no-img
ام ای پدیا

علوم پایه


ام ای پدیا

مطالب

موضوع : علوم پایه
DOC
دانلود تحقیق در مورد پراکندگی رامان در فیبرهای نوری
۱,۰۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد پراکندگی رامان در فیبرهای نوری


دانلود تحقیق در مورد پراکندگی رامان در فیبرهای نوری فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 10 صفحه  خلاصه ای از فایل پراکندگی خود به خود رامان تابش مولفه استوکس را در بازه درون فرکانسی طیف بهره رامان تولید می کند. بعد از طی مسافتی کوتاه از فیبر، این سیگنال های ضعیف با ضرایب بهره مناسب به خاطر اضافه شدن تابش های خود به خودی و جمع شدن آن ها با یکدیگر، تقویت می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / بهم / ۱۳۹۶   بازدید : 725    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد حل معادلا ت مربوط به لیزرهای فیبری آبشاری رامان به روش تحلیلی
۲,۰۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد حل معادلا ت مربوط به لیزرهای فیبری آبشاری رامان به روش تحلیلی


دانلود تحقیق در مورد حل معادلا ت مربوط به لیزرهای فیبری آبشاری رامانبه روش تحلیلی فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 18 صفحه  خلاصه ای از فایل  با استفاده از این الگوریتم می توان به جوابی برای دستگاه معادلات دیفرانسیل غیر خطی مربوط به توان موج های لیزر(موج ورودی و مولفه های استوکس) دست یافت. در قسمت قبل بعد از اعمال تغییر متغیر، دستگاه معادلات را با اعمال تقریب و بازه بازه کردن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / بهم / ۱۳۹۶   بازدید : 336    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد حل معادلا ت مربوط به لیزرهای فیبری آبشاری رامان
۲,۰۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد حل معادلا ت مربوط به لیزرهای فیبری آبشاری رامان


دانلود تحقیق در مورد حل معادلا ت مربوط به لیزرهای فیبری آبشاری رامان فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 16 صفحه  خلاصه ای از فایل  بر اساس این روش با استفاده از تبدیل فوریه، معادله دیفرانسیل حاکم بر دامنه فیزیکی به  دامنه فرکانسی یا فضای فوریه منتقل می شود. در اثر این تبدیل، معادله دیفرانسیل  با مشتقات جزئی به یک معادله دیفرانسیل معمولی تبدیل می شود که حل آن بسیار ساده تر است [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / بهم / ۱۳۹۶   بازدید : 725    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد فیبرها و خواص نوری آن ها
۱,۵۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد فیبرها و خواص نوری آن ها


دانلود تحقیق در مورد فیبرها و خواص نوری آن ها فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 13 صفحه  خلاصه ای از فایل  پراکندگی رایلی یک مکانیزم اساسی در تلفات است که به خاطر افت و خیزهای محلی ماکروسکوپیک در چگالی به وجود می آید. مولکول های سیلیکا در حالت مذاب به صورت کاتوره ای حرکت می کنند و در زمان تولید فیبر در مکانی جامد می شوند. افت و خیز های به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / بهم / ۱۳۹۶   بازدید : 856    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد کاربرد معادله حالت و روشهای محاسباتی
۳,۵۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد کاربرد معادله حالت و روشهای محاسباتی


دانلود تحقیق در مورد كاربرد معادله حالت و روشهاي محاسباتي فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 35 صفحه  خلاصه ای از فایل  معادله حالتی که در اینجا بر پایه نظریه اختلال مکانیک آماری معرفي شد در رأس این بررسی قرار دارد. موفقیت اصلی نظریه اختلال توسط این حقیقت بیان می­شود که ساختار مایع اصولاٌ بر بخش کوتاه برد پتانسیل استوار است و بخش جاذبه­ای به عنوان بخش کوچک اختلالی در نظر گرفته می­شود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / بهم / ۱۳۹۶   بازدید : 801    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد مبانی همجوشی هسته ای
۳,۰۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد مبانی همجوشی هسته ای


دانلود تحقیق در مورد مبانی همجوشی  هسته اي فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 30 صفحه  خلاصه ای از فایل امروزه استفاده از همجوشی بعنوان يكي از راه حل­هاي بحران انرژي مطرح است. بخصوص به این دليل که مزیت های عدم آلودگي محیط زيست را در مقایسه با سوزاندن زغالسنگ و نفت یا رأكتورهاي شكافت هسته­اي را داراست.  همجوشی از این جهت که سوخت همجوشی قابل استخراج از آب دریاست، بسیار جذاب است، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / بهم / ۱۳۹۶   بازدید : 770    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد نظریه اختلال
۳,۰۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد نظریه اختلال


دانلود تحقیق در مورد نظرية اختلال فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 27 صفحه  خلاصه ای از فایل  نظريه اختلال شامل روشهاي رياضي است كه براي پيدا كردن راه حل تقريبي مسائل است، كه توسط راه حل­هاي دقيق حل نمي­شوند. در اين روش از راه حل دقيق نيز استفاده مي­كنيم. در ترموديناميك هنگاميكه بخواهيم برهمكنشهاي واقعي بين ذره­اي را بررسي كنيم، مسئلة استخراج خصوصيات ترموديناميكي سيستم مشكل مي­شود. به همين دليل در اواسط [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / بهم / ۱۳۹۶   بازدید : 761    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد روشهای آزمایشی و چیدمان واپاشی دو بتایی
۱,۵۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد روشهای آزمایشی و چیدمان واپاشی دو بتایی


دانلود تحقیق در مورد روشهای آزمایشی و چیدمان واپاشی دو بتایی فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 13 صفحه  خلاصه ای از فایل اولین بار از روش ژئو شمیایی در تأیید وجود واپاشی دو بتایی استفاده شد. مواد معدنی در بردارنده هسته مادر، برای انباشت دختر تولید شده از برهم کنش واپاشی دو بتایی بررسی شد. این روش آزمایشی مدهای واپاشی دو بتایی را تعیین نمی کند اما می تواند در تعیین محدوده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۴ / بهم / ۱۳۹۶   بازدید : 743    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد عناصر ماتریسی و نیمه عمرها
۳,۰۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد عناصر ماتریسی و نیمه عمرها


دانلود تحقیق در مورد عناصر ماتریسی و نیمه عمرها فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 27 صفحه  خلاصه ای از فایل  نوترینوها و خصوصیات آن همچون جرم نوترینوها و نوسان نوترینوها بررسی شده است. در مدل استاندارد با فرض متمایز بودن ذره از پاد ذره، نوترینوها به عنوان ذرات دیراک رده بندی شده اند اما براساس پیشنهاد مایورانا و با فرض جرم دار بودن نوترینو، نوترینو می تواند پاد ذره خودش باشد که [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۴ / بهم / ۱۳۹۶   بازدید : 811    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد واپاشی تک بتایی
۳,۰۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد واپاشی تک بتایی


دانلود تحقیق در مورد واپاشی تک بتایی فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات:28 صفحه  خلاصه ای از فایل نوترینو تنها فرمیون خنثی است. در مدل استاندارد، فرمیونهای باردار ذرات دیراک هستند که دارای پاد ذره متمایز می باشند و از آن جایی که تمام فرمیون ها در مدل استاندارد ذرات دیراک هستند، نوترینوها به عنوان ذرات دیراک رده بندی شدند. بنابراین، نوترینوی دست چپ و آنتی نوترینوی دست راست وجود دارند اما برهم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۴ / بهم / ۱۳۹۶   بازدید : 351    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد واپاشی دوبتایی
۲,۰۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد واپاشی دوبتایی


دانلود تحقیق در مورد واپاشی دوبتایی فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات:20 صفحه  خلاصه ای از فایل علاوه بر گذار به حالت پایه، گذار به حالت های برانگیخته گوناگون نیز امکان پذیر است. برای آشکارسازی واپاشی دوبتایی به حالت پایه بایستی هسته نهایی یا الکترون ها آشکار شوند که همیشه کار آسانی نیست. تابش های مشخصه که از واپاشی به حالت برانگیخته حاصل می شوند می توانند سیگنال مناسبی را ایجاد کنند. علاوه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۴ / بهم / ۱۳۹۶   بازدید : 911    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد آشکارسازی تابش ایکس کم انرژی
۱,۰۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد آشکارسازی تابش ایکس کم انرژی


دانلود تحقیق در مورد آشکارسازی تابش ایکس کم انرژی فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 7 صفحه  خلاصه ای از فایل عملکرد درست آشکارساز در این آشکارساز باید تمامی پیکسل­ها کار کنند تا عملکرد آشکارساز کاملاً درست باشد. آسانترین راهی که می­توان از درست کار کردن پیکسل­ها مطمئن شد این است که یک منبع قوی با اکتیویته زیاد به فاصله­ ی تقریباً زیادی از مانع با شکل مشخص (مثلاً K) به عنوان کولیماتور قرار [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / شهر / ۱۳۹۶   بازدید : 657    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد آشکارساز های گازی
۱,۵۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد آشکارساز های گازی


دانلود تحقیق در مورد آشکارساز های گازی فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 14 صفحه  خلاصه ای از فایل تولید جفت­های الکترون یون هنگامی که تابش با ذرات موجود در گاز برهم­کنش می­کند ممکن است مولکول­ها را برانگیخته یا یونیزه کند. مکانیزم­های متفاوتی وجود دارد که این برهمکنش­ها می­توانند اتفاق بیفتند. این مکانیزم­ها کاملاً توسط کمیت­های آماری، مانند سطح مقطع و توان توقف قابل پیش­بینی هستند. کمیّت مهم دیگر ( حداقل برای آشکارساز­های تابشی ) [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۸ / شهر / ۱۳۹۶   بازدید : 813    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود تحقیق در مورد آشکارساز های حساس به مکان
۱,۵۰۰ تومان

دانلود تحقیق در مورد آشکارساز های حساس به مکان


دانلود تحقیق در مورد آشکارساز های حساس به مکان فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 14 صفحه  خلاصه ای از فایل روش چند لایه ای راه دیگر استفاده از روش چند لایه ای و استفاده ازخط تأخیر است که به جای استفاده از دو کاتد از یک کاتد استفاده می­شود. طراحی کاتد منحصربه فرد است، ‏شکل (4-12) ، به این ترتیب که لایه بالایی شامل تعداد زیادی پد رساناست که وسط آنها سوراخ فلزی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۸ / شهر / ۱۳۹۶   بازدید : 848    نویسنده : arezoo
DOC
دانلود اثرات میدان مغناطیسی محوری و کانال یونی بر انتشار امواج در لیزر الکترون آزاد با ویگلر پیچشی
۳,۰۰۰ تومان

دانلود اثرات میدان مغناطیسی محوری و کانال یونی بر انتشار امواج در لیزر الکترون آزاد با ویگلر پیچشی


دانلود اثرات میدان مغناطیسی محوری و کانال یونی بر انتشار امواج در لیزر الکترون آزاد با ویگلر پیچشی فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 26 صفحه  خلاصه ای از فایل  مقدمه استفاده از کانال یونی برای عدم واگرایی باریکه الکترونی در ليزر الكترون آزاد اولين بار توسط تاكاياما و هاريماتسو پيشنهاد شد.  اوزكي و همكارانش براي اولين بار از اين روش در آزمايشگاه استفاده كردند. اين روش با استفاده از شبيه سازي عددي كامپيوتري [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / شهر / ۱۳۹۶   بازدید : 969    نویسنده : arezoo