشد. میزان این میرائی به عوامل مختلفی از جمله شرایط زمین شناسی و نوع حرکت گسل ربط دارد.

بنابراین میزان این میرائی در مناطق مختلف متفاوت می باشد و در نقاط مختلف دنیا مطالعات گسترده ای توسط محققان انجام شده و روابطی به نام روابط کاهندگی ارائه شده است این روابط عموما بر حسب بزرگا M و فاصله کانونی R می باشند. بحث زیر در خصوص روابط کاهندگی تجربی، محدود به آنهایی است که از طریق تجزیه و تحلیل های رگرسیونی مشتق شده اند و اکثر آنها دارای ساختاری به صورت زیر هستند:

 ۱- مقادیر ماکزیمم پارامترهای حرکت نیرومند تقریبا دارای توزیع نرمال لگاریتمی هستند (یعنی لگاریتم پارامتر ها دارای تزیع نرمال هستند) در نتیجه پردازش داده ها به جای انجام بر روی Y بر روی لگاریتم Y انجام می شود که Y پارامتر مورد نظر حرکت زمین می باشد و بعنوان مثال عبارتست از:

فهرست

پهنه بندی لرزه ای : ۱

بررسی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش ها ۲

اولویت بندی عوامل موثر. ۲

تهیه نقشه پراکنش زمین لغزش ها ۳

تهیه نقشه های عوامل موثر. ۳

روش های پهنه بندی لرزه ای.. ۳

پهنه بندی لرزه ای به روش تعیینی (Deterministic Approach): ۴

داده های قرن بیستم. ۵

داده های تاریخی.. ۵

محاسبه بزرگای پتانسیل چشمه از طریق روابط ارائه شده که براساس طول موثر گسل می باشد. ۵

شناسائی چشمه های لرزه زا ۷

تعیین زمین لرزه کنترلی برای پارامترهای جنبش زمین.. ۸

انتخاب روابط کاهندگی برای پارامترهای جنبش زمین.. ۱۰

محاسبه پارامترهای طراحی جنبش زمین.. ۲۲

پهنه بندی لرزه ای به روش احتمالاتی (Probabilistic Approach): ۲۲

شناسایی منابع لرزه ای و بررسی لرزه خیزی منطقه. ۲۳

محاسبه رابطه بین فراوانی زلزله ها و بزرگای آنها ( توزیع بزرگا و محاسبه متوسط میزان رخ داد زمین لرزه ها)، محاسبه چگالی و توزیع احتمال. ۲۳

انتخاب رابطه کاهندگی  (تخمین حرکت زمین ) ۲۴

محاسبه و بدست آوردن منحنی خطر لرزه ای سایت مورد نظر. ۲۴

فرضیات در روش PSHA… ۲۵

نقشه های خطر زلزله. ۲۶

برآورد خطر زمین لرزه به روش احتمالاتی تصحیح شده. ۲۷

تعیین سرچشمه های لرزه زا ۲۹

عدم قطعیت فاصله ای.. ۲۹

عدم قطعیت در اندازه. ۳۱

تعیین پارامترهای لرزهخیزی.. ۳۲

انواع مختلف بزرگاهای زلزله. ۳۲

۲-                بزرگای سطحی (). ۳۳

۳-                بزرگای موج حجمی (). ۳۳

۴-                بزرگای گشتاوری (). ۳۳

یکنواخت سازی فهرست نامه زمین لرزه ها ۳۳

ضریب لرزه خیزی.. ۳۴

خط برازش گوتنبرگ ریشتر(آمار مناسب) :(Gutenberg – Richter b – line). ۳۴

روش تخمین بزرگترین احتمال (MLE) (آمار کم)( روش kijko sellevol,1992 ) ۳۵

روش  Kijko  (آمار کم) ۳۶

تخمین β به روش کیجکو:( آهنگ لرزه خیزی) ۳۷

تخمین  (آهنگ رویداد سالیانه برای بزرگای سطحی) ۳۹

تخمین  )حداکثر بزرگای قابل انتظار از نظرآماری) ۴۰

پارامتر های لرزه خیزی در چشمه های بالقوه زمینلرزه. ۴۰

نرخ رویداد متوسط سالانه زمینلرزه ها در چشمه های بالقوه زمینلرزه. ۴۱

تابع توزیع احتمال زمین لرزه ها: ۴۱

محاسبه پارامتر لرزه خیزی v یا میزان متوسط رخ داد زمین لرزه. ۴۲

دوره بازگشت، احتمال سالیانه وقوع و عدم وقوع زلزله. ۴۳

مفهوم ریسک وقوع زلزله. ۴۴

تابع توزیع فضایی.. ۴۵

عوامل کنترل کننده موثر. ۴۵

میزان اطمینان از چشمه بالقوه زمینلرزه تعیین شده: ۴۵

جایگاه تکنونیکی چشمه بالقوه زمینلرزه: ۴۵

عناصر ساختاری: ۴۶

خصوصیات فعالیت لرزه ای: ۴۶

 موضوعات :
زلزله

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *