no-img
ام ای پدیا

دانلود سمینار ژئوشيمي


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود سمینار ژئوشیمی
doc
اسفند ۱۷, ۱۳۹۵
هر صفحه 98 تومان
تعداد صفحات: 51 صفحه
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود سمینار ژئوشیمی


دانلود سمینار ژئوشیمی

 فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۵۱ صفحه

 خلاصه ای از فایل

تاریخچه ژئوشیمی

ژئوشیمی استفاده از ابزار شیمی، برای حل مسایل زمین شناسی است، بطوریکه از شیمی برای پی بردن به مواد زمین و طرز کارکرد آنها استفاده می شود. کلمه ژئوشیمی اولین بار توسط ژئوشیمیست سوئیسی چونبین[۱] در سال ۱۸۳۸ مورد استفاده قرار گرفت [۶۳].

با گذشت زمان در دهه های اخیر نهشته های کانساری پرعیار که به راحتی مورد اکتشاف قرار می گرفتند رو به پایان گذاشته اند و نهشته های کانساری با عیار کم، اقتصادی گردیده اند. از نظر علمی اکتشاف این نهشته ها بسیار مشکل بوده، بویژه اگر با خاک و مواد آبرفتی و غیره پوشیده شده باشند. در چنین مواردی است که استفاده از ژئوشیمی اکتشافی می تواند مؤثر وقابل اتکا باشد. در واقع ژئوشیمی اکتشافی بیشتر برای کشف نهشته های پنهان و با عیار نسبتاً کم تا متوسط  مناسب تر  است [۱۴].

 بر طبق نظر “بویل”[۲]حداقل در قرون ۸ و ۹ میلادی چینی ها مشاهده کرده بودند که گونه های خاصی از گیاهان در نزدیکی نهشته های نقره، طلا، مس و قلع می رویند و آنها از اهمیت اکتشافی این ارتباط بین گیاه و نهشته های فلزی نیز مطلع بوده اند. علاوه بر اینکه آنها از تمرکز بعضی از فلزات در بعضی گیاهان نیز آگاهی داشته اند.

از قرن هفدهم گزارشات مربوط به کاربرد روش های شیمیایی در اکتشافات به طور فزاینده ای در نوشته ها دیده می شود و به ویژه با شروع قرن بیستم این افزایش به طور چشمگیری نمایان می گردد

فهرست

۷-۱) تاریخچه ژئوشیمی.. ۱

۷-۲) اکتشاف ژئوشیمیایی محدوده آنومالی ۱، ناریگان. ۲

۷-۳) نمونه برداری.. ۴

۷-۴) آنالیز نمونه ها ۷

۷-۵) پردازش داده های ژئوشیمیایی.. ۷

۷-۶) پارامتر های آماری مرتبط با مطالعات ژئوشیمیایی.. ۷

۷-۶-۱) توابع توزیع احتمال. ۷

۷-۶-۲) توزیع نرمال. ۸

۷-۶-۳) توزیع لاگ نرمال. ۸

۷-۶-۴) میانگین.. ۸

۷-۶-۵) پراش… ۹

۷-۶-۶) انحراف معیار. ۹

۷-۶-۷) چولگی.. ۹

۷-۶-۸) کشیدگی.. ۱۰

۷-۷) بررسی پارامتر ها و نمودار توزیع فراوانی داده های خام ژئوشیمی عنصر اورانیوم. ۱۱

۷-۸) بررسی پارامتر ها و نمودار توزیع فراوانی داده های خام ژئوشیمی عنصر توریوم. ۱۲

۷-۹) تعیین نمونه های خارج از ردیف و حذف آن از داده ها ۱۳

۷-۱۰) بررسی نمونه های احتمالی خارج از ردیف داده های محدود. ۱۷

-۱۰-۱) معیار چاونا ۱۹

۷-۱۰-۲) روش دورفل.. ۱۹

۷-۱۱) تعیین داده های نرمال ونرمال سازی داده های خام غیر نرمال. ۲۱

۷-۱۱-۱) روش های نرمال سازی.. ۲۲

۷-۱۱-۱-۱) تبدیل لگاریتمی.. ۲۲

۷-۱۱-۱-۲) تبدیل لگاریتمی سه پارامتره. ۲۴

۷-۱۲) برآورد مقدار زمینه، حد آستانه ای و آنومالی.. ۲۵

۷-۱۳) جداسازی آنومالی براساس حاصلضرب P.N.. 29

۷-۱۴) رسم نقشه های ژئوشیمیایی عناصر. ۳۰

نقشه نمادی.. ۳۱

نقشه کنتوری.. ۳۱

نقشه چند عنصری.. ۳۱

نقشه رنگی.. ۳۲

۷-۱۴-۱) نقشه ژئوشیمیایی عنصر اورانیوم. ۳۲

۷-۱۴-۲) نقشه ژئوشیمیایی عنصر توریوم. ۳۲

۷-۱۵) ضرائب همبستگی.. ۳۵

۷-۱۵-۱) ضریب همبستگی پیرسون. ۳۶

۷-۱۵-۲) ضریب همبستگی اسپیرمن.. ۳۶

۷-۱۶) تجزیه وتحلیل خوشه ای.. ۴۱

۷-۱۶-۱) تفسیر نمودار خوشه ای عناصر اصلی.. ۴۱

۷-۱۶-۲) تفسیر نمودار خوشه ای عناصر فرعی.. ۴۴

۷-۱۶-۳) تفسیر نمودارهای خوشه ای  کلّیه عناصر بدست آمده از آنالیز نمونه ها ۴۶

۸-۱) نتیجه گیری.. ۴۹

 موضوعات :
مهندسی معدن

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *