no-img
ام ای پدیا

دانلود سمینار محیط متخلخل


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود سمینار محیط متخلخل
doc
اسفند ۱, ۱۳۹۵
هر صفحه 100 تومان
تعداد صفحات: 40 صفحه
۴,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود سمینار محیط متخلخل


دانلود سمینار محیط متخلخل

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۴۰ صفحه

 خلاصه ای از فایل

مقدمه

فرآیندهای انتقالی در محیط‌های متخلخل نقش بسیار مهمی در کاربردهای متنوع نظیر بهره‌برداری زمین‌گرمایی، اکتشاف نفت، عایق‌های حرارتی، طراحی مبدل‌های حرارتی، راکتورهای کاتالیزوری شیمیایی و غیره دارند. بیشتر مطالعه‌های اخیر، از قانون دارسی که تاثیرات گرانش را ناچیز می‌گیرد استفاده می‌کنند. قانون دارسی، سرعت میانگین حجمی را متناسب با گرادیان فشار در نظر می‌گیرد. برای در نظرگرفتن مسئله به صورت جامع‌تر، بایستی تاثیرات گرانش در انتقال حرارت جابجایی در سطح متخلخل در نظر گرفته شود. بطور کلی، ما فرآیند فتیله‌ای را به صورت فرآیند خودبه‌خودی که سیال لزج خیس‌شونده، جایگزین سیال کمتر خیس‌شونده می‌شود، تعریف می‌کنیم.

بعضی اوقات این فرآیند می تواند بوسیله‌ی نیروهای چسبندگی و بدون اعمال فشار خارجی انجام شوند، که در این حالت ما این فرآیند را به عنوان فرآیند خودبه‌خودی می شناسیم. همچنین با توجه به بحث‌های مذکور غیر امتزاج بودن دو سیال قابل دریافت است. بنابراین در این نوع مطالعه‌های تئوری و آزمایشگاهی موقعیت جبهه در حالت کلی مجهول است و باید به عنوان بخشی از مسئله تخمین زده شود.

رفتار جریان عبـوری از میـان محـیط متخلخـل بـه‌علـت ساختار منحصر به فـرد و اهمیـت کـاربرد آن در زمینـه‌هـای گوناگون مهندسی مکانیک، عمـران و آب شناسـی، مهندسـی شیمی و نفت، مدیریت حرارتی در خنک‌سـازی الکترونیکـی و بهبود عملکرد سیستمهای انتقال حرارت، بـرای مهندسـین و دانشمندان بسیار قابل توجـه اسـت. بـه‌همـین علـت تاکنون تحقیقات تحلیلی، عددی و تجربی بسیاری در بررسـی این پدیده پیچیده انجام گرفته است. جریان سیال در محـیط متخلخـــل بـــا ســـه مقیـــاس طـــولی مختلـــف، منفـــذی ( میکروسکوپی )، محلی (ماکروسکوپی) و میدانی مرتبط می‌باشد.

جریان و نفوذ سیال در محیط متخلخل را به عنوان پدیده فیتیله‌ای می شناسیم یعنی همان فرآیندی که در فیتیله یک چراغ نفتی اتفاق می‌افتد.

دینامیک پدیده فیتیله‌ای یک تکنیک شناخته‌شده برای محاسبه زوایای تماس بین محیط متخلخل و مایعات، محاسبه خواص سطوح و اندازه‌ی منفذهای محیط متخلخل می‌باشد. داده‌‌های فرآیند فیتیله‌ای به شکل نوری و بصری[۱] یا وزنی می‌باشد. یافتن و آنالیز داده‌های وزنی آسان است و وسایل اندازه‌گیری مناسب آن در بازار یافت می‌شود. از طرف دیگر، داده‌های بصری اطلاعاتی که توسط داده‌های وزنی قابل حصول نیست را فراهم می‌کند. مشاهده بصری پدیده فیتیله‌ای، میزان همگنی مواد مرتبط با ساختار منافذ و خصوصیات سطوح متخلخل را مشخص می‌کند. این اطلاعات می‌توانند برای کاربردهای متنوعی چون ریسندگی و نساجی، سیستم‌های غذایی متخلخل و پودرها استفاده شوند. متاسفانه در حال حاضر هیچ نوع وسیله تجاری که داده‌های بصری پدیده فیتیله‌ای را آنالیز کند، وجود ندارد.

 رفتار دینامیکی قطره آن به هنگام برخورد با یک سطح متخلخل تحت تأثیر تعدادی از نیرو ها از قبیل نیروی اینرسی ناشی از انرژی جنبشی قطره، نیروی لزجت در اثر گرانروی سیال، نیروی کشش سطحی و نیز شکل سطح و شرایط خیس شدگی آن قرار می گیرد. این نیروها تابعی از مجموعه اعداد بی بعد عدد رینولدز Re ، عدد وبر We و نسبتهای چگالی و لزجت می باشند.

کارهای آزمایشگاهی و عملی انجام شده در زمینه‌ی حاضر بسیار وسیع و گسترده می باشد از اینرو ما بر روی مطالعه تئوری انتقال حرارت و پدیده فیتیله‌ای محیط متخلخل که تاثیرات گرانش را نیز به همراه دارد، تمرکز می‌کنیم.

[۱] Optical

فهرست

مقدمه. ۱

  1. محیط متخلخل.. ۳

۱٫۲ مقدمه. ۳

۲٫۲ کاربرد محیط متخلخل در صنعت.. ۳

۳٫۲ روش‌های اندازه‌گیری میزان تخلخل و سطوح موثر. ۷

۱٫۳٫۲ مفهوم تخلخل.. ۷

۲٫۳٫۲ اندازه‌گیری تخلخل: ۱۰

۳٫۳٫۲  روش‌های اندازه‌گیری مبتنی بر تصویر: ۱۱

۴٫۳٫۲ روش‌های اندازه‌گیری مبتنی بر پراش: ۱۲

۵٫۳٫۲  تخلخل سنجی جیوه‌ای: ۱۲

۶٫۳٫۲ روش‌های مبتنی بر جذب: ۱۳

۴٫۲ مدلسازی ریاضی فرآیندهای انتقالی در محیط متخلخل.. ۱۴

۱٫۴٫۲ مدل سلولی.. ۱۴

۲٫۴٫۲ مدل احتمالی.. ۱۶

  1. دینامیک جریان سیال در محیط متخلخل.. ۱۸

۱٫۳ مقدمه. ۱۸

۲٫۳ سرعت نفوذی و معادله پیوستگی.. ۱۸

۳٫۳ معادله مومنتوم: قانون دارسی.. ۱۹

۱٫۳٫۳ قانون دارسی: نفوذپذیری.. ۱۹

۴٫۳ توسعه قانون دارسی.. ۲۱

۱٫۴٫۳ شتاب و تاثیرات اینرسی دیگر. ۲۱

۲٫۴٫۳ معادله برینکمن.. ۲۲

  1. انتقال حرارت در محیط متخلخل.. ۲۳

۱٫۴ معادله انرژی: یک نمونه ساده. ۲۳

۲٫۴ معادله انرژی: توسعه برای حالت‌های پیچیده. ۲۵

۱٫۲٫۴ رسانش حرارتی کل یک محیط متخلخل.. ۲۵

۲٫۲٫۴ تاثیرات تغییر فشار ، اتلاف حرارتی، و نبود تعادل حرارتی محلی.. ۲۶

  1. کارهای پیشین.. ۲۸
  2. منابع. ۳۵

 

 مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *