no-img
ام ای پدیا

دانلود پروژه استنباط بیزی برای پارامترهای توزیع دو جمله‌ای آمیخته


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود پروژه استنباط بیزی برای پارامترهای توزیع دو جمله‌ای آمیخته
doc
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۶
هر صفحه 102 تومان
تعداد صفحات: 34 صفحه
۳,۵۰۰ تومان
۳,۵۰۰ تومان – خرید

دانلود پروژه استنباط بیزی برای پارامترهای توزیع دو جمله‌ای آمیخته


دانلود پروژه استنباط بیزی برای پارامترهای توزیع دو جمله‌ای آمیخته

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۳۴ صفحه

 خلاصه ای از فایل

توزیع دوجمله‌ای آمیخته

    فرض کنید بازرسان تولید در یک کارخانه برای ارزیابی کیفیت تولید محصولات، یک نمونه تصادفی با حجم از خروجی کارخانه انتخاب می‌کنند و سپس هر کالا در این نمونه به طور مستقل  بارتوسط  بازرس ارزیابی می شود که در نتیجه آن کالا را مطلوب یا نامطلوب تشخیص می دهند. اگر احتمال خطای ارزیابی وجود داشته باشد،  را احتمال این که کالای مطلوب به اشتباه نامطلوب ارزیابی شود و  را احتمال این که کالای نامطلوب، مطلوب ارزیابی شده باشد، تعریف می‌کنیم. درعمل منطقی آن است که هر دو احتمال را حداکثر  در نظر بگیریم احتمال این که کالا خود واقعا مطلوب وقابل استفاده باشد، با  نشان می‌دهیم. (در واقع  را می‌توان نسبت کالاهای مطلوب در خروجی کارخانه تلقی نمود. )

   فرض کنید  متغیر تصادفی برنولی متناظر با امین ارزیابی برای  امین کالا باشد. به عنوان مثال  نشان دهنده ‌این است که سومین ارزیابی از دومین کالا آن را مطلوب تشخیص دهد. در این صورت تعداد ارزیابی‌هایی راکه برای کالای i ام به تشخیص مطلوب منجر شود،  با نشان می‌دهیم.

فهرست

فصل اول: مفاهیم و تعاریف اولیه. ۱

۱-۱ مقدمه. ۱

۱-۲ توزیع دوجمله‌ای آمیخته. ۱

۱-۶- برآورد بیز. ۴

۱-۷-توزیع پیشین و توزیع پسین.. ۵

۱-۸-برآوردگرهای بیز. ۶

۱-۹-معرفی نمونهگیری گیبس… ۷

فصل دوم: ۹

۲-۱- مقدمه. ۹

۲-۲– یک برآوردگر متفاوت برای پارامترهای آمیخته‌ای از دو توزیع دوجمله‌ای براساس نتایج روش اکثریت ساده(SM) ۱۰

۲۳– برآورد برای پارامتر و خصوصیات آن، وقتی که m به سمت بی نهایت میل می‌کند. ۱۱

۲-۴- برآورد برای پارامترهای  و  وقتی m به سمت بی نهایت میل می‌کند. ۱۴

۲-۵- برآوردیابی به روش گشتاورها (MM) ۱۷

فصل سوم: ۲۵

استنباط بیزی برای پارامترهای توزیع دو جمله‌ای آمیخته. ۲۵

۳-۱ مقدمه. ۲۵

۳-۲ مدل بیز برای توزیع دوجمله‌ای آمیخته: ۲۵

۳-۳ روشی برای محاسبه برآورد بیز پارامترها ۲۶

 موضوعات :
ریاضی

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *