no-img

ام ای پدیا

مطالب

موضوع : حقوق
DOC
دانلود تحقیق در مورد آثارضمانت اجرا ،جبران خسارت تدلیس
۲,۵۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد آثارضمانت اجرا ،جبران خسارت تدلیس


دانلود تحقیق در مورد آثارضمانت اجرا ،جبران خسارت تدلیس فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 22 صفحه  خلاصه ای از فایل عقد غیرنافذ که فقها آن را «عقد موقوف» می نامند مثلاً عقد فضولی و عقد مکره را عقد موقوف نامیده اند عقد غیرنافذ از اقسام عقد صحیح است در این قسم از عقود، نقص جزئی وجود دارد که باعث توقف عقد از تأثیر و مانع بروز آثار حقوقی می شود مثلاً مالک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / مهر / ۱۳۹۶   بازدید : 2    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد تدلیس
۳,۵۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد تدلیس


دانلود تحقیق در مورد تدلیس فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 34 صفحه  خلاصه ای از فایل با توجه به تلفیق اظهارات هر دو نویسنده باید پذیرفت که اراده اشخاص، در بروز وقایع حقوقی مدخلیتی ندارد بلکه حدوث آن مطابق قانون می باشد مثل ضمان قهری و تولد و مرگ. اما عمل حقوقی بواسط اعلان اراده اشخاص حقیقی بوجود می آید . به عبارتی دیگر قصد انشاء در واقعه حقوقی تأثیر ندارد ولی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / مهر / ۱۳۹۶   بازدید : 3    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد عناصر و احکام تدلیس و انواع آن
۳,۵۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد عناصر و احکام تدلیس و انواع آن


دانلود تحقیق در مورد عناصر و احکام تدلیس و انواع آن فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 33 صفحه  خلاصه ای از فایل در این جا این نکته مورد بررسی قرار می گیرد که آیا یکی از شرایط تحقق تدلیس، انجام عملیات فریبنده از سوی یکی از طرفین عقد می باشد یا این که انتساب اعمال فریبنده به طرف قرارداد لزومی ندارد و هر عملی که باعث فریب خوردگی یک طرف شود تدلیس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / مهر / ۱۳۹۶   بازدید : 3    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد بررسی اسید پاشی در حقوق کیفری ایران
۲,۵۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد بررسی اسید پاشی در حقوق کیفری ایران


دانلود تحقیق در مورد بررسی اسید پاشی در حقوق کیفری ایران فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 23 صفحه  خلاصه ای از فایل جرم پدیده ای دائمی، عمومی و فراگیر و مظهر زندگی جمعی و ناشی از فعل یا ترک فعل انسانی است که به آن جامعه تعلق دارد. به گونه ای که نمی توان جامعه ای را یافت که از پیامدها و تبعات آن در امان باشد. این عارضه اجتماعی اختصاص به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۹ / مهر / ۱۳۹۶   بازدید : 5    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد بررسی عناصر جرم اسید پاشی
۴,۰۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد بررسی عناصر جرم اسید پاشی


دانلود تحقیق در مورد بررسی عناصر جرم اسید پاشی فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: صفحه  خلاصه ای از فایل منظور از این شرط، آن است که در جرم اسیدپاشی قربانی جرم باید شخص دیگری غیر از مرتکب جرم باشد. ریختن اسید بر اعضاء و جوارح خود، در صورت بروز فوت و سایر صدمات جسمانی اگرچه از لحاظ شرعی گناه بزرگی است، لیکن از نظر قوانین کیفری ایران جز در موارد خاص جرم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۹ / مهر / ۱۳۹۶   بازدید : 4    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد مجازات اسیدپاشی
۲,۵۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد مجازات اسیدپاشی


دانلود تحقیق در مورد مجازات اسیدپاشی فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 22 صفحه  خلاصه ای از فایل         وقتی به موضوع قصاص در اسلام می نگریم درمی یابیم که خداوند حتی نسبت به خود انسان برای او دلسوزتر است زیرا اگر این حکم الهی نبود هر جنایتی ازادانه انجام می شد و قوانین خود ساخته  بشری ظلم در حق دیگری را ازاد می کردند. قصاص علاوه بر حیات مانع از متجری شدن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۹ / مهر / ۱۳۹۶   بازدید : 4    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد نکاح با اتباع بیگانه
۲,۵۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد نکاح با اتباع بیگانه


دانلود تحقیق در مورد نکاح با اتباع بیگانه فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 23 صفحه  خلاصه ای از فایل کسی که دارای تابعيت کشور معین است به او تابع یا تبعه گفته می شود. این اصطلاح در مقابل «اجنبی» و بیگانه استعمال می شود. اتباع یک کشور به اشخاصی گفته می شود که می توانند از همه حقوق در یک کشور بهره مند شوند و اصل بر تساوی آنان در برخورداری از [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / مهر / ۱۳۹۶   بازدید : 7    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد شرایط ازدواج با بیگانه
۴,۰۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد شرایط ازدواج با بیگانه


دانلود تحقیق در مورد شرایط ازدواج با بیگانه فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات:39 صفحه  خلاصه ای از فایل قانون مدنی نیستند. سوال: ازدواج طبق مقررات کاتولیک در سال 1928 بین مرد تبعه بیگانه که دارای مذهب کاتولیک است با یک نفر زن ایرانی که دارای مذهب ارتدکس می باشد در ایران صورت گرفته است، طبق مقررات دولت متبوع مرد چنین ازدواجی معتبر نیست و ازدواج در ایران یا کشور متبوع مرد به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / مهر / ۱۳۹۶   بازدید : 8    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد تابعیت و تعارض قوانین در ازدواج با بیگانه
۴,۰۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد تابعیت و تعارض قوانین در ازدواج با بیگانه


دانلود تحقیق در مورد تابعيت و تعارض قوانین در ازدواج با بیگانه فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 39 صفحه  خلاصه ای از فایل این علما معتقدند وقتی زن، شوهر اختیار می کند به طور ضمني تابعيت او را می پذیرد و در این مورد یک ارادۀ فرضی یا یک صورت خیالی از اراده موجود است. پاسخی که در برابر این استدلال داده می شود این است که دکترین جدید مفهوم اراده فرضی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / مهر / ۱۳۹۶   بازدید : 6    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد آثار ازدواج با تبعه بیگانه
۳,۰۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد آثار ازدواج با تبعه بیگانه


دانلود تحقیق در مورد آثار ازدواج با تبعه بیگانه فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 28 صفحه  خلاصه ای از فایل همانطور که مشاهده می شود در بند 4 ماده مذکور بدون تفاوت بین پدر و مادر، تولد یکی از آنها در ایران شرط تحقق روش خاک در مورد طفل متولد از آنها در ایران قرار داده شده است. از اين رو اگر پدر خارجی در ایران متولد شده باشد و طفل نیز [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / مهر / ۱۳۹۶   بازدید : 4    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی
۳,۵۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی


دانلود تحقیق در مورد اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 34 صفحه  خلاصه ای از فایل اما نظر دیگری نیز وجود دارد که چون رأی داور به خودی خود قدرت اجرایی ندارد و برخلاف رأی دادگاه، که مقام اجرا کننده هیچ اختیاری در کنترل و بررسی صحت رأی مورد اجرا ندارد و فقط باید دستور اجرا صادر نماید، دستور دادگاه است که به آن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۳ / مهر / ۱۳۹۶   بازدید : 6    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶
۲,۵۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶


دانلود تحقیق در مورد اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376 فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 25  صفحه  خلاصه ای از فایل       داوری براساس توافق طرفین بنا شده است، زمانی این توافق معتبر است که طرفین دارای اهلیت برای چنین امری بوده باشند. با توجه به متن ماده روشن می‌شود که برای بی‌اعتباری رأی مورد نظر لازم نیست که هر دو طرف فاقد اهلیت باشند بلکه عدم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۳ / مهر / ۱۳۹۶   بازدید : 4    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد اقسام رأی داوری
۱,۰۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد اقسام رأی داوری


دانلود تحقیق در مورد اقسام رأی داوری فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: صفحه  خلاصه ای از فایل با توجه به این که قانون ایران در مورد صدور رأی جزئی در مورد داوری، ساکت است، ابتدا باید به موافقت‌نامه‌‌ی طرفین رجوع نمود و بر طبق توافق طرفین عمل نمود. چنانچه طرفین نیز در این مورد سکوت کرده باشند به نظر می‌رسد داوران منعی در مورد صدور رأی جزئی ندارند، زیرا به نظر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۳ / مهر / ۱۳۹۶   بازدید : 6    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری
۱,۰۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری


دانلود تحقیق در مورد مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 7 صفحه  خلاصه ای از فایل        رأی در لغت به معنای اندیشه، فکر، عقل، عقیده و تدبیر است (عمید، 1389: 563). تعریفی از رأی که موجب قبول همگان باشد وجود ندارد. قانونگذار ایران نه در قانون آیین دادرسی مدنی و نه در قانون داوری تجاری بین‌المللی تعریفی رأی ارائه نکرده است. قوانین دیگر و همچنین اسناد بین‌المللی نیز [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۳ / مهر / ۱۳۹۶   بازدید : 7    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد پاسخهای کیفری جاسوسی در فضای مجازی
۳,۱۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد پاسخهای کیفری جاسوسی در فضای مجازی


دانلود تحقیق در مورد پاسخهای کیفری جاسوسی در فضای مجازی فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 31  صفحه  خلاصه ای از فایل در گذشته گفتیم اختراع کامپیوتر و پس از آن دستیابی انسان به فضای سایبر سبب تغییراتی عظیم در زندگی ما از جهات گوناگون شده است. بیشتر جرائم در گذشته محدود به زمان و مکان معینی بودند و بیشتر مجرمین، بزه دیدگان و جرائم به راحتی قابل شناسایی بودند و از ماهیت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۲ / مهر / ۱۳۹۶   بازدید : 6    نویسنده : arezoo