no-img
ام ای پدیا

دانلود سمینار کیفیت زندگی


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود سمینار کیفیت زندگی
doc
فروردین ۲۳, ۱۳۹۶
هر صفحه 64 تومان
تعداد صفحات: 55 صفحه
۳,۵۰۰ تومان
۳,۵۰۰ تومان – خرید

دانلود سمینار کیفیت زندگی


دانلود سمینار کیفیت زندگی

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۵۵ صفحه

 خلاصه ای از فایل

پیشینه خارجی

تمامی مطالعات کیفیت زندگی، در دو سرفصل «شاخص‌های عینی» و «شاخص‌های ذهنی» صورت می­گیرند. کیفیت زندگی، به عنوان وسعت نیازهای انسانی برآورده شده در ارتباط با ادراکاتی که فرد و گروه از بهزیستی ذهنی دارند، در نظر گرفته می­شود. نیازهای انسانی، نیازهایی برای امرار معاش، تولید مثل، بهزیستی، آزادی، مشارکت و ارتباطات هستند. بهزیستی ذهنی نیز به وسیله واکنش‌های افراد و گروه‌ها به سؤالاتی در مورد شادکامی و رضایت از زندگی تشخیص داده می­شود. ارتباط بین برآورده شدن نیازهای انسانی و رضایت ادراک شده از هر یک، می­تواند به وسیله ظرفیت روحی، زمینه فرهنگی، ارزش‌ها، اطلاعات، ارتباطات، تحصیلات و دوست داشتن تحت تأثیر قرار گیرد. علاوه بر این، ارتباط بین برآورده شدن نیازهای انسانی و بهزیستی ذهنی، به وسیله وزن‌هایی که افراد، گروه‌ها و فرهنگ‌ها به برآورده شدن هر یک از نیازهای انسانی نسبت به دیگر نیازها می­دهند، تحت تأثیر واقع می­شود.

از لحاظ تاریخی، اولین تلاش‌ها برای اندازه‌گیری کیفیت زندگی از جنبش شاخص‌های اجتماعی نشأت گرفته است(بیدرمن[۱]، ۱۹۷۴). به طور رسمی، اواخر دهه ۱۹۶۰، زمان آغاز جنبش شاخص‌های اجتماعی بود؛ سازمان بهداشت، آموزش و رفاه آمریکا، در سال ۱۹۶۹، دو مقاله در این زمینه منتشر کرد. بولاک و ساسی، در پژوهشی در اجتماعات روستایی غرب تگزاس به این نتیجه رسیدند که استفاده از کامپیوتر و اینترنت باعث  افزایش کیفیت زندگی در این مناطق شده است(بولوک[۲] و سوسی[۳]، ۲۰۰۴).

کیفیت زندگی را می­توان در سه سطح فرد، خانواده و جامعه اندازه‌گیری کرد. همچنین، کیفیت زندگی به واسطه شاخص‌های تکوینی و انعکاسی سنجیده می­شود (همان).

سنجش فردی کیفیت زندگی را می­توان به دو بعد تقسیم کرد؛ شاخص‌های فردی در مقابل   شاخص‌های گروهی و شاخص‌های انعکاسی در مقابل شاخص‌های تکوینی. به عبارت دیگر توصیف مقیاس‌ها به چهار گروه تقسیم می­شود:

– شاخص‌های ذهنی فردی؛

– شاخص‌های ذهنی گروهی؛

– شاخص‌های تکوینی فردی؛ و

– شاخص‌های تکوینی گروهی( سرگی[۴] و کرنول[۵]،۲۰۰۱).

شاخص‌های اجتماعی کیفیت زندگی بیشتر شامل شاخص‌های تک گزینه‌ای است. برای مثال، آیا شما از وضع زندگی خود راضی هستید؟ و شما پاسخ می­دهید خیلی موافقم، موافقم و غیره. این مقیاس انعکاسی است، چرا که خود مقیاس را برای رسم جهانی شاخص‌ها طراحی کرده‌اند. آرگیل کیفیت زندگی را با مفهوم تکوینی و سلامت فرد می­سنجد؛ یعنی سلامت فرد به خوشحالی، رضایت از زندگی، نبود بیکاری و فقدان ناهنجاری‌ها بستگی دارد.

فهرست

بخش اول: مرور پیشینیه پژوهشی.. ۱

پیشینه خارجی.. ۱

پیشینه داخلی.. ۷

بخش دوم: مبانی نظری تحقیق.. ۱۱

رویکردهای مختلف به مفهوم کیفیت زندگی.. ۱۱

رویکرد پزشکی.. ۱۳

تبیین های روان شناختی.. ۱۳

رویکرد کنش متقابل.. ۱۵

نظریه کنش اجتماعی پارسنز.. ۲۱

نظریه های مکتب تضاد.. ۲۳

مفهوم کیفیت زندگی از نگاه سایر نظریه‌پردازان.. ۲۴

ریف و سینگر.. ۲۴

فلاناگان.. ۲۵

کالمن.. ۲۶

گودمن.. ۲۶

نظریه زیمل.. ۲۷

تورشتاین وبلن.. ۲۹

ماکس وبر.. ۳۰

گافمن.. ۳۱

جورج هربرت مید.. ۳۲

آنتونی گیدنز.. ۳۳

پیربوردیو.. ۳۴

نظریه سرمایه فرهنگی بوردیو.. ۳۵

مصرف و سلیقه فرهنگی نخبه‌گرایانه.. ۳۵

نظریه‌ی بوردیو در مورد اوقات فراغت.. ۳۶

نظریه‌ی بوردیو درباره مصرف فرهنگی.. ۳۷

اعتماد اجتماعی.. ۳۸

بخش سوم :چارچوب نظری.. ۳۹

شاخص‌های کیفیت زندگی بر اساس نظریات مختلف.. ۳۹

متغیرهای عینی.. ۴۱

متغیرهای ذهنی.. ۴۵

 موضوعات :
علوم اجتماعی

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *